Triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên


Cập nhật 02/11/2020 Lượt xem 858

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức học tập 4 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN trên địa bàn huyện.

Đoàn khối trường học tổ chức học tập trong ĐVTN
Các buổi học đã trình bày 4 chuyên đề bao gồm: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Xã đoàn Cam Thành triển khai cho ĐVTN
Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

BTV Huyện đoàn triển khai cho cán bộ đoàn cơ sở

Thời gian qua, Huyện đoàn Cam Lộ đã triển khai kịp thời chủ trương chỉ đạo của Đoàn cấp trên về học tập các bài học chính trị cho ĐVTN. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bích Trâm tổng hợp

                  

23/11/2020
Cam Lộ: tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của...

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên;...


27/10/2020
Cam Lộ: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thời gian...


27/10/2020
Cam Lộ: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đoàn viên, thanh niên...

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm của đoàn...


27/10/2020
Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện tham gia cải cách hành chính

Vừa qua, ngày 19/9/2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức đồng loạt ra quân Ngày thứ 7...


27/10/2020
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật giao thông năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, BTV...


  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
1

Tổng truy cập
Tổng truy cập
284,012