Cam Lộ: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên


Cập nhật 09/11/2022 Lượt xem 318

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Trong đó chú trọng tập trung vào các nội dung: 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho  đoàn viên, thanh niên; Triển khai 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện , nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

   THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0