Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng, phát triển thêm 03 tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn thanh niên

Cập nhật 30/11/2022 Lượt xem 342

hời gian qua, cùng với việc vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo.

Trong suốt thời gian qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn tích cực tuyên truyền, lồng ghép tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các điển hình, nhiều mô hình của đoàn viên, thanh niên giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp hội cơ sở tổ chức bình xét đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng chủ trương và đúng đối tượng, giúp các hộ vay tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn vốn,

Nhờ nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội mà nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện tổ chức thẩm định giải ngân, trao nguồn vốn vay cho 15 mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn huyện (50 triệu đồng/mô hình).

Trong quá trình phối hợp, ngân hàng chính sách xã hội cùng đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh xác định mấu chốt trong hoạt động ủy thác đó chính là chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Do đó, để nâng cao chất lượng ủy thác phải nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn nên phải thường xuyên chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình thành lập, củng cố và duy trì mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn theo cụm dân cư liền kề, lựa chọn tổ trưởng có năng lực, nhiệt tình và uy tín.

Trong năm 2022, đã mở rộng và phát triển thêm 03 tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn thanh niên tại xã Cam Thành, nâng tổng mức dư nợ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội thông qua kênh Đoàn thanh niên của huyện Cam Lộ tăng từ 17 tỷ đồng (năm 2021) lên 24,9 tỷ đồng (năm 2022)Tổ chức Diễn đàn "Nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên" năm 2022

Cập nhật 09/11/2022 Lượt xem 293

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc trong lớp đoàn viên thanh niên, từ đó lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và nâng cao văn hóa đọc trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, ngày 22/4/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Diễn đàn “Nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên”  với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

Tại diễn đàn, đã có những ý kiến trao đổi sôi nổi cùng nhau thảo luận về thực trạng văn hóa đọc hiện nay, những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của các tổ chức Đoàn, Hội trên cả nước và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình bối cảnh mới, cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đoàn, Hội gắn với nhu cầu thiết thực của đoàn viên, thanh niên nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách trong thế hệ tuổi trẻ.

Nhận thức sâu sắc được vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách, trong năm 2022, bên cạnh các Diễn đàn, Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức, Huyện đoàn Cam Lộ cũng đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh niên, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền thói quen đọc sách tại đơn vị mình; từ đó tạo được hiệu ứng lan tỏa ngày càng rộng rãi, việc đọc sách ngày càng được đưa vào đời sống hàng ngày, từng bước làm giàu về tri thức, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên./.

Huyện đoàn tổng hợp./.


 

Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Cập nhật 29/11/2022 Lượt xem 105

UB Hội LHTNVN huyện đã tích cực kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên trên địa bàn khởi nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu mô hình được “Dự án giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương” do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã hỗ trợ nguồn vốn 93 triệu đồng cho mô hình trang trại gà của anh Nguyễn Đức Bảo (xã Cam Chính), hỗ trợ 83 triệu cho mô hình cơ khí của anh Đoàn Quốc Anh (xã Cam Tuyền).

Mô hình của anh Nguyễn Đức Bảo (xã Cam Chính).

Mô hình làm cơ khí của anh Đoàn Quốc Anh (xã Cam Tuyền)

Cam Lộ: 100% đoàn viên kết nạp mới học 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Cập nhật 28/10/2022 Lượt xem 83

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Theo đó, trong năm 2022, đơn vị Cam Lộ có 873 đồng chí là đoàn viên mới kết nạp; các cơ sở Đoàn trong toàn huyện được chỉ đạo tổ chức hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, các hình thức tìm hiểu về 04 bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp. Trong các chương trình, hoạt động tập trung của đoàn, mỗi đoàn viên mới được nghe báo cáo viên phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề. Đồng thời, sau các chương trình học tập 04 bài học lý luận chính trị, đoàn viên được viết bài thu hoạch và tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức đánh giá, thông báo kết quả dành cho đoàn viên mới kết nạp.

Qua các chương trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tập trung giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 09/11/2022 Lượt xem 283

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Trong đó chú trọng tập trung vào các nội dung: 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho  đoàn viên, thanh niên; Triển khai 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện , nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

 Cam Lộ: Tổ chức tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên năm 2022

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 88

Cam Lộ: Huyện đoàn tổ chức tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên
Vừa qua, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức cho đoàn viên và thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến tham quan các mô hình trang trại, gia trại tổng hợp cho giá trị kinh tế cao tại xã Thanh An.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên được cung cấp những thông tin về kỹ thuật, kinh nghiệm và phương pháp triển khai, phát triển mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, đây cũng là tiền đề để bước đầu đoàn viên, thanh niên tiếp cận mô hình phát triển kinh tế từ việc trồng cây ăn quả, kết hợp với nuôi gia súc, gia cầm tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường.


Qua buổi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn viên, thanh niên mong muốn, Huyện đoàn sẽ tổ chức cho nhiều chuyện đi thực tế hơn nữa để đoàn viên, thanh niên trong huyện có thể tiếp cận với các mô hình kinh tế mới, hiệu quả để có thể nhận rộng tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện Đề án của huyện về xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao./.

Cam Lộ: Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên – Chú trọng đội ngũ bí thư chi đoàn tại địa bàn dân cư

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 104

Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh phong trào Đoàn ở cơ
sở, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia rèn luyện,
cống hiến, trưởng thành… là những giải pháp tích cực được các cấp bộ đoàn
trong toàn huyện triển khai nhằm phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
kết nạp.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là
nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Huyện đoàn Cam Lộ đã làm tốt công tác
giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua việc tổ chức cho ĐVTN
học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi
đua, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo
trong đội ngũ ĐVTN. Hằng năm, Huyện đoàn đã chỉ đạo công tác phát triển đảng
viên đối với từng cơ sở đoàn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ sở đoàn, trong đó
trong điệu kiện khó khăn như hiện nay như lực lượng thanh niên ở nông thôn
mỏng, đa số đi làm ăn xa….BTV Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn chú trọng
đến lực lượng thanh niên nòng cốt, đội ngũ bí thư các chi đoàn, chi hội.
trưởng….để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng
quan tâm tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy, chú trọng phát triển đảng viên trong
ĐVTN, trong đó chú trọng đến các đồng chí Bí thư Chi đoàn chưa là Đảng viên.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Để tạo nguồn phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn trong toàn huyện chú trọng
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Đẩy
mạnh thực hiện cuộc vận động ;ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam; gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị
giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình
thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.


Bí thư chi đoàn thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính tại Lễ kết nạp đảng viên.

Bí thư chi đoàn khu phố 7, thị trấn Cam Lộ tại Lễ kết nạp đảng viên.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các
cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và
tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Điểm nổi bật là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được quan tâm
về chiều sâu, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức
về Đảng được thực hiện đúng quy định.
trong năm 2022, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu gần 148 ĐVTN ưu tú
cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 69 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng
vào hàng ngũ Đảng, đến nay, bí thư chi đoàn địa bàn dân cư là 71/80 Đảng viên…...
Đội ngũ ĐVTN sau khi được kết nạp vào Đảng luôn phát huy tốt tinh thần trách
nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động đưa các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với
nhân dân; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN còn gặp nhiều khó khăn.
Phần lớn ĐVTN đi học hoặc đi làm ăn xa, số lượng thanh niên có mặt tại địa
phương thường có trình độ thấp, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng.
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, Ban Thường
vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn trong toàn huyện đẩy mạnh công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp ĐVTN nhận thức đúng và đầy đủ về công
tác phát triển đảng viên hiện nay.
Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động để thu hút,
tập hợp thanh niên, tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai
trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền,
đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 104

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 "xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở Đoàn", Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện hướng dẫn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn luôn chỉ đạo cấp cơ sở chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.
Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.


Trong năm 2022, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị mình.

Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên với các Hội, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 – 2022 trình cấp ủy phê duyệt.


Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 02 về quy trình giới thiệu, kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Qua đó công tác tạo nguồn trong năm học 2018 – 2019 được thực hiện tốt cả về chất và lượng./.

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 120

Có thể nói, thời gian qua công tác đoàn viên, cũng như công tác cán bộ Đoàn nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư được các cấp bộ Đoàn quan tâm, xem đây là hạt nhân, nòng cốt trong các hoạt động phong trào đoàn, là nội dung rất quan trọng trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Từ đó, hoạt động của các tổ chức Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức được kiện toàn từ Đoàn cơ sở đến các chi đoàn, chất lượng và số lượng đoàn viên được nâng cao,... Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác cán bộ Đoàn tại các chi đoàn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại nhất định: một bộ phận đội ngũ bí thư chi đoàn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ; khả năng thuyết trình, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào tổ chức còn hạn chế; tình trạng Bí thư chi đoàn đi làm ăn xa do hoàn cảnh gia đình diễn ra thường xuyên, từ đó, dẫn đến tình trạng khuyết bí thư chi đoàn nhưng không có nguồn thay thế kịp thời hay Bí thư chi đoàn còn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ,...
Trên nhu cầu thực tế đặt ra, Nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhiều mô hình giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là tổ chức “Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Trong năm 2022, sau khi hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đối tượng là các đồng chí Bí thư Chi đoàn tại địa bàn dân cư nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào; Định hướng cho các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư”.


Hình ảnh lớp tập huấn bồi dưỡng vào tháng 8/2022.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn.
Đây là một trong những nội dung quan trọng được định hướng từ đầu năm nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm "Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh".

Theo đó, việc triển khai thực hiện lớp bồi dưỡng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư đã tạo điều kiện để các Bí thư chi đoàn có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện, trao đổi kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng... góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội. Nội dung tập huấn gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn dân cư; hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của học viên trong việc tham gia tập huấn; Đảm bảo tính an toàn, vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm trong tổ chức; Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền phong phú, hiệu quả, sâu rộng đến các đối tượng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn chỉ đạo Ban Tổ chức lớp học huấn luyện kỹ năng tập hợp ĐVTN cho Bí thư Chi đoàn thông qua các hoạt động thực tế; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm các chức danh cán bộ đoàn; tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa các chi đoàn trong từng cụm thi đua....
Thông qua buổi tập huấn, các đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi những vướng mắc trong quá trình công tác; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Chi đoàn dân cư trong thời gian tới. Các học viên cũng trình bày nguyện vọng được tham gia nhiều hoạt động bồi dưỡng kỹ năng thú vị như lớp tập huấn này nhiều hơn nữa trong năm tiếp theo.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 91

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 12/9/2022 của BTV Huyện đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, trong thời gian từ ngày 27-30/9/2022, Đoàn kiểm tra của BTV Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đối với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn.
Nội dung kiểm tra bao gồm: 1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản nhiệm kỳ 2022-2027 của BCH Đoàn các xã, thị trấn; 2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm
Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” và phong trào Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo nội dung theo Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 06/7/2017 của BTV Huyện ủy và các nội dung có liên quan; 3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu và bản cam kết năm của BTV Đoàn các xã, thị trấn đối với BTV Huyện đoàn và BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; 4. Công tác thực hiện 3 phong trào và 3 chương trình lớn của Đoàn

Qua kiểm tra, nhằm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đồng thời làm cơ sở để đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đoàn năm 2022.
Tăng "đề kháng" cho thanh thiếu niên trên không gian mạng

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 94

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong huyện đã có nhiều việc làm thiết thực để trang bị kiến thức, kỹ năng định hướng người trẻ sử dụng mạng xã hội (MXH) an toàn, hiệu quả.
Định Kỳ theo quý, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp trường học khối THPT tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, đổi mới, đặc biệt trong thời đại công nghệ số 4.0, nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh thiếu niên kỹ năng sử dụng MXH lành mạnh, hiệu quả, Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức chương trình hỗ trợ thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến, tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường mạng dưới nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.

Thông qua các hoạt động, các em được tìm hiểu các kiến thức về sử dụng MXH, được trao đổi, chia sẻ với các đồng chí cán bộ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, đội ngũ Báo cáo viên Lý luận trẻ về những vấn đề gặp phải khi sử dụng MXH và được tư vấn cách thức, thời gian sử dụng hợp lý... Các hoạt động này giúp các em ý thức hơn trong tiếp cận thông tin trên MXH, có kỹ năng ứng xử với những thông tin xấu, độc. Huyện đoàn còn chỉ đạo liên đội các trường xây dựng mô hình nhà trường phối hợp với Công an các cấp, Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Đến nay, mô hình được triển khai hiệu quả tại 04 trường học có cấp THPT, THCS trên địa bàn huyện. "Ngoài việc các giáo viên đồng hành cùng học sinh sử dụng internet, một số trường còn thiết lập đường dây nóng để các em liên hệ khi gặp phải vấn đề lúc học trực tuyến, sử dụng MXH... Nhà trường lồng ghép kiến thức vào những bộ môn tin học, công nghệ, giáo dục công dân giúp học sinh hiểu hơn về an ninh mạng, biết cách phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật trên internet".
Một số hình ảnh của mô hình:

Toàn huyện hiện có hơn 27 trang trên MXH Facebook do các cơ sở đoàn trực thuộc quản lý nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống cho đoàn viên thanh niên; xây dựng các chuyên mục ý nghĩa như "Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; "Thanh niên với các hoạt động nhân đạo"...

Theo Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, so với những kênh thông tin khác thì tuyên truyền trên MXH phát huy hiệu quả tích cực bởi số lượng người sử dụng lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng MXH đối với người trẻ cần sự định hướng của phụ huynh, giáo viên nhà trường. Bởi chỉ cần những thông tin sai sự thật nếu được người trẻ tiếp cận dù vô tình hay cố ý đều ảnh hưởng đến tâm lý. "Các bậc phụ huynh cần thảo luận với con về thời gian dành cho MXH để cân bằng các hoạt động thể chất khác; tìm hiểu các bài đăng trên MXH của con, những người bạn mà con giao tiếp và ngăn con truy cập các trang mạng không an toàn bằng cách hạn chế một danh mục cụ thể. Đây có thể coi là một công cụ đắc lực trong việc hướng dẫn và đồng hành cùng trẻ khám phá thế giới trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả", chị Nguyễn Thị Trang nói. 

Vào dịp hè, nhiều gia đình thường cho con em sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, xem tivi khá thoải mái. Việc trẻ quá đắm chìm vào những trò chơi điện tử, phim, video giải trí vô bổ trên không gian mạng tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường. Trẻ em nên được tiếp xúc, làm quen với các thiết bị thông minh, môi trường internet nhưng cần có sự quản lý chặt chẽ của gia đình về thời lượng sử dụng, nội dung truy cập..."

Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 73

Ngày 31/8/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn với sự tham gia của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.
Tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn đã triển khai các văn bản liên quan đến các Nghị quyết, Chủ trương của BTV Huyện ủy; các văn bản của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2022-2027

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cơ sở Đoàn – Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án. Chương trình của các cấp; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Chi đoàn BHXH huyện Cam Lộ tổ chức sinh hoạt thảo luận định kỳ tháng 11 về các cuốn sách viết về Bác Hồ: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của NXB chính trị Quốc gia

Cập nhật 03/11/2022 Lượt xem 80

Hôm nay, ngày 01/11/2022, Chi đoàn BHXH huyện Cam Lộ tổ chức sinh hoạt thảo luận định kỳ tháng 11 về các cuốn sách viết về Bác Hồ: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của NXB chính trị Quốc giaChủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một một bản di chúc lịch sử.

Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu dắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với niềm kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mà Người đã viết trong Di chúc.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác Hồ.


Khánh thành công trình ánh sáng đường quê tại xã Cam Nghĩa

Cập nhật 20/10/2022 Lượt xem 81

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 19/2/2022, BTV Huyện đoàn phối hợp với Đảng ủy xã Cam Nghĩa tổ chức bàn giao 2km công trình thanh niên ánh sáng đường quê tại thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa. Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương đồng thời thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà nói chung và xã nhà nói riêng

Xã đoàn Cam Tuyền xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Cập nhật 20/10/2022 Lượt xem 74

Nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo BTV Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực triển khai các hoạt động đỡ đầu hộ nghèo có địa chỉ, quan tâm đến đối tượng yếu thế, thanh niên hộ nghèo là dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.
Năm qua, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, nhiều hoạt động, phần việc đã được triển khai mang đậm dấu ấn tuổi trẻ. Trong số đó, Đ
oàn xã Cam Tuyền thành lập điểm mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; đồng thời phát huy vai trò thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


          Cụ thể các mô hình hỗ trợ 3 nội dung chính: trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, mô hình còn có một số hỗ trợ khác, như: chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng.
           

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn trong huyện Cam Lộ đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Hoạt động động viên các thanh dân tộc thiểu số cố gắng hơn nữa trong sản xuất, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Sinh hoạt quý III các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 64

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027, trong quý III năm 20022 Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Cam Lộ đã tổ chức buổi sinh hoạt quý III với các nội dung liên quan đến vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB đã đưa ra cho các thành viên CLB thảo luận những vấn đề như: Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội; định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội trong thanh thiếu nhi; thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng chất giáo dục chính trị trong thanh niên; tính cấp thiết, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các thành viên của CLB đã sôi nổi thảo luận và đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp cho công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong thanh niên tại địa phương cũng như đề ra các giải pháp để tăng cường vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các Buổi sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp; đã có những ý kiến trao đổi, góp ý nhằm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ trong quý IV/2022; định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn 3 tháng cuối năm; nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Sinh hoạt quý II các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 77

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các Trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức sinh hoạt định kỳ quý II năm 2022 với chủ đề: "TỰ HÀO VÀ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ" Các hoạt động diễn ra rất sôi nổi, thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN; tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng; truyền thống lịch sử, 50 xây dựng và phát triển của Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện và phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Sinh hoạt quý I các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 63

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), trong quý I năm 2022, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ các Trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức buổi sinh hoạt quý I, năm 2022.
Trong buổi sinh hoạt, các thành viên đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm xây dựng và phát triển; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện các công trình phần việc, mục tiêu thi đua đã đăng ký; công tác phát triển Đảng; đề xuất kiến nghị, ý tưởng sáng tạo xây dựng tổ chức Đoàn,..


Tuổi trẻ khối chi đoàn trực thuộc thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 66

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Nhiệm kỳ (2022-2027), đại diện Khối chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã đến trao 12 chiếc ghế đá ( đặt ở Di tích Nhà Tằm Tân Tường và di tích Thành Tân Sở). Tại buổi giao nhận có đ/c Nguyễn Minh Đức - HUV, Trưởng phòng VHTT-TDTT; đại diện chính quyền xã Cam Chính cùng quản lý Khu di tích. Đây là hoạt động, công trình phần việc ý nghĩa của Tuổi trẻ khối chi đoàn trực thuộc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Hiệu quả từ Phong trào “Học sinh 3 tốt”

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 71

Hưởng ứng phong trào “Học sinh 3 tốt” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, những năm qua Đoàn thanh niên các trường THPT trên địa bàn huyện Cam lộ đã phát động với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, qua đó, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tham gia có hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” các cấp.

Để phong trào được lan tỏa mạnh mẽ và thu hút học sinh tham gia, các Đoàn trường đã tích cực đẩy mạnh
 tuyên truyền về phong trào thông qua các buổi chào cờ đầu tuần; lồng ghép, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, tọa đàm, chia sẻ phương pháp học tập, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, từ đó giúp cho các em học sinh vừa rèn luyện vừa nâng cao các kỹ năng cần thiết. Đây vừa là một sân chơi vừa nơi để các em phát huy được khả năng của bản thân, hơn nữa còn thôi thúc, khuyến khích các em có nhiều sáng tạo trong mọi hoạt động. Em Hoàng Thảo Quyên, Phó BTCĐ 11A2, Trường THPT Cam Lộ chia sẻ: Phong trào học sinh 3 tốt rất thiết thực giúp cho học sinh có thêm động lực để trao dồi các kiến thức cần thiết. Cá nhân em thích nhất là các phong trào mang tính học thuật, đặc biệt là cuộc thi tiếng Anh giúp cho em nâng cao được kiến thức và kỹ năng thực hành.

BTV Huyện đoàn dự hoạt động tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trường năm học 2021-2022
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.

Các hoạt động định kỳ tuyên truyền về phong trào "Học sinh 3 tốt" trong khối Đoàn trường học
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.

Các hoạt động định kỳ tuyên truyền về phong trào "Học sinh 3 tốt" trong khối Đoàn trường học
của Đoàn trường THPT  Chế Lan Viên.
Cụ thể hóa 3 tiêu chí “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, các Đoàn trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thông qua các hình thức: Duy trì hiệu quả mô hình "Nhà trường tích cực phòng chống ma túy và bạo lực học đường", tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chi đoàn; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về xây dựng tình bạn đẹp, văn hóa ứng xử trong học đường, xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh; tổ chức các hội thi, sân chơi,... tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh toàn trường cùng tham gia... Từ những hoạt động bổ ích đó, đã tạo nền tảng để các em học tập và rèn luyện tốt hơn, năm học 2021-2022 vừa qua, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 57,68%, tăng 0,9% so với năm học trước.

Em Cao Đình Huy - lớp 12B1, Trường THPT Lê Thế Hiếu cho biết: Trong năm học, nhà trường tổ chức rất nhiều phong trào, về học tập nhà trường tổ chức các hoạt động về văn hóa, Tiếng Anh, giúp cho học sinh mở rộng thêm kiến thức; về thể chất nhà trường tổ chức các cuộc thi, giải bóng đá trong đoàn viên, thanh niên, em đã có vinh dự được tham gia và cùng tập thể chi đoàn đạt giải nhất toàn trường.


Bên cạnh các hoạt động học thuật, phong trào vui chơi giải trí, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thì các hoạt động hướng về cộng đồng cũng được các trường triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh. Có thể nói, phòng trào “Học sinh 3 tốt” đã giúp cho các em nâng cao được kiến thức phổ thông, các kỹ năng cần thiết khác và nhất là giúp các em khẳng định mình và trưởng thành hơn.

Diệu Linh

Đồng loạt tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật 25/10/2022 Lượt xem 52

Ngày 17/092022, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động,  Ngày thứ bảy tình nguyện cải cách thủ tục hành chính đồng loạt toàn tỉnh do BTV Tỉnh đoàn phát động, các chi đoàn khối trực thuộc trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân 

“Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”. BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện, tạo ra phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã giúp đỡ, tư vấn cho người dân về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: bảo hiểm, đất đai, pháp luật, tư pháp.…
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Cam Lộ, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trong lần này đều thể hiện rõ ấn tượng và bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao đối với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tham gia thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện", cũng như cảm kích trước mục đích, ý nghĩa của hoạt động, bày tỏ kỳ vọng rằng thời gian tới tuổi trẻ Cam Lộ sẽ tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như vậy nữa.
 Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Cam Lộ.


Thiết thực tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 45

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội trong công tác đồng hành, chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân, BTV Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022 trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tháng công nhân năm 2022, tuổi trẻ Cam Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân trong phát huy quyền làm chủ, thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong chung tay xây dựng nông thôn mới, tiến tới nâng cao mức sống, phát triển bản thân, thực hiện trách nhiệm với địa phương, xã hội.

Đặc biệt, nhân dịp 
chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) vào các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022, BTV Huyện đoàn đã trực tiếp đến thăm, trao 02 suất quà cho con em của gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 400.000 đồng.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, quy định chính sách về thất nghiệp; tư vấn khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân. Tích cực làm tốt vai trò cầu nối thông tin giải quyết việc làm cho thanh niên công nhân có nhu cầu về việc làm; Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân vào các hoạt động của Đoàn, Hội trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và mong muốn của thanh niên công nhân. Trên cơ sở đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên công nhân thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội các cấp.
BTV Huyện đoàn đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, thực sự là đợt sinh hoạt cách mạng của tuổi trẻ Cam Lộ hướng về thanh niên công nhân - những thanh niên còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống trên địa bàn; góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, động viên, hỗ trợ những đối tượng này vươn lên trong cuộc sống.

Diệu Linh


Cam Lộ: BTV Huyện đoàn tham gia Đoàn công tác của huyện tham quan, học tập các mô hình kinh tế mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp tại địa phương

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 41

Huyện Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn xác định tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở; tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên; tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và các ngành, cơ quan liên quan trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, 
BTV Huyện đoàn Cam Lộ chú trọng đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. 

Về hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tham quan, học tập các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu được BTV Huyện đoàn chú trọng triểu khai thực hiện. Tháng 6/2022 vừa qua, BTV Huyện đoàn đã tham gia Đoàn công tác của huyện đi khảo sát, tham quan, học tập các mô hình kinh tế mới với nhiều lĩnh vực như: nuôi trồng cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm... Ngoài ra, BTV Huyện đoàn thường xuyên theo dõi, quan tâm tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, xét đề cử trao Giải thưởng "Lương Định Của", Giải thưởng Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2022, đến nay, có 01 sản phẩm đã lọt vòng Bán kết toàn quốc năm 2022 (Dự án ứng dụng KHCN trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ của đoàn viên Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1996, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).


Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình, mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất địa phương. Hầu hết các cơ sở Đoàn tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, đặc biệt là khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin của cộng đồng đối với tuổi trẻ. Những kết quả đó đã và đang được lực lượng thanh niên nhân rộng ở mỗi địa phương tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lớn vào chung sức xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Diệu Linh

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2021,“Xuân tình nguyện năm 2022” và Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 40

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2021, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện Cam Lộ ( 01/12/1991-01/12/2021); nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chung sức giúp đỡ TTN và bà con nhân dân vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, hôm nay, ngày 11/12/2021, BTV Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; CLB thiện nguyện Hoa ưu đàm tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2021“, Xuân tình nguyện năm 2022” tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.
Chương trình đã trao 101 chăn ấm cho các hộ gia đình; 150 áo ấm cho các em học sinh (từ nguồn hỗ trợ của CLB Hoa ưu đàm); 03 mô hình vườn cây sinh kế cho 03 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên thoát nghèo (mỗi mô hình trao tặng 30 cây mít thái giống). Ngoài ra, BTV Huyện đoàn cũng bàn giao cho chi đoàn - chi hội Bản Chùa số áo quần vận động quyên góp được cho nhiều lứa tuổi. Tổng trị giá chương trình hơn 50 triệu đồng.
Cũng trong chương trình, đội hình ĐVTN của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn chuyển giao KHCN, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giống, con giống phục vụ cho vụ Đông - Xuân sắp tới cho bà con nhân dân và ĐVTN tại địa phương.
Diệu Linh

Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 31

Ngày 24/6/2022, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở thị trấn tổ chức hoạt động điểm cấp huyện, phối hợp với Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ, Công ty Việt Trí MD, Thabilabco tổ chức Hội thảo tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài với sự tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin của phía các báo cáo viên của công ty.
Một số hình ảnh tại Hội thảo
Tại buổi tư vấn, các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên được nghe đại diện Công ty cung cấp thông tin và chương trình khi đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, du học tai nước ngoài; đồng thời được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng về nội dung tham gia xuất khẩu lao động và các chương trình vay vốn hỗ trợ khi có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động.
Đây là việc làm có ý nghĩa và hết sức cần thiết, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình phát triển bản thân, lập thân, lập nghiệp.
Diệu Linh

Cam Lộ ứng dụng khoa học vào sản phẩm OCOP dược liệu, hướng đến việc đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 69

Xác định trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ cây dược liệu là lĩnh vực mũi nhọn, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này.


Lãnh đạo huyện Cam Lộ kiểm tra, theo dõi sự phát triển của cây dược liệu an xoa tại xã Cam Thành.

Đây cũng là hướng đi mới trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở địa phương. Dược liệu là một trong số bốn cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ huyện Cam Lộ và một số địa phương khác ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; ban hành chính sách hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu; tiến hành điều tra, đánh giá tiềm năng một số dược liệu quý. Trước yêu cầu thực tiễn, các cấp bộ Đoàn, đặc biệt BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn quan tâm nội dung đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với các bên liên quan, trong đó có Phòng NN&PTNT hỗ trợ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tham gia triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Qua đó, chọn ra bộ sản phẩm dược liệu có giá trị thương mại cao; quy hoạch vùng sản xuất, định hướng khai thác gắn với bảo tồn các loại dược liệu quý.

Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu tỉnh khi có nhiều sản phẩm nhất được công nhận và xếp hạng trong chương trình OCOP. Đáng chú ý, tất cả sản phẩm OCOP ở huyện Cam Lộ đã được xếp hạng “sao” đều chế biến từ các cây dược liệu. 


Vườn trồng cà gai leo của công ty An Xuân tại Cam Tuyền.
Cơ sở sản xuất Cà gai leo An Xuân ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, thuộc sở hữu của chị Trần Lê Quỳnh Diễm, sinh năm 1993 chuyên sản xuất cao cà gai leo hỗ trợ điều trị về bệnh gan. Sản phẩm được chiết xuất từ cây cà gai leo được trồng ngay tại cơ sở. Hiện nay, ngoài việc sản xuất cao đóng chai tại chỗ, cơ sở còn liên kết với một công ty dược ở Hà Nội để bào chế dưới dạng cao hòa tan, xirô và dạng viên. Cao cà gai leo An Xuân đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là kết quả đáng tự hào cho sản phẩm cao dược liệu của huyện Cam Lộ. Qua đó cho thấy sự phấn đấu không ngừng của cơ sở trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và kết nối thị trường, đưa sản phẩm cao dược liệu của địa phương đến rộng rãi người tiêu dùng trong cả nước.
Vừa qua, tháng 9 năm 2022, công ty đã mang sản phẩm ra tiếp cận với thị trường Lào, dự hội chợ thương mại Việt - Lào.
Gian hàng của cà gai leo An Xuân tại hội chợ thương mại Việt - Lào.
Chị Trần Lê Quỳnh Diễm, sinh năm 1993 - Giám đốc công ty. Chị Trần Lê Quỳnh Diễm tại hội nghị thương mại Việt - Lào.
Đây là một bước đi đột phá trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Tháng 9/2022 vừa qua, phải kể đến vai trò của BTV Huyện đoàn trong kết nối, tạo điều kiện, hỗ trợ, mở rộng mạng lưới kết nối của sản phẩm trong tham gia triển khai chương trình OCOP, đưa sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng tại Triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp của các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó, góp phần quảng bá và lan tỏa thương hiệu của An Xuân đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên trẻ nỗ lực lập thân, khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, đưa Cam Lộ tiến nhanh, tiến sâu vào tiến trình hội nhập, làm giàu, phát triển quê hương Cam Lộ theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu.
Các sản phẩm của công ty được trưng bày tại Triển lãm giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp của các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Diệu Linh

Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh cho đoàn viên, thanh niên.

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 52

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động, việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định công tác hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, thiết thực thực hiện chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh thiếu niên trong khởi nghiệp, lập thân, vươn lên làm kinh tế giỏi, lựa chọn hướng đi nghề nghiệp đúng đắn, Huyện đoàn Cam Lộ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm cho đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức.

Tính từ cuối năm 2021 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đã dần quay trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc kết nối cung - cầu, mở rộng các kênh tiếp cận với đoàn viên, thanh niên, phát huy lợi thế các kênh thông tin, truyền thông của Đoàn các cấp, ngoài ra, còn tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu được thực hiện thông qua kênh trực tuyến như điện thoại, website, mạng xã hội, thư điện tử… Tiêu biểu có các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được các Diễn đàn chuyên đề, các Buổi nói chuyện lồng ghép các đợt sinh hoạt công tác về nội dung này theo các đợt cao điểm, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.

Từ cuối năm 2021 đến nay, các hoạt động liên quan đến nội dung này đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức triển khai. Các hoạt động đã thu hút hơn 2.700 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó, các em được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất, phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.


Hoạt động tại Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Cam Lộ

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Chế Lan Viên

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Lê Thế Hiếu

Đây là một trong những chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiêu niên, đặc biệt là thanh niên các Đoàn trường học và thanh niên đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Qua đó, góp phần tạo ra cơ hội để nguồn nhân lực trẻ được tiếp cận với thông tin thị trường lao động phù hợp, chính thống, phát huy lợi thế, phát triển và lựa chọn hướng đi tương lai đúng đắn cho bản thân.


Diệu Linh

Hiệu quả của hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 98

Trong năm 2022, Huyện đoàn Cam Lộ và các cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giúp đỡ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm TTN yếu thế được Huyện đoàn Cam Lộ hỗ trợ gồm: TTN khuyết tật, TTN mắc bệnh hiểm nghèo, TTN trong diện hộ nghèo và cận nghèo, thanh niên thất nghiệp, TTN là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, TTN hoàn lương, TTN chậm tiến sau cai nghiện. BTV Huyện đoàn luôn xác định công tác hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực hiện hàng năm. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện tốt công tác này trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác này, từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã lập kế hoạch. Theo đó, các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch phù hợp theo tình hình tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ. 

Thời gian qua, Xã đoàn Cam Nghĩa là một trong những đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm năm 2022, Xã đoàn luôn chủ động định kỳ đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và kịp thời có các hình thức hỗ trợ đối với thanh niên yếu thế trên địa bàn. Tiêu biểu như đối với trường hợp của em Lê Thị Nhớ - thanh niên khuyết tật, bị chất độc da cam, xương thủy tinh, nhận thấy em có năng khiếu làm các món đan len thủ công, BCH Xã đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện để tuyên truyền về hoàn cảnh của em, đồng thời kết nối, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của em Lê Thị Nhớ


Chi đoàn thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa định kỳ đến thăm, động viên, tặng quà, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của trường hợp em Lê Thị Nhớ, 20 tuổi, thanh niên khuyết tật, bị chất độc da cam, xương thủy tinh.

Mặt khác, để đạt được hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho thanh niên yếu thế hòa nhập cộng đồng và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bản thân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần một cách bình thường, BTV Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, trong đó có Đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư tích cực làm tốt công tác thành lập, xây dựng mới, duy trì có hiệu quả các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Qua các mô hình này, nhiều hoạt động đã được triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên để nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng kể trên có thể tái hòa nhập công đồng, trở thành những công dân có ích. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì 13 mô hình tại các xã, thị trấn, với sự phối hợp thực hiện của lực lượng công an địa phương và chính quyền nơi cư trú.
BTV Xã đoàn Cam Hiếu đến thăm, động viên, tặng quà cho hoàn cảnh thanh niên khuyết tật.

Đây là những nỗ lực thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong việc đồng hành, giúp đỡ 
thanh niên yếu thế, giúp lực lượng này hòa nhập và hỗ trợ đắc lực cho phong trào tuổi trẻ phát triển bản thân, tìm kiếm các cơ hội lập thân, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển đi lên của địa phương. 
Diệu Linh


Phát động tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Tri năm 2022.

Cập nhật 17/10/2022 Lượt xem 220

Quảng Tri, một tỉnh thuần nông, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp luôn là thách thức và cũng là khát vọng trăn trở của người dân nhất là thanh niên. Khởi nghiệp dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) chính là chìa khóa để biến những đam mê, những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.
Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng từ các tác giả/nhóm tác giả các dự án KNĐMST trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 đã góp phần thúc đẩy phong trào, lao động sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, theo xu hướng chung của phong trào KNĐMST trên cả nước. Từ đó tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
Năm nay, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Tri năm 2022 tiếp tục được phát động triển khai. Đối tượng tham gia là cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên sau: Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); Công nghệ thông tin - truyền thông; Công nghệ phụ trợ - cơ khí và tự động hóa; Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ.
Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ có thể đăng ký gửi hồ sơ dự thi về Huyện đoàn Cam Lộ (140 Hàm Nghi, khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/6/2022.
Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi sẽ được đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: www.dostquangtri.gov.vn và website Tỉnh đoàn, địa chỉ: tinhdoanquangtri.gov.vnHuyện đoàn tổng hợp

Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với ngành nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ cao

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 37

Thời gian qua, với tinh thần đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, phối hợp tư vấn về khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến theo mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã hỗ trợ tích cực cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, duy trì hoạt động các tổ hợp tác, chú trọng tạo điều kiện, quan tâm đến mô hình phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao gắn xây dựng nông thôn mới và quảng bá thương hiệu, sản phẩm địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như trang trại nuôi Gà Cùa mô hình quy mô 2000 con của anh Nguyễn Đức Bảo, mô hình chăn nuôi dê Boer công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Chương, mô hình trồng và sản xuất tinh bột nghệ của anh Trần Minh Đức...

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên đã góp phần phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp các gia đình thanh niên trên địa bàn, giúp thoát nghèo và thực hiện khát vọng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng bộ mặt, diện mạo nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.


Mô hình trang trại nuôi Gà Cùa của anh Nguyễn Đức Bảo, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.


Mô hình chăn nuôi dê Boer công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Chương, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.


Qua đó, cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện.

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Cập nhật 30/09/2022 Lượt xem 41

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đẩy mạnh triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, cụ thể hóa đến các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên.

Năm 2022 vừa qua, các Đoàn cơ sở trong huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook...). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: tăng cường đi công tác cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Các Đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên, kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể - Hội cấp mình nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; phát huy sức trẻ trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ, chú trọng xây dựng Huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Song song đó, các cơ sở Đoàn đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức các phong trào thi đua, ngày hội tuổi trẻ, chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại trong năm, đặc biệt thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động, đợt sinh hoạt chính trịm lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp để thực hiện tốt công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị mình.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 – 2022 trình cấp ủy phê duyệt.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 02 về quy trình giới thiệu, kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã giới thiệu 89 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 33 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó công tác tạo nguồn trong 9 tháng đầu năm 2022 được thực hiện tốt cả về chất và lượng./.

Diệu Linh


Nhân rộng hiệu quả mô hình KTTT trong thanh niên

Cập nhật 28/10/2022 Lượt xem 378

Phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện Đoàn Cam Lộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, hoạt động thành lập các Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp, Tổ hợp tác Thanh niên nhằm đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế trên địa bàn đã để lại nhiều kết quả nổi bật.

Các câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên thu hút các chủ mô hình khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, cơ khí, tổ chức sự kiện, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch... Để nâng cao chất lượng hoạt động, các mô hình thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của từng cá nhân để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp điển hình, tiêu biểu như: Câu lạc bộ “Thanh niên cơ khí” của Đoàn thị trấn Cam Lộ; Xưởng mộc mỹ nghệ của nhóm thanh niên Nguyễn Văn Minh, Trần Đức Dũng, Phan Hùng; mô hình “Sản xuất và chế biến nông sản sạch” của nhóm thanh niên Lê Thị Hoa, Hồ Minh Lý, Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” của Đoàn xã Cam Nghĩa thành lập,.... đã và đang tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” do Đoàn xã Cam Nghĩa thành lập, ra mắt vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Sau gần 02 năm thành lập và duy trì, đến nay, số lượng thành viên câu lạc bộ phát triển từ 10 lên đến 22 thành viên. Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” đã thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chuyển đổi sản xuất đơn lẻ sang liên kết, mở rộng quy mô; tư vấn, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi dê; liên kết hỗ trợ thị trường tiêu thụ... bước đầu đã góp phần thúc hiệu quả chăn cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho các thành viên viên và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ bà con nhân dân.


Một mô hình chăn nuôi dê của thành viên Câu lạc bộ tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa

Từ kết quả của mô hình này, trong tương lai gần, Huyện đoàn Cam Lộ sẽ nghiên cứu khảo sát, thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, mang lại nhiều hướng đi, giúp đoàn viên, thanh niên tự tin, mạnh dạn chuyển đổi việc làm để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Qua đây cũng thể hiện vai trò, sự quan tâm và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng tại địa phương.Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi ra quân Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 50

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh/, hướng tới hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới năng động - sáng tạo – tình/nguyện vì cộng đồng; ngày 17/9/2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đồng loạt ra quân tổ chức nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn tuổi trẻ, để lại sức lan tỏa trong cộng đồng.

BTV Huyện đoàn chỉ đạo Xã đoàn Thanh An tổ chức hoạt động điểm cấp huyện, ra quân chỉnh trang, vệ sinh, trồng cây xanh, làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng thôn Cam Lộ, xã Thanh An.


Ở cấp cơ sở, Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, các Đoàn trường học ra quân đồng loạt hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: Làm nền, tu sửa công trình Thanh niên “Sân chơi cho em”, chỉnh trang, trồng cây xanh làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng thôn; vệ sinh, chỉnh trang, thay cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các Tuyến đường Thanh niên tự quản; tu sửa đường dân sinh bị hư hại; ra quân đội hình Thanh niên tình nguyện làm vệ sinh tại chợ Ngô Đồng, phát huy hiệu quả mô hình Chợ dân sinh - giảm rác thải nhựa; chỉnh trang, làm đẹp công trình Bảng tin Thanh niên; phát quang, tu sửa công trình Thanh niên Bồn hoa thanh niên kiểu mẫu; chỉnh trang, làm vệ sinh Nhà tưởng niệm Nhà thơ Chế Lan Viên…

Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 235 đoàn viên, thanh niên, tổng giá trị các công trình, phần việc gần 17 triệu đồng. Đây là một trong những phong trào hành động của tuổi trẻ nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Diệu Linh

Cam Lộ: Đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 3 năm 2022 và phát động Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 85

Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 3 năm 2022 và phát động Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), nhằm duy trì đạo lý tốt đẹp "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn của dân tộc"; ngày 24/7/2022, 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều công trình, phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa, hướng về cộng đồng như: Ra quân chỉnh trang, thay hoa, cát, thực hiện chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ", làm vệ sinh tại tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ, công trình ghi công, bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên địa bàn huyện; chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức triển khai thực hiện khu dân phố phân loại rác; CLB, đội hình thanh niên thu gom rác trên địa bàn nông thôn......
Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng, tạo ra phong trào hành động của tuổi trẻ có sức lan tỏa rộng lớn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về màu xanh tình nguyện của tổ chức Đoàn.
Diệu Linh

Nhiều hoạt động, công trình, phần việc măng non của thiếu nhi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 60

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, BTV Huyện đoàn - HĐĐ huyện Cam Lộ đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đội trong toàn huyện pháđng nhiu phong trào thi đua, định hướng thc hin các công trình, phn vic măng non phù hợp với đối tượng thiếu nhi sôi ni nhm chào mng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo đó, các Liên đội và Hội đồng Đội các xã, thị trấn đã triển khai các công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp như: làm đẹp, tu sửa 04 công trình "Sân chơi cho em", duy trì có hiệu quả 14 " Hòm thư điều em muốn nói"04 "Vườn hoa em chăm", 01 mô hình "Góc trò chơi dân gian", duy trì các mô hình "Trường em giữ gìn trật tự an toàn giao thông", "Cổng trường ATGT" , phong trào "Em làm Kế hoạch nhỏ", tổ chức cho Đội viên tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"...qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào cho đội viên, thiếu niên nhi đồng về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, là động lực để thiếu nhi tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.


Bên cạnh đó, những kết quả thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Cam Lộ được thể hiện qua hoạt động tiêu biểu như chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, được triển khai từ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ (tháng 7/2022), hưởng ứng phong trào "thiếu nhi tham gia các hoạt động, phần việc tùy theo sức của mình".
 Đặc biệt, trong thời gian bàn giao sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo xã đoàn Thanh An, xã đoàn Cam Hiếu tổ chức 02 Trại hè dành cho các em là đội viên, thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động: Tổ chức hội thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường”; tổ chức thi "Cắm trại của em", các trò chơi vận động; trao tặng 20 phần quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…; thiếu nhi đã tham gia 05 lớp dạy bơi miễn phí chào mừng Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức cho đối tượng là các em thiếu nhi với sự tham gia của gần 125 học viên...
Tất cả đã tạo nên hình ảnh thiếu nhi Cam Lộ không ngừng lao động, học tập, rèn luyện, tạo nên một khí thế sôi nổi, mạnh mẽ trước thềm Đại hội.

Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp chào đón năm học mới 2022-2023

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 42

Hướng tới chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); nhân dịp chào đón năm học mới 2022-2023, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã sôi nổi tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, hướng tới chăm lo, giáo dục, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, vận động nhiều nguồn lực trong xã hội triển khai các phần việc mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

Tiêu biểu như việc tổ chức chương trình “Con số yêu thương - Tiếp sức đến trường”, thông qua việc gây quỹ bằng hình thức phát hành, mở bán các "Con số yêu thương", số tiền bán được sẽ trích ra một phần hỗ trợ các suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống; một phần sẽ trích ra cơ cấu các giải thưởng cho người chơi may mắn trúng giải. Vừa qua, xã đoàn Cam Chính, Cam Nghĩa, Thanh An đã thành công tổ chức các chương trình, triển khai nhân rộng mô hình sáng tạo này và nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Số tiền gây quỹ được đã trao 60 suất học bổng và suất quà, 15 góc học tập cho các em thiếu nhi mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, kiên trì đến trường, với tổng giá trị 60.000.000 đồng.

Xã đoàn Cam Hiếu thực hiện Chương trình Đêm nhạc thiện nguyện “Vầng trăng cho em”, thu hút sự tham gia và quan tâm của đông đảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, kết nối, vận động nguồn lực xã hội hoá, thu về số tiền 29.430.000đ. Chương trình được tổ chức với mục đích kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội hướng đến chăm sóc, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm bước vào năm học mới.

Xã đoàn Cam Thành, Cam Chính thực hiện Chương trình Nâng bước em đến trường, trao quà cho 12 trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thăm, tặng 02 mô hình “Em nuôi của Đoàn” với tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực của tổ chức Đoàn trong chung tay bảo vệ, chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi trước thềm bước vào năm học mới; qua đó để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về màu áo xanh tuổi trẻ hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 31/08/2022 Lượt xem 50

Ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Bí thư Huyện đoàn cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Ban Thường vụ Huyện đoàn chuẩn bị, triển khai từ rất sớm, đặc biệt là văn kiện đại hội và nhân sự. Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cơ bản đúng tiến độ đã đề ra. Dự thảo văn kiện đại hội đã được tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Cán bộ Đoàn chủ chốt. Qua đó, Ban Thường vụ đã xem xét, thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để từng bước hoàn thiện dự thảo văn kiện.Tại Hội nghị các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Huyện đoàn; văn kiện có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của Đoàn cấp trên và thực tiễn của địa phương.

Tại Hội nghị, đã có nhiều luồng đánh giá được đưa ra, một số ý kiến cho rằng báo cần cân đối các nội dung trong các lĩnh vực đoàn viên khối trường học, nông thôn; phần bối cảnh chung cần cụ thể, chi tiết mang nét đặc trưng của huyện nông thôn mới - Cam Lộ; chú trọng về văn hóa đọc và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; cần có số liệu cụ thể về những tồn tại, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Huyện đoàn tổng hợp.


Cam Lộ: Tổ chức cho thanh niên học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Cập nhật 24/08/2022 Lượt xem 65

Việc tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện ủy,  năm 2022, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên... và một số văn bản có liên quan khác.

Một số hình ảnh

Đoàn trường THPT Chế Lan Viên


Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm


Xã đoàn Cam Tuyền


Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ

Theo đó, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, tập huấn, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã có 13 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 11/11 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 178/178 chi đoàn trực thuộc (đạt 100%) tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết quả, 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.
Huyện đoàn tổng hợp

Cam Lộ: Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Cập nhật 08/11/2022 Lượt xem 94

Ngày 26/5/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 với sự tham gia của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV các tổ chức cơ sở đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đã được đ/c Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên (sửa đổi) và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản nắm vững các nội dung, những điểm mới trong Luật Thanh niên (sửa đổi) và và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 29/07/2022 Lượt xem 76

Ngày 26/7/2022, tại Hội trường UBND huyện, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Xuân Khánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban ngành cấp huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn; cấp uỷ các cơ sở Đoàn trực thuộc; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí UV BCH chuyển công tác trong nhiệm kỳ; các đơn vị bạn và đơn vị kết nghĩa, phối hợp, cùng các đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, hoài bão, niềm tin của tuổi trẻ huyện nhà.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cam Lộ Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham luận đóng góp ý kiến, hiến kế thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; 05 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Nguyễn Đăng Nhật Cương đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn kiêm nhiệm; bầu 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Nhân dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Chấp hành Huyện đoàn chia tay 11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn chuyển công tác trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Huyện đoàn tổng hợp.

Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay đẩy lùi đại dịch, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 114

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tình hình mới, thời gian qua, BTV Huyện đoàn đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tiếp tục huy động nguồn nhân lực và vật lực tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch.

Theo đó, 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã duy trì có hiệu quả hoạt động của các CLB “Thanh niên xung kích”, “Đội hình tình nguyện viên thường trực phòng, chống dịch”, “Đội hình tuyên truyền lưu động” trong cộng đồng; vận động bà con nhân dân ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ tích cực cho các điểm tiêm vắc-xin hướng tới mục tiêu hoàn thành tiêm chủng 100% trong toàn dân; phối hợp với các lực lượng dọn vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón công dân về cách ly tại địa phương…

Các TCCS Đoàn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, đồng hành cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch, vận động các nguồn lực xã hội, kết nối MTQ ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch và các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch, ủng hộ bà con nhân dân Cam Lộ, Quảng Trị gặp nhiều khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh miền Nam, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các em thiếu nhi, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu cách ly; hưởng ứng chương trình San sẻ yêu thương, hướng về vùng dịch… Kết quả, thông qua các kênh do Đoàn TN kết nối đã vận động được hơn 150 triệu đồng, nhiều tấn nông sản, hiện vật… qua nhiều đợt kêu gọi.
Ngoài ra, cấp huyện thường xuyên cập nhật tình hình, xây dựng Bản đồ tiêm chủng quốc gia đảm bảo bám sát với tình hình tại địa phương.
Đây là một trong những hoạt động phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Cam Lộ tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của áo xanh trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng.


Đoàn viên Xã đoàn Cam Tuyền phát phiếu xếp lượt tiêm chủng vắc xin Covid 19 dành cho người dân


Đoàn viên Xã đoàn Cam Thủy phân loại hàng tiếp tế cho các gia đình F0


BTV Huyện đoàn trao kinh phí vận động hỗ trợ cho BCĐ phòng chống covid 19 huyện


Đoàn viên xã Đoàn Cam Chính kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp


Đoàn viên xã Đoàn Cam Thanh hỗ trợ vệ sinh khu cách ly


Đoàn viên Đoàn thị trấn Cam Lộ hỗ trợ hướng dẫn người dân các thủ tục tại các điểm tiêm vắc xin

Đoàn viên xã Đoàn Thanh An tư vấn hỗ trợ cài ứng dụng Bluezone

Diệu Linh


Cam Lộ: Tăng cường hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp và trong trường học.

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 119

Trong 9 tháng đầu năm 2022, phong trào đoàn kết 4 lực lượng (giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, Đoàn trên địa bàn dân cư, Đoàn trong doanh nghiệp và Đoàn trường học) được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện” tại địa phương.

Để góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, dân quân tự vệ. Thời gian qua, số đoàn viên, thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các địa phương đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao, đặc biệt ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hình thức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà cho tân binh; phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.
Đặc biệt, định kỳ hàng tháng, BTV Huyện đoàn tổ chức chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn bao gồm Đ
oàn trường học, Đoàn các xã, thị trấn, đoàn trong khối Doanh nghiệp tham gia hoạt động "Chia nắng thao trường" theo nội dung hoạt động phối hợp giữa huyện và Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 với các nội dung cụ thể như: thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ mới trên thao trường, bãi tập; bát nước trên thao trường, nấu cơm cho chiến sỹ; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Tổ chức  hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ

Ngoài ra, Đoàn Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn trường học, Đoàn các xã, thị trấn, chi đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy), xây dựng mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường”, Luật bảo vệ quyền lợi người lao động... góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Trong phong trào này, thời gian qua, mô hình kết nghĩa giữa 4 lực lượng tiếp tục được Huyện đoàn chỉ đạo nhân rộng ở các cơ sở. Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trường học kết nghĩa với Đoàn trên địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, chi đoàn trong doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa ít nhất 02 lần. Nhiều đơn vị kết nghĩa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức được các hoạt động định kỳ. Thông qua mô hình kết nghĩa trên địa bàn, đã tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các lực lượng thanh niên, tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động ở cơ sở, qua đó củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn – Hội – Đội, giảm cơ sở đoàn yếu kém trong toàn huyện như: Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia tấn công truy quét tội phạm, cảm hoá giáo dục thanh niên chậm tiến; chỉnh trang, tạo cảnh quan sạch đẹp tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện va các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi danh liệt sỹ, bia tưởng niệm tại các xã, thị trấn; ra quân nạo vét 2km kênh mương, mở đường dân sinh; ra quân tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện"…

Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào đoàn kết “4 lực lượng”, đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.BTV Huyện đoàn cùng lãnh đạo huyện đến thăm, động viên các chiến sỹ mới là con em huyện Cam Lộ nhập ngũ tại Trung đoàn 2.

Chi đoàn trường mầm non Hoa Sen tổ chức cho các em thiếu nhi đến thăm Hội trại của tuổi trẻ Trung đoàn 19 nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam. 

Xã đoàn Thanh An phối hợp với Công an xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy.

Xã đoàn Thanh An phối hợp với Công an xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy.

Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức trồng cây xanh, làm đep cảnh quan đô thị với các đơn vị tham gia phối hợp: Đoàn thanh niên Tiểu đoàn 5, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, Đoàn trường THPT Cam Lộ, Chi đoàn công ty TNHH Nhất Long Quảng Trị và công ty may XNK Cam Nghĩa.

Xã đoàn Cam Thành, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, Đoàn trường THPT Cam Lộ, Chi đoàn Tòa án huyện, Chi đoàn công ty TNHH Nhất Long Quảng Trị  định kỳ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 làm vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cam Lộ.


Tuổi trẻ Cam Lộ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 thực hiện công trình "Vườn hoa kiểu mẫu" tại Huyện ủy Cam Lộ.

Hoạt động định kỳ phối hợp của tuổi trẻ Cam Hiếu và Tiểu đoàn 4 "Thứ 7, Chủ nhật tình nguyện vì dân".

BTV Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức cho ĐVTN (Xã đoàn Cam Thủy, Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm, Chi đoàn BHXH huyện, Chi đoàn HTX Dịch vụ Môi trường) đến thăm Trung đoàn 19, tham gia thực hiện mô hình "Chia nắng thao trường".
Diệu Linh

Đồng hành hỗ trợ thanh niên yếu thế tham gia kênh Quangtrimart

Cập nhật 24/11/2022 Lượt xem 261

Nhằm thắp sáng niềm tin cho thanh thiếu niên yếu thế, BTV Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện đã thường xuyên quan tâm, thực hiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế. Một trong số đó là quan tâm hỗ trợ thanh niên yếu thế phát triển kinh tế, tham gia kênh bán hàng Quangtrimart do Tỉnh đoàn tổ chức đối với em Lê Thị Hoài Nhớ, tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Mắc chứng bệnh xương thủy tinh khi lên 2 tuổi, mọi sinh hoạt hằng ngày của em Lê Thị Hoài Nhớ ở thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đều cần đến sự hỗ trợ của người thân. Tuy nhiên, không khuất phục bệnh tật, em Nhớ đã học đan móc len bằng tay.

Mặc dù bệnh tật nhưng em Nhớ luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Trong một lần được các anh chị ở Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng đến thăm và giới thiệu về mô hình đan móc len. Từ làm thử rồi trở thành đam mê, em Nhớ đã tìm được niềm vui với nghề đan móc len bằng tay.

Sau gần 4 tháng tiếp cận và làm quen với đan móc len, đến nay Nhớ gần như thuần thục đan móc các sản phẩm từ len, như: túi đựng điện thoại, móc chìa khoá, tai giả đeo khẩu trang bằng len, thú bông… Hiện trang facebook của Nhớ đã được nhiều người ủng hộ và đặt hàng. Mỗi sản phẩm móc len được bán với giá từ 15-50.000 đồng tùy theo loại.

Tuy nhiên, các sản phẩm sau khi hoàn thành được em Nhớ tự tay chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để bán còn được ít khách hàng biết đến.

Do vậy, thông qua các kênh thông tin, BTV Huyện đoàn - Hội LHTNVN huyện đã hỗ trợ và kết nối giúp em Nhớ đăng ký và đưa sản phẩm của mình lên tham gia kênh bán hàng Quangtrimart do Tỉnh đoàn phát động và được nhiều khách hàng biết đến nhiều hơn.

Đây là một trong những cách làm hay, thiết thực của BTV Huyện đoàn – Hội LHTNVN huyện trong giúp đỡ thanh niên yếu thế, mở ra kênh tiêu thụ sản phẩm mới giúp nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của em Nhớ hơn, giúp từng bước vươn lên ổn định cuộc sống của bản thân.

 

Tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền

Cập nhật 29/11/2022 Lượt xem 225

Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/ĐTN ngày 25/5/2022 của BTV Huyện đoàn, hôm nay, ngày 25/6/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền với sự tham gia của đoàn viên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện và đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.

Tại Ngày hội, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, gồm:
- Dọn vệ sinh, cắt cỏ tại Trung tâm học tập cộng đồng Bản Chùa, sân chơi của thanh thiếu nhi.

- Tập huấn nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn thôn Bản Chùa.
- Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức giao lưu thể dục thể thao (bóng chuyền), văn hóa, văn nghệ với người dân.

Ngày hội là hoạt động ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho thanh niên các dân tộc có cơ hội giao lưu và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đồng thời góp phần nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động của chi đoàn tại thôn Bản Chùa - xã Cam Tuyền, nơi có 100% đoàn viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 

 

Tổ chức Hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ tại trường TH&THCS Cam Nghĩa

Cập nhật 12/04/2022 Lượt xem 100

Huyện đoàn Cam Lộ, Dự án RENEW tại Quảng Trị phối hợp với Liên đội trường TH&THCS Cam Nghĩa tổ chức Hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2022.

Nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Đoàn Đại sứ quán Ireland tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 14/3-17/3/2022, vừa qua, Đoàn Đại sứ có ông Seán Farrel Mary - Chuyên gia phát triển, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, ông Chuck Searcy - Cố vấn quốc tế Dự án RENEW, ông Nguyễn Hiếu Trung - Quản lý Văn phòng Điều phối Dự án RENEW đã đến thăm hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ tại trường TH&THCS Cam Nghĩa điểm trường Bảng Sơn 3. 

 

Trong chương trình,  Huyện đoàn Cam Lộ, đại diện lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường đã đón tiếp đoàn, giới thiệu tổng quan về địa phương, đơn vị; mối quan hệ mật thiết, công tác phối hợp giữa các đơn vị với tổ chức RENEW tại Quảng Trị trong việc giảm thiếu tai nạn, thương vong do bom mìn sau chiến tranh để lại; những kết quả đạt được và mong muốn trong thời gian tới. Hoạt động đã tổ chức các hoạt động truyền thông cho học sinh về phòng, tránh bom mìn vật nổ; nghe nạn nhân bom mìn/cộng tác viên Chương trình giáo dục Hồ Văn Lai chia sẻ câu chuyện bản thân. Hoạt động góp phần giúp các em học sinh được tiếp cận và ghi nhớ các thông điệp, kiến thức, thái độ, hành vi an toàn khi gặp bom, mìn và vật nổ, từ đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả, thương vong do bom mìn gây ra.

 


Tại chương trình, Liên đội nhà trường đã trao tặng 01 suất quà cho học sinh là con của nạn nhân tử vong do vật nổ xảy ra vào ngày 16/02/2022, suất quà được trích từ nguồn quỹ thực hiện phong trào “Em làm Kế hoạch nhỏ” do Liên đội phát động tổ chức. 


Diệu Linh

Tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Cập nhật 04/03/2022 Lượt xem 205

Sáng ngày 13/1/2020, UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương.

 

Trong đợt này, huyện đã đón tiếp 67 quân nhân từ các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh và Trung tâm huấn luyện 334 tổng cục kỹ thuật đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Tại buổi tiếp đón, lãnh đạo Ban CHQS huyện đánh giá cao những thành tích của các quân nhân trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn mỗi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, sẵn sàng chấp hành lệnh điều động huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu khi có tình  huống xảy ra. Huyện cũng hướng nghiệp học nghề, tạo điều kiện việc làm cho quân nhân sau xuất ngũ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
.Khánh thành công trình ánh sáng đường quê tại xã Cam Nghĩa

Cập nhật 20/11/2022 Lượt xem 364

Thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 19/02/2022, BTV Huyện đoàn phối hợp với Đảng ủy xã Cam Nghĩa tổ chức bàn giao 2,1 km công trình thanh niên ánh sáng đường quê tại thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương đồng thời thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà nói chung và xã nhà nói riêng

CAM LỘ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2021, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 241

Ngày 10/01/2022, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Ký Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng GD&ĐT huyện. Các đồng chí trong BCH Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện; phóng viên Trung tâm VHTT-TDTT đến dự và đưa tin.Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực, hiệu quả, bám sát chủ đề công tác năm “Thanh niên Cam Lộ khởi nghiệp, lập nghiệp”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức Đoàn đã chủ động điều chỉnh, linh hoạt lựa chọn nội dung, thay đổi hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào lớn, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; thực hiện hiệu quả công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chú trọng xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội; tổ chức các hoạt động, phong trào hành động tuổi trẻ: Triển khai 48 công trình, phần việc Thanh niên cấp huyện và cấp cơ sở; xây dựng 7,15km công trình Thanh niên “Ánh sáng đường quê”; xây dựng 07 “Sân chơi cho em”; trồng mới 15.700 cây xanh; trao tặng 174 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng thanh niên yếu thế; trao 152 suất quà, học bổng; nhận đỡ đầu thường xuyên cho 21 học sinh; nhân rộng mô hình “Em nuôi của Đoàn”; phối hợp hỗ trợ xây dựng 01 Nhà tình nghĩa cho cựu TNXP; xây dựng và bàn giao 01 “Mái nhà tình thương” cho cụ bà neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; cảm hoá 05 thanh niên chậm tiến, sử dụng ma tuý đạt chỉ tiêu; phối hợp giải ngân 12 mô hình thanh niên làm kinh tế (50 triệu/mô hình), hỗ trợ nguồn vốn 174 triệu đồng cho 02 thanh niên bị ảnh hưởng dịch COVID-19; có 09 Giải thưởng được tuyên dương cấp TW, 19 Giải thưởng trong các Cuộc thi, Hội thi do Tỉnh đoàn tổ chức cùng nhiều Giải thưởng, hình thức khen thưởng của các cấp; hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch (vận động ủng hộ gần 80 triệu đồng, hơn 12 tấn nông sản và các loại nhu yếu phẩm; trao tặng 1.850 suất quà cho các khu cách ly, chốt kiểm soát, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức 10 đội hình “Tình nguyện viên thường trực tại các chốt kiểm soát dịch”; hỗ trợ lực lượng tại các điểm tiêm vaccine; vệ sinh, dọn dẹp khu cách ly)... Tổng trị giá các hoạt động trong năm hơn 1.820 triệu đồng.

Hội nghị đã phát huy được tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, đề ra phương hướng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dịp này, Huyện đoàn Cam Lộ đã vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN khối địa bàn dân cư năm 2021 của BCH TW Đoàn, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 của BCH Tỉnh đoàn; 02 TT, CN nhận Bằng khen của BCH TW Đoàn; 06 TT, CN nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn; 07 TT, CN nhận Bằng khen của UBND huyện; 10 TT, CN nhận Giấy khen của BCH Huyện đoàn. Trong chương trình cũng đã tổ chức chia tay 02 đồng chí trong BCH Huyện đoàn chuyển công tác.
Diệu Linh


Tổ chức chương trình Tất niên cùng Mẹ VNAH Mai Thị Con

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 239

Thực hiện chương trình "Tất niên cùng Mẹ", ngày 23.01.2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Xã Đoàn Cam Thủy đã tổ chức chương trình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Con ở thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ.
Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp nhà cửa; đi chợ, nấu mâm cơm tất niên và trao tặng quà cho Mẹ nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ huyện nhà thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng; phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên giúp Mẹ Việt Nam anh hùng có những giây phút sum họp đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên bữa cơm gia đình.
Thông qua chương trình này nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên biết ơn sự đóng góp, hi sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Huyện đoàn tổng hợp.

Tuổi trẻ Cam Lộ tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 31/10/2022 Lượt xem 255

Huyện Cam Lộ là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2019. Trong thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đã xung kích, tích cực triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá mới tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn nông thôn, xây dựng nhiều tuyến đường cờ kiểu mẫu; tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; duy trì, phát huy bản sắc văn hoá; tổ chức, duy trì các CLB sở thích, văn hoá, văn nghệ, thể thao với sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện.

Tuổi trẻ Cam Thành xây dựng tuyến đường cờ thanh niên

Tuổi trẻ thị trấn làm vệ sinh Di tích nhà tằm Tân Tường

Tuổi trẻ Cam Nghĩa giao lưu thi đấu thể dục thể thao

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng tập trung tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức hành trình “Thanh niên đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại bản Chùa, xa Cam Tuyền; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng gắn với các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt liên chi đoàn; tổ chức các buổi tuyên truyền thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia nhằm tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cũng như phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.


Tuổi trẻ Cam Thủy tổ chức Đêm trung thu cho các cháu thiếu nhi

BTV tổ chức ành trình “Thanh niên đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại bản Chùa, xa Cam Tuyền


Tuổi trẻ Cam Hiếu tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy

Các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới được Đoàn thanh niên huyện nhà hưởng ứng nhiệt tình, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đây, đồng thời đã khơi dậy vai trò chủ đạo, tạo niềm tin của cộng đồng dân cư vào tuổi trẻ, tạo khí thế sôi nổi, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn cơ sở Công an huyện: Ra quân thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 222

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; ngày 23/01/2022, Đoàn cơ sở Công an huyện đã tổ chức: Lễ khánh thành và bàn giao công trình Thanh niên “Đèn chiếu sáng” tại di tích lịch sử Nhà tằm Tân Tường và thực hiện chương trình trao tặng 20 BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá các công trình, phần việc Thanh niên hơn 20 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay xây dựng Nông thôn mới, hướng về cộng đồng, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.
Diệu Linh

Tuổi trẻ Cam Lộ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19 – Sư đoàn 968 tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn huyện.

Cập nhật 27/12/2021 Lượt xem 248

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ (02/4/1972-02/4/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, tuổi trẻ Cam Lộ đã phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19 – Sư đoàn 968 tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện các phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp triển khai phát quang, làm vệ sinh, san đất, trồng cây xanh, hoa tại thị trấn Cam Lộ, với hơn 5 tấn đất bồi phù sa được san lấp, hơn 2.500 cây hoa trang, gần 1 tạ cây cỏ lạc tiên được trồng. Hoạt động thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn viên, thanh niên trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.


Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy sức trẻ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng, hăng hái thi đua, bằng hành động thiết thực góp phần xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Diệu Linh

Ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ

Cập nhật 25/11/2021 Lượt xem 228

Ngày 25/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

Tham dự Chương trình có đồng chí Trần Thị Thu - Tỉnh ủy viên , UVBCH TW Đoàn , Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; đồng chí Võ Thị Loan - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào, UB MTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bắc -  Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Cam Lộ; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường vụ huyện Đoàn - Thường trực Hội LHT Việt Nam huyện Cam Lộ; các đồng chí Ban Quản lý chợ Cam Lộ cùng đông đảo người dân, tiểu thương và đoàn viên, thanh niên tại địa phương.
Thông qua mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp đến đông đảo người dân, tiểu thương và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động giảm rác thải nhựa “Bằng những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực sẽ thay đổi từ nhận thức đến hành động trong hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày”; từ thực tế mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” được làm điểm tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ, hi vọng mô hình sẽ được duy trì định kỳ, đồng thời tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, mỗi người dân nhằm nhân rộng mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút cộng đồng cùng tham gia thực hiện.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” với các hoạt động cụ thể: Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, trao tặng kinh phí hỗ trợ cho đội hình thanh niên; trao tặng 07 thùng rác phân loại rác thải cho Ban Quản lý chợ Cam Lộ; tặng xe quầy tuyên truyền dùng cho hoạt động của đội hình tình nguyện tham gia mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” đặt tại chợ; trao tặng 20 bộ sản phẩm thay thế túi ni lon, 2.000 túi thân thiện với môi trường, với tổng trị giá các hoạt động gần 50 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra mắt mô hình, Đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và các tiểu thương tại chợ về chống rác thải nhựa với các hoạt động như: Phát 200 tờ rơi và các túi đựng thực phẩm thân thiện với môi trường; dán các logo của mô hình tại các quầy hàng để cam kết hạn chế sử dụng túi nilon; vận động, hướng dẫn bà con sử dụng các sản phẩm thay thế như làn cói, làn mây, nhựa… đóng gói sản phẩm bằng lá dong, lá chuối…và cách phân loại rác thải khi bỏ rác vào các thùng rác phân loại rác; ra quân thu gom phân loại rác thải nhựa tại chợ. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ Đoàn năm 2021

Cập nhật 23/11/2021 Lượt xem 236

Ngày 07/09/2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ, đoàn viên (đợt 2) năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn cùng với hơn 35 đồng chí cán bộ, đoàn viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Nhật Cương – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện tuyên truyền về những trọng tâm trong công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: Khái quát về biển đảo, biên giới; một số văn bản pháp luật liên quan; vai trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới trên không gian mạng… Qua đó, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên đã hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, sự đúng đắn của chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới. 

Một số hình ảnh của Hội nghị:Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Sôi nổi nhiều hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 và “Tuần lễ học đường Cam Lộ nói không với ma túy”

Cập nhật 09/11/2021 Lượt xem 246

Được sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn Cam Lộ, tuổi trẻ trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới về cả nội dung và phương thức triển khai, hướng tới hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 và “Tuần lễ học đường Quảng Trị nói không với ma túy”.

Các hoạt động hưởng ứng tập trung cao điểm từ ngày 01/11/2021 đến ngày 09/11/2021. 100% các cơ sở Đoàn, Liên đội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú, thiết thực như: Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý trong học đường; Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về kiến thức pháp luật năm 2021”; Ngoại khóa chuyên đề “Tuổi trẻ học đường Cam Lộ với pháp luật”; Diễn đàn thanh niên online; phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021; triển khai mô hình hộp thư “Điều em muốn nói”; sinh hoạt theo chuyên đề, chủ điểm; tổ chức cho đoàn viên, đội viên, thanh niên ký cam kết nói không với ma túy và chất kích thích...

 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức các hoạt động và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; các cơ sở Đoàn và Liên đội đã chú trọng đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của Đoàn, Đội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho 100% đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.
Các hoạt động được tổ chức đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn huyện, thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo ra phong trào tuổi trẻ thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. 

 Diệu Linh

Cam Lộ: Diễn đàn “Xây dựng chi đoàn mạnh” năm 2021

Cập nhật 05/11/2021 Lượt xem 233

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, ngày 06/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục ban hành Công văn số 456-CV/ĐTN về việc đôn đốc, nhắc nhở một số nội dung về công tác xây dựng Đoàn, trong đó nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh bám sát các nội dung theo chỉ đạo, định hướng của BTV Tỉnh đoàn.

Vừa qua, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Diễn đàn “Xây dựng chi đoàn mạnh” với mục đích nhằm chỉ đạo các cấp bộ tập trung thực hiện các biện pháp như: xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Chi đoàn; hướng dẫn chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thực hiện “Xây dựng chi đoàn mạnh”; chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đoàn viên. Hằng năm, chỉ đạo Đoàn cơ sở xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.


Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt về: Tư tưởng, chính trị; Phong trào, hoạt động và tổ chức. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Tình trạng thanh niên ly hương, ly nông làm mất đi lực lượng thanh niên tại chỗ, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên, việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tổ chức, kỹ năng chưa kịp thời nên công tác lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.


Diễn đàn “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và những hoạt động có liên quan với những cách làm hiệu quả, thiết thực thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn huyện trong giai đoạn hiện nay.


Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Sôi nổi 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm tháng 1,2,3

Cập nhật 05/11/2021 Lượt xem 226

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% chi đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt dưới các hình thức xuyên suốt trong quý I, từ ngày 01/01 đến 31/3/2021, các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện tổ chức Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 1 "Tôi - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"; tháng 2 - "Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng"; tháng 3- “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh”; các điều cần biết về phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung triển khai mô hình sinh hoạt chi đoàn sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt tại các chi đoàn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở về nội dung này, từ đó làm tốt công tác đoàn kết và tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên vào các hoạt động của Đoàn, Hội. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 800 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên.

    Thông qua buổi sinh hoạt, các cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề ra những định hướng, giải pháp cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện. Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn, ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước; động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động của Đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương. Đây là một hoạt động có ý nghĩa vì vậy Huyện đoàn Cam Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát triển phong trào Đoàn ở cơ sở để tập hợp , kết nối đoàn viên thanh niên.

Một số hình ảnh hoạt động:

Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hướng đi mới

Cập nhật 03/11/2021 Lượt xem 241

Xác định trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ cây dược liệu là lĩnh vực mũi nhọn, huyện Cam Lộ đã và đang tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này.

Đây cũng là hướng đi mới trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của huyện. Xác định được vai trò, tầm quan trọng, BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận những yếu tố cần thiết để triển khai có hiệu quả việc xây dựng mô hình, khởi nghiệp, lập nghiệp theo hướng phát triển sản phẩm OCOP.

Dược liệu là một trong số bốn cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ huyện Cam Lộ và một số địa phương khác ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; ban hành chính sách hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu; tiến hành điều tra, đánh giá tiềm năng một số dược liệu quý.Qua đó, chọn ra bộ sản phẩm dược liệu có giá trị thương mại cao; quy hoạch vùng sản xuất, định hướng khai thác gắn với bảo tồn các loại dược liệu quý.

Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu tỉnh khi có nhiều sản phẩm nhất được công nhận và xếp hạng trong chương trình OCOP. Đáng chú ý, tất cả sản phẩm OCOP ở huyện Cam Lộ đã được xếp hạng “sao” đều chế biến từ các cây dược liệu. 

 

Tháng 4/2021 vừa qua, sản phẩm cao dược liệu an xoa của huyện Cam Lộ lần đầu tiên xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ với lô hàng gần 1.000 kg trị giá 1,7 tỷ đồng. Tháng 8/2021 sản phẩm này tiếp tục được doanh nghiệp bên Mỹ đặt hàng.


Để có vùng nguyên liệu từ cây an xoa đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ về chất lượng và số lượng, UBND huyện Cam Lộ đã liên kết với Công ty cổ phần Agridy Namics Việt Nam trồng loại cây này ở các xã: Cam Thành, Cam Nghĩa và Cam Hiếu. Các vườn cây an xoa đều được trồng theo hướng sản xuất hữu cơ và ứng dụng hệ thống tưới nước tự động.


Vừa qua, cùng với đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh làm trưởng đoàn, Huyện đoàn Cam Lộ đã đến thăm mô hình của chị Mai Thị Thủy. Đoàn khảo sát đã nắm bắt tình hình, qua đó thu thập thêm các thông tin về mô hình và các sản phẩm được sản xuất tại đây. Được biết, mô hình của chị Mai Thị Thủy có các sản phẩm đạt 4 sao OCOP là cao chè vằng, sản phẩm đạt “3 sao” là cao cà gai leo.

Trong thời gian tới, với vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ trong góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp hiện đại, gắn với môi trường “xanh – sạch –đẹp”, BTV Huyện đoàn Cam Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, là đầu mối thông tin, cầu nối tạo điều kiện triển khai thuận lợi các dự án, mô hình khả thi và có thể nhân rộng trên địa bàn huyện, tiến tới sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng OCOP.


  

 Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: 100% đoàn viên kết nạp mới học 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Cập nhật 02/11/2021 Lượt xem 218

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Theo đó, trong năm 2021, đơn vị Cam Lộ có 860 đồng chí là đoàn viên mới kết nạp; các cơ sở Đoàn trong toàn huyện được chỉ đạo tổ chức hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, các hình thức tìm hiểu về 04 bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp. Trong các chương trình, hoạt động tập trung của đoàn, mỗi đoàn viên mới được nghe báo cáo viên phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề: "Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam", "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay", "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh". Đồng thời, sau các chương trình học tập 04 bài học lý luận chính trị, đoàn viên được viết bài thu hoạch và tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức đánh giá, thông báo kết quả dành cho đoàn viên mới kết nạp.

Qua các chương trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tập trung giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.Huyện đoàn tổng hợp.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cập nhật 29/10/2021 Lượt xem 194

Ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tổ chức đã nhận được 22 bài dự thi chất lượng của đơn vị Cam Lộ, vượt chỉ tiêu được giao (về cả số lượng sản phẩm dự thi theo từng cấp và tổng số sản phẩm được giao chỉ tiêu). Cụ thể: Huyện đoàn tiếp nhận 31 sản phẩm dự thi, lựa chọn và gửi 22 sản phẩm chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, sản phẩm tuyên truyền về NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII là 9 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 3 sản phẩm), tuyên truyền NQĐH Đảng bộ tỉnh là 6 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 5 sản phẩm), tuyên truyền NQĐH Đảng cấp huyện và cơ sở là 7 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 7 sản phẩm).

Các tác phẩm tham gia dự thi cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các thí sinh, sự đầu tư về ý tưởng dàn dựng, đã có nhiều cách trình bày sáng tạo, đầu tư công phu về mặt hình ảnh, âm thanh, lời bình ấn tượng, hiệu ứng, kỹ xảo thiết kế đồ họa sinh động, hiện đại.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 38 tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm truyền thông chất lượng. Đơn vị Cam Lộ dẫn đầu về số lượng Giải và cơ cấu Giải thưởng, cụ thể: Huyện đoàn Cam Lộ được nhận Bằng khen tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Cuộc thi; Giải Nhất được trao cho tác phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của tác giả Hoàng Thị Thùy Linh - Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; Giải Nhì được trao tác phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Chính của nhóm tác giả xã đoàn Cam Chính, huyện Cam Lộ; 04 Giải Khuyến khích được trao cho nhóm tác giả xã đoàn Cam Thành; đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Bí thư xã đoàn Cam Tuyền; đồng chí Lê Phước Hải - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chế Lan Viên; đồng chí Lê Thị Hoài Thương - Bí thư chi đoàn khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.Cuộc thi là dịp để các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên có được cơ hội để tìm hiểu sâu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thể hiện kỹ năng, năng khiếu, góp phần đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu CNTT trong công tác truyền thông các chủ trương, chính sách lớn của Đảng; thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn; tạo ra sự lan tỏa và nâng cao hiệu quả tiếp cận các đối tượng trong xã hội; góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Diệu Linh

Quan tâm và đồng hành với thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số

Cập nhật 20/10/2021 Lượt xem 214

Thời gian qua, với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, sự khích lệ của nhân dân, tuổi trẻ Cam Lộ luôn quan tâm và đồng hành với thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khích lệ thanh niên tạo việc làm để giảm nghèo đồng  thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm  nâng cao sức khỏe.

         Vừa qua Huyện đoàn Cam Lộ - Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2021" tại Bản Chùa, Cam Lộ, trao tặng quà cho bà con và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cắt tóc tình nguyện và tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại đây.

Huyện đoàn tổng hợp

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Cập nhật 24/10/2021 Lượt xem 209

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, thời gian qua, Huyện đoàn Cam Lộ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Với phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”.

Hàng năm, để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, BTV Huyện đoàn triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các bí thư chi đoàn khối xã, thị trấn trong toàn huyện; tập huấn hè cho các đồng chí cán bộ tổng phụ trách Đội trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt tại nơi cư trú theo chủ đề. Nội dung sinh hoạt mang tính thời sự gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên; duy trì, củng cố, nhân rộng và thành lập các mô hình, các câu lạc bộ, đội nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu của thanh niên...


Qua thực tiễn, hiện nay đã có nhiều mô hình được triển khai góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, tiêu biểu tại các chi đoàn Thượng Lâm (xã Cam Thành), chi đoàn Đốc Kỉnh (xã Cam Chính), chi đoàn khu phố 2 (thị trấn Cam Lộ)..., các mô hình cụ thể như: phát hiện đoàn viên là công chức, giáo viên, đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn;  tổ chức gặp mặt thanh niên đi làm ăn xa trong dịp nghỉ lễ tết; thành lập các CLB, đội, nhóm sinh hoạt định kỳ, giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động tình nguyện tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên, thu hút tập hợp đoàn viên
.

Đặc biệt, trong năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ gặp mặt và tuyên dương Bí thư chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc (khu vực Bắc Trung Bộ). Trong đó, đơn vị Cam Lộ đã vinh dự có 02 đồng chí: Lê Trần Đồng (Bí thư chi đoàn Thượng Lâm, xã Cam Thành), Nguyễn Tuấn Tùng (Bí thư chi đoàn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính) được tuyên dương.

Các cấp bộ Đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ bí thư chi đoàn; trau dồi kỹ năng tập hợp ĐVTN thông qua các hoạt động thực tế; quán triệt thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đoàn; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm các chức danh cán bộ Đoàn.

Đây là  một trong những nội dung trọng tâm và quan trọng được BTV Huyện đoàn chỉ đạo sát sao, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá công tác triển khai theo từng quý, giai đoạn cụ thể... Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao  hiệu quả chi đoàn tại địa bàn dân cư, góp phần đắc lực vào chất  lượng tổ chức xây dựng Đoàn các cấp và đẩy mạnh hơn nữa những hiệu quả của công tác Đoàn từ cấp huyện cho tới cấp chi đoàn một cách đồng bộ.

Diệu Linh
 


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 209

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐTN ngày 26/4/2022 về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022, trong thời gian từ ngày 23-26/5/2022, Đoàn kiểm tra của BTV Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác 06 tháng đầu năm đối với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn.
Trong đợt kiểm tra lần này, BTV Huyện đoàn tập trung kiểm tra Kế hoạch số 136-KH/ĐTN ngày 26/4/2022 về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022, các nội dung chủ đề nămXây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, phong trào Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thăm các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn.


Tuổi trẻ Cam Lộ thực hiện có hiệu quả các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Cập nhật 24/10/2021 Lượt xem 80

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai thực hiện các mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.
            

Huyện đoàn có 25 TCCS Đoàn sau khi sáp nhập. thực tế tại một số địa phương lực lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.
          

Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã tập trung chỉ đao xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, cụ thể: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn, Phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn cơ sở trực tiếp phụ trách giúp đỡ các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn kiêm thôn đội trưởng, Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ TK&VV, Bí thư Chi đoàn là cán bộ công chức, viên chức, Tuyên dương, khen thưởng các Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn…

Huyện đoàn tổng hợp

Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh cho đoàn viên, thanh niên.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 92

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài huyện cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định công tác hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài huyện cho đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức.

Tính từ cuối năm 2020 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đã bị tác động nghiêm trọng, kéo theo ảnh hưởng thu nhập của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động. Trước tình hình đó, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc kết nối cung - cầu, mở rộng các kênh tiếp cận với đoàn viên, thanh niên. Ngay cả trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động này cũng không bị gián đoạn mà được chuyển sang hình thức mới phù hợp, phát huy lợi thế các kênh thông tin, truyền thông của Đoàn – Hội các cấp, ngoài ra, còn tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu được thực hiện thông qua kênh trực tuyến như điện thoại, website, mạng xã hội, thư điện tử… Tiêu biểu có các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được các Diễn đàn trực tuyến về nội dung này theo các đợt cao điểm, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các hoạt động liên quan đến nội dung này đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức triển khai, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Các hoạt động đã thu hút hơn 4.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, các em được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất, phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
Đây là một trong những chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiêu niên, đặc biệt là thanh niên các Đoàn trường học và thanh niên đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Qua đó, góp phần tạo ra cơ hội để nguồn nhân lực trẻ được tiếp cận với thông tin thị trường lao động phù hợp, chính thốn, phát huy lợi thế, phát triển và lựa chọn hướng đi tương lai đúng đắn cho bản thân.

Diệu Linh


Cam Lộ: Tăng cường khối đoàn kết thông qua hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 93

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện hiệu quả phong trào đoàn kết 3 lực lượng (lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư), chủ động xây dựng chương trình phối hợp và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong năm 2021, Đoàn TN huyện Cam Lộ đã cùng với MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia ký kết giao ước phối hợp với lực lượng quân sự đóng quân trên địa bàn, thực hiện chương trình "Chia nắng thao trường", "Bát nước thao trường", "Hát cùng chiến sỹ", "Bữa cơm gia đình"...
Nhằm vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, dân quân tự vệ. Số đoàn viên, thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các địa phương đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao; tổ chức nhiều hình thức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà và tặng cho tân binh; phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Ngoài ra, Chi đoàn Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn trường học và Đoàn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh về phòng chống ma túy, các loại tệ nạn xã hội, chấp hành luật An toàn giao thông, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đối với chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi, lực lượng Chi đoàn Công an đã phối hợp với Đoàn TN Thị Trấn Tân Lạc thành lập đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh, đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, thuận lợi. Bên cạnh đó, mô hình kết nghĩa trên địa bàn tiếp tục được Huyện đoàn chỉ đạo nhân rộng ở các cơ sở. Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trường học kết nghĩa với chi đoàn trên địa bàn dân cư. Thông qua mô hình kết nghĩa trên địa bàn, đã tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các lực lượng thanh niên, tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng đa dạng phong phú như: thường xuyên tặng quà cho em nuôi trong năm học mới; thăm hỏi các gia đình thương binh,liệt sỹ; giúp đỡ, tặng quà các cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia tấn công truy quét tội phạm, cảm hoá giáo dục thanh niên chậm tiến; giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão về; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền lưu động phòng chống dịch và xung kích tham gia trực các chốt kiểm soát dịch Covid – 19 tại các xã trên địa bàn huyện, chỉnh trang, tạo cảnh quan sạch đẹp tại nghĩa trang liệt sĩ huyện; ra quân nạo vét  kênh mương; ra quân tổng dọn về sinh môi trường…

Các hoạt động phối hợp trên của Tuổi trẻ Cam Lộ đã đem lại những kết quả thiết thực về lợi ích kinh tế - văn hóa – xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường củng cố, xây dựng các tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học năm 2021 trên địa bàn huyện./.

Cam Lộ: Chú trọng đẩy mạnh hơn nữa việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành cho đoàn viên, thanh niên khối trường học

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 68

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch công táthúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho đoàn viên, thanh niên khối trường học, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường học trên địa bàn huyện làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng trong việc đồng hành với đoàn viên, thanh niên, học sinh thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên khối trường học.

Vừa qua, tại trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp định hướng nghề nghiệp, tư vấn khởi nghiệp cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện. Các đơn vị phối hợp đã trực tiếp tư vấn truyền đạt nội dung hướng nghiệp, tư vấn chọn trường, chọn nghề, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; những mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên học sinh, các nội dung thúc đẩy hành trình khởi nghiệp trong tương lai cho các em. Cũng tại chương trình, đoàn viên thanh niên học sinh đã có sự giao lưu, đối thoại sôi nổi với nhiều câu hỏi giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn được cho mình một nghề, một hướng đi phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, xu hướng phát triển của xã hội.


Diệu Linh

Xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 85

Hiện nay, nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động phải về nước do bị ảnh hưởng COVID-19 ở Cam Lộ, Quảng Trị đang là những đối tượng thanh niên yếu thế, những người bị tác động rõ rệt của đại dịch, họ thường gặp căng thẳng tâm lý vì cảm thấy tương lai bấp bênh, khó tìm việc làm có thu nhập để chi trả cho cuộc sống hằng ngày, hạn chế trong việc tiếp cận kỹ năng sống, trong đó có giáo dục giới tính và tình dục toàn diện.

Nằm trong một nội dung của Chương trình Hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng COVID-19, một trong những hợp phần của Dự án “Giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam; Huyện đoàn Cam Lộ đã giúp đỡ, hỗ trợ 02 thanh niên thuộc đối tượng trên hoàn tất những thủ tục pháp lý nhận hỗ trợ gần 174 triệu đồng/2 dự án và đã được giải ngân trong tháng 9/2021.

Ngoài ra, 
Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tích cực xây dựng và duy tì các đội hình TNV tư vấn viên có am hiểu về kiến thức pháp ly, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tâm lý, chọn ngành, chọn nghề, vay vốn, hôn nhân và gia đình... luôn sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại địa phương thông qua các kênh kết nối của Đoàn thanh niên tại địa bàn dân cư. Thành viên của các đội hình TNV này đa số là đoàn viên có kiến thức, kinh nghiệm; cùng các đồng chí là cán bộ Đoàn công tác trong ngành Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội... Nhìn chung, các đội hình này hoạt động rất hiệu quả, phát huy được các lợi thế vốn có trong việc thực hiện vai trò là người tư vấn viên, tuyên truyền viên về kiến thức pháp ly, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tâm lý, chọn ngành, chọn nghề, vay vốn, hôn nhân và gia đình..., tạo được lòng tin trong các hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc giúp các thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên cai nghiện ma túy... tái hòa nhập cộng đồng...

 
Bản ký kết dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi COVID-19.


Mô hình trang trại của anh Nguyễn Đức Bảo, Cam Chính được hỗ trợ máy móc.


Mô hình cơ khí của anh Đoàn Quôc Anh, Cam Tuyền được hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Diệu Linh


Cam tuyền xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 115

Nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo đoàn xã Cam Tuyền thành lập điểm mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; đồng thời phát huy vai trò thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


          Cụ thể các mô hình hỗ trợ 3 nội dung chính: trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, mô hình còn có một số hỗ trợ khác, như: chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng.
           

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn trong huyện Cam Lộ đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Hoạt động động viên các thanh dân tộc thiểu số cố gắng hơn nữa trong sản xuất, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

                                         Huyên đoàn tổng hợp

Đoàn cơ sở thị trấn "điểm sáng" trong thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 78

 

Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh được Đoàn cơ sở thị trấn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đoàn kết, tập hợp, giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên. Với 03 tiêu chí mạnh về tư tưởng, chính trị; về phong trào hoạt động và về tổ chức;
          

Với khí thế thi đua thực hiện của cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh, nhiều mô hình có chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai tại  địa phương, đơn vị như: mô hình "chi đoàn tham gia xây dựng văn minh đô thị",Mô hình  CLB thể dục thể tha, Mô hình CLB ĐVTN tuyên truyền CoVid, Mô hình CLB ĐVTN xây dựng vườn Rau Vượt qua Đại dịch...Các mô hình tiêu biểu đã và đang ngày được nhân rộng trên địa bàn không những nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn mà còn hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế từ đó làm tốt công tác duy trì, phát triển mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thông qua cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, gắn bó với thanh niên, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, nhiều gương Bí thư chi đoàn tiêu biểu được phát hiện và bồi dưỡng từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn - hạt nhân liên kết của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
           
           

Đứng trước thách thức của các cuộc cách mạng công nghệ, để tránh "nhạt Đảng, khô Đoàn", góp phần nâng cao, vị trí vai trò của tổ chức Đoàn, thu hút, tập hợp, đoàn kết tập hợp thanh niên và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh là một trong những nội dung cần kíp. Tin tưởng rằng với tinh thần của cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh sẽ thực sự thấm sâu trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và với sự nhạy bén của những thanh niên Cam Lộ sẽ xuất hiện và lan tỏa nhiều hơn nữa những mô hình xây dựng chi đoàn mạnh./.

                                               

Huyện đoàn tổng hợp

Cam Lộ: Phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ Tiếng Anh trong Đoàn trường học

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 66

Nhằm góp phần hình thành và trau dồi, phát triển thêm năng lực và kỹ năng tiếng anh của ĐVTN, học sinh; thời gian qua, các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tích cực duy trì và không ngừng mở rộng các câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường học, qua đó giúp các em học sinh phát huy năng khiếu và đam mê của mình. Đây không chỉ là nơi trải nghiệm, mà còn là công cụ để đoàn trường xây dựng một môi trường học tập tích cực hơn, qua đó, tập hợp, đoàn kết ĐVTN có hiệu quả.

Qua thực tế cho thấy các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm là một trong những hoạt động trải nghiệm sáng tạo đầy thú vị. Khi tham gia hoạt động, ngoài mục tiêu rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng, học sinh còn được định hướng, trải nghiệm các nội dung học tập để phát triển năng khiếu. Mô hình các câu lạc bộ học tập và hoạt động theo sở thích đang phát triển ngày một sâu rộng, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực. Từ đó, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em khi đang ngồi trên ghế nhà trường, vừa hạn chế học sinh mắc vào các tệ nạn xã hội”. Mỗi mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, đóng vai trò là “tế bào” cho hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội. Đến nay, 100% các Đoàn trường học đều có  với hơn 158 đoàn viên, thanh niên là thành viên.

Ngoài ra, các Đoàn trường còn chỉ đạo thành lập mới và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, tiêu biểu như: Câu lạc bộ Lý luận trẻ, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sách và hành động, võ thuật, câu lạc bộ tổ chức sự kiện… Các câu lạc bộ đều đã được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức, gần gũi hơn với thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên trở thành chủ thể của hoạt động.

Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, em Nguyễn Minh Anh học sinh khối 11, trường THCS&THPT Tân Lâm được thầy, cô, bạn bè nhận xét kỹ năng giao tiếp đã tiến bộ từng ngày. Trước khi tham gia câu lạc bộ, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của em chỉ tạm được. Khi biết trường có câu lạc bộ tiếng Anh, em đăng ký tham gia ngay. Sau giờ học trên lớp, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, em tham gia rất đầy đủ. Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô và sự hỗ trợ của các bạn trong câu lạc bộ, giờ đây em rất tự tin về khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài việc giúp các thành viên vui chơi, giải tỏa áp lực học tập, câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em tiến bộ hơn. Giờ đây, môn học đó không còn khó khăn với em nữa”.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm cũng chính là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến thanh niên; đồng thời là nơi phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực bổ sung cho lực lượng cán bộ đoàn, hội tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, sở thích; tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện và phát triển năng lực cho hội viên thanh niên; để các câu lạc bộ đó thực sự trở thành “Cánh tay nối dài” của Đoàn và Hội, thời gian tới, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường tiếp tục tổ chức, duy trì các hoạt động ý nghĩa của CLB, từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh theo hướng toàn diện, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về trí tuệ, thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội.

       

Hoạt động sinh hoạt thường kỳ của CLB Tiếng Anh Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.                         

 Diệu Linh

Hiệu quả của hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 55

Trong năm 2021, Huyện đoàn Cam Lộ và các cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê của Ban Thường vụ Huyện đoàn, năm 2021, toàn huyện có 3170 đoàn viên và hơn 4000 thanh niên, 7000 thanh thiếu niên. Đa số TTN nêu cao ý thức học tập, lao động, tham gia khởi nghiệp, tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận TTN thiếu ý chí phấn đấu, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Do đó, BTV Huyện đoàn luôn xác định công tác hỗ trợ, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL và có biểu hiện VPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện hàng năm. Trong năm 2021, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện phối hợp thực hiện  tốt công tác này trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác cảm hóa TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL, từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã lập kế hoạch, và phân bổ số lượng cảm hóa TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL cho các Xã, Thị trấn đoàn trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch phù hợp theo tình hình tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lập danh sách các trường hợp TTN VPPL và có biểu hiện VPPL để quản lý. Thường xuyên đến gia đình gặp gỡ, tiếp xúc, nắm tình hình, từ đó đề ra những biện pháp để giúp họ sống có ích cho xã hội, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp phục vụ cho công tác cảm hóa TTN chậm tiến..

Thời gian qua, Xã đoàn Cam Thành là một trong những đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhiều TTN VPPL và có biểu hiện VPPL, thanh niên chậm tiến tiến bộ. Trong năm 2021, Xã đoàn tiếp tục phối hợp với Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã và tổ cảm hóa TTN VPPL của thôn trực tiếp đến gia đình có TTN chậm tiến để tuyên truyền, giáo dục và có các hình thức hỗ trợ. Đến đầu quý IV năm 2021, TN Đặng Văn Luận, sinh năm 1993, trú tại Thôn Quật Xá - xã Cam Thành, là thanh niên chậm tiến đã có dấu hiệu tiến triển tốt, chấp hành tốt quy định tại địa phương không tái phạm hành vi trộm căp, sử dụng chất cấm, chí thú làm ăn. 

Mặt khác, để đạt được hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bản thân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần một cách bình thường, BTV  Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, trong đó có Đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư, Đoàn cơ sở Công an huyện, các Đoàn trường học trên địa bàn tích cực làm tốt công tác này. Tiêu biểu, nhiều hoạt động đã được triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên để nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng kể trên có thể tái hòa nhập công đồng, trở thành những công dân có ích.

Hoạt động của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.


Diệu Linh

100% Đoàn trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 45

Nhằm góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, xây dựng đời sống học đường an toàn, lành mạnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường trên địa bàn huyện tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021

Chuỗi hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức đổi mới, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn, qua đó các em có cơ hội được giao lưu, trao đổi, chia sẻ về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp; các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân, thực trạng của bạo lực học đường; giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay; tham gia cuộc thi ảnh Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường; xem các tiểu phẩm tuyên truyền truyền thông về tình bạn đẹp, ngăn chặn bạo lực học đường do đoàn viên, thanh niên trong nhà trường dàn dựng và biểu diễn...

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021
tại t
rường THPT Chế Lan Viên

Tiêu biểu, Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức hoạt động đồng loạt Học sinh cùng hành động đẩy lùi bạo lực học đường được phát sóng trên Chương trình Vì trẻ em phát trên VTV1; Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động: Diễn đàn trực tuyến trong 100% đoàn viên, thanh niên nhà trường; phát động Cuộc thi ảnh Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; phong trào “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi đồng chí đoàn viên chia sẻ về kỷ niệm liên quan đến chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”. 

Hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp - 
Nói không với bạo lực học đường” năm 2021
tại trường THPT Chế Lan Viên
.


Diễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.


Các Diễn đàn trực tuyến“ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các chi đoàn trường học.
Cuộc thi ảnh “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường


Diễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường THPT Lê Thế HiếuDiễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường Cam Lộ

Chuỗi hoạt động hưởng ứng và các diễn đàn đã tạo môi trường để các em đoàn viên, thanh niên, học sinh Đoàn trường học trau dồi kỹ năng sống; được giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các trường THPT.

 Diệu Linh

Cam Lộ: “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” sau khi kết thúc lệnh phong tỏa tạm thời do diễn biến dịch COVID-19

Cập nhật 13/10/2021 Lượt xem 46

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ tham gia các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân gắn với phong trào 3 trách nhiệm, hướng tới cải cách thủ tục hành chính, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sáng thứ 7- ngày 09/10/2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo chi đoàn trực thuộc là các cơ quan hành chính nhà nước đồng loạt ra quân “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19  trên địa bàn huyện Cam Lộ diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng khá cao, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND, ngày 26/9/2021 về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ. Đến ngày 08/10/2021, UBND huyện Cam Lộ mới ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về việc mở cửa trở lại hoạt động này. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của nhân dân trong thời gian áp dụng các quy định được ban hành, BTV Huyện đoàn đã chủ động xin ý kiến cấp trên và chỉ đạo chi đoàn trực thuộc thực hiện “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”.

Trong ngày ra quân đầu tiên, lực lượng cán bộ, đoàn viên tham gia tiếp đón, sát khuẩn, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tới giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ. Đồng thời, các cán bộ, đoàn viên còn kết hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực như: hộ tịch, tư pháp, đất đai... cũng như giải đáp những thắc mắc cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động ra quân được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo yêu cầu 5K.

Một số hình ảnh về hoạt động 
“Ngày thứ bảy tình nguyện” tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ:Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo các đồng chí cán bộ, đoàn viên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các công dân đến làm thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của bà con sau thời gian dài Bộ phận phải tạm dừng hoạt động.

Diệu Linh

Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 50

Quý III năm 2021, BTV Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối Đoàn trường học.

Việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh  là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức các
Buổi tập huấn dưới hình thức trực tuyến, tập trung hướng dẫn cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh, thiếu nhi.

Các đồng chí tham
gia buổi tập huấn đã được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.Quý III năm 2021, BTV Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối Đoàn trường học.

Việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh  là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức các
Buổi tập huấn dưới hình thức trực tuyến, tập trung hướng dẫn cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh, thiếu nhi.

Các đồng chí tham
gia buổi tập huấn đã được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

 Diệu Linh


Hướng đi mới cho mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa

Cập nhật 08/10/2021 Lượt xem 74

Ngày 26/3/2021, Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa chính thức đi vào hoạt động, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Mặc dù vừa ra đời và đi vào hoạt động hơn nửa năm nay nhưng Câu lạc bộ đã và đang thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đăng ký tham gia với mong muốn sẽ tạo ra hướng đi mới trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho thanh niên trên địa bàn xã.


Ban đầu từ 10 thành viên, sau một thời gian thử nghiệm, tới nay nhờ công tác tuyên truyền, vận động tích cực của xã đoàn Cam Nghĩa, số thành viên tới nay đã là 17, với t
ổng đàn giao động từ 210 đến 320 con (ban đầu chỉ từ 110-120 con), bao gồm cả hộ nuôi nhốt và hộ bán chăn thả. 
Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ là bước tiền đề góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã.

Sau nửa năm triển khai, qua khảo sát thực tế triển khai mô hình trên địa bàn xã, bên cạnh những khó khăn, thách thức đặt ra, cùng một số hạn chế còn tồn tại, Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ bước đầu đã
góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho các thành viên viên và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ bà con nhân dân. Từ kết quả của mô hình này, trong tương lai gần, Huyện đoàn Cam Lộ sẽ nghiên cứu khảo sát, thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, hứa hẹn mang lại nhiều hướng đi, giúp đoàn viên, thanh niên tự tin, mạnh dạn chuyển đổi việc làm để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo./.
BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện đoàn đến thăm mô hình của anh Nguyễn Lương Tâm - thành viên Câu lạc bộ
chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong.Giống dê bán chăn thả mang lại lợi nhuận kinh tế cao được các thành viên CLB nuôi thử nghiệm tại địa phương.BTV Tỉnh đoàn tặng quà cho mô hình mẫu chăn nuôi dê thông Nghĩa Phong.


Diệu Linh


Cam Lộ: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh niên khối Đoàn trường học

Cập nhật 23/11/2021 Lượt xem 124

Chiều 25/5, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh niên (đợt 1) năm 2021, thu hút sự tham gia của hơn 250 đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Tại Hội nghị trực tuyến thông qua Zoom, các bạn cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh được tuyên truyền những điểm trọng tâm về công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: Khái quát về biển đảo và Chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển của Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến đến biển đảo, biên giới; vai trò thế hệ trẻ trong công tác tuyên truyền biên giới, biển đảo. Qua đó nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Cam Lộ về về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.


Điểm cầu chính - Huyện đoàn.

 
Điểm cầu trực tuyến 1 - Các đồng chí cán bộ Đoàn.


Điểm cầu trực tuyến 2 - Các đồng chí Bí thư chi đoàn, đoàn viên.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh phải là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân xung quanh mình nắm rõ về tình hình chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay, đặc biệt là tình hình Biển Đông và công tác phân giới cắm mốc đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Huyện đoàn tổng hợp


Cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật 21/10/2021 Lượt xem 100

Ngày 26/5/2021, tại Hội trường cơ quan Huyện đoàn, các đồng chí là cán bộ Đoàn cấp huyện, UV BCH Huyện đoàn đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, do Trung ương Đoàn tổ chức.

Tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh – HUV, Bí thư Huyện đoàn, cùng các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai Chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” với 08 nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề: “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” gồm 08 chương trình hành động và 13 chỉ tiêu.

Sau Hội nghị trực tuyến do Trung ương Đoàn triển khai, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã xây dựng Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể, các kế hoạch, công văn triển khai cụ thể, trong đó chú trọng các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện để triển khai một cách có hiệu quả nhất các nội dung trọng tâm được định hướng, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong các cấp bộ Đoàn toàn huyện, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo thanh thiếu nhi; các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị trong huyện.
Đồng thời, các cơ sở Đoàn lần lượt quán triệt phổ biến, triển khai học tập 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị mình.

Huyện đoàn tổng hợp.


Cam Lộ: Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung

Cập nhật 05/10/2021 Lượt xem 47

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn huyện ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng với nhiều nguy cơ lây nhiễm cao; trước thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, BTV Huyện đoàn đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tăng cường vào cuộc, nhanh chóng phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch.

Theo đó, 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã thành lập và duy trì hoạt động của các CLB “Thanh niên xung kích”, “Đội hình tình nguyện viên thường trực phòng, chống dịch”, “Đội hình tuyên truyền lưu động”… kịp thời ra quân ứng cứu và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp được cấp trên giao và thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện thường xuyên như: trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; tuyên truyền lưu động trong cộng đồng; hỗ trợ tuyên truyền phòng, chống dịch tại các điểm công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; cấp, dán mã QR Code “Check-in”, “Check-out”; vận động bà con nhân dân ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh…


Đội hình “Thanh niên xung kích” trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.


Tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin tại TTYTDP huyện.

Các TCCS Đoàn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, đồng hành cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch, vận động các nguồn lực xã hội, kết nối MTQ ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch và các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch, ủng hộ bà con nhân dân Cam Lộ, Quảng Trị gặp nhiều khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh miền Nam, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong khu vực bị phong tỏa, các em thiếu nhi, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu cách ly…
Kết quả, thông qua các kênh do Đoàn TN kết nối đã vận động được hơn 200 triệu đồng, nhiều tấn nông sản, hiện vật… qua nhiều đợt kêu gọi.

 

Huyện đoàn Cam Lộ vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Đây là một trong những hoạt động phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Cam Lộ tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của áo xanh trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng.

Huyện đoàn Cam Lộ


Cam Lộ: Tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Cập nhật 07/10/2021 Lượt xem 50

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện ủy, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022… và một số văn bản có liên quan khác.


 
Theo đó, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, tập huấn, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã có 13 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 12/12 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 182/182 chi đoàn trực thuộc (đạt 100%) tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết quả
, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.


Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ 


Đoàn trường THPT Chế Lan Viên


Huyện đoàn tổng hợp

Đoàn trường THPT Chế Lan Viên tổ chức điểm Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 07/10/2021 Lượt xem 80

Ngày 18/9/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ chỉ đạo tổ chức điểm Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn trường THPT Chế Lan Viên bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 110 đồng chí là đại diện cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BTV Huyện đoàn đã phát động các cơ sở Đoàn tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở vẫn phát huy tối đa hiệu quả đạt được. Trên tinh thần đó, được sự chỉ đạo của cấp trên, BCH Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai tại 06 điểm cầu chính, mỗi điểm không tập trung quá 20 người và do 01 đồng chí cán bộ Đoàn phụ trách. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu tham gia đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên (sửa đổi), các điểm mới cơ bản và tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 9 tháng đầu năm 2021, triển khai Kế hoạch hành động, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện của Đoàn trường 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị được đổi mới về nội dung, lồng ghép tổ chức 01 mini game trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung đã triển khai, chú trọng đến 08 điểm mới cơ bản của Luật Thanh niên. Kết quả Ban tổ chức đã trao tặng 08 phần thưởng cho các đại biểu trả lời đúng và nhanh nhất. Qua đó, tạo sự tương tác giữa các đại biểu và đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập Nghị quyết của các đại biểu tham gia Hội nghị. Đồng thời, tạo nên không khí sinh động trong thời gian học tập.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản nắm vững các nội dung, những điểm mới trong Luật Thanh niên (sửa đổi). Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên tham gia Minigame trong Hội nghị học tập, phổ biến Luật Thanh niên.

Diệu Linh

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng

Cập nhật 27/09/2021 Lượt xem 74

Thiết thực lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và thực hiện các công trình phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021. Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi, BCH Huyện đoàn Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Được sự chỉ đạo của BCH Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc đã rà soát, tổng hợp, phân loại và tiến hành trao danh sách 15 đoàn viên ưu tú năm 2021 cho cấp ủy Đảng – cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đảng viên trẻ đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của tuổi trẻ Cam Lộ.
 Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”

Cập nhật 27/09/2021 Lượt xem 54

Nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, BCH Huyện đoàn Cam Lộ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thanh niên, trong số đó phải kể đến việc thực hiện mô hình “Vườn ươm thanh niên xây dựng NTM” tại xã Cam Thủy.

Mô hình được thực hiện tại xã Cam Thủy với khoảng 1.000 bầu, ươm trồng, dâm 1.400 cây, hoa các loại; xây dựng vườn ươm thanh niên kiểu mẫu với diện tích khoảng gần 100m2, quy mô từ 3.000 bầu/vườn. Trước đó, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo thực hiện điểm tại xã Cam Hiếu, sau quá trình triển khai bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan đã triển khai nhân rộng tại xã Cam Thủy. Mô hình được thực hiện trên cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất vườm ươm bằng cách xây dựng mái che, hệ thống tưới nước tự động, bảng hiệu… Các giống cây được lựa chọn để ươm là loại phù hợp với khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, dễ sống, dễ trồng như: hoa giấy, ngũ sắc, chiều tím, hoa phượng, cây bàng, cây osaka…

Có thể nói, “Vườn ươm thanh niên” là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh do Huyện đoàn phát động và được các cấp bộ Đoàn hưởng ứng tích cực, được sự ủng hộ của nhân dân. Nhận thấy ưu điểm của mô hình là không tốn nhiều kinh phí thực hiện, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh nhiều lứa tuổi; tận dụng được các khu vực đất trống để xây dựng vườn ươm; thiết thực hỗ trợ các thôn xóm xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, làm đẹp khuôn viên nhà văn hóa thôn, khu phố; góp phần giảm chi phí cho các địa phương… Trong thời gian tới, BCH Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh duy trì và nhân rộng mô hình, đồng thời quan tâm triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc tập trung đóng góp sức trẻ vào xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao của địa phương.Diệu Linh


Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Cập nhật 12/10/2021 Lượt xem 81

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện Cam Lộ (01/12/1991-01/12/2021), trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo xã đoàn Cam Chính tổ chức Hội nghị điểm cấp huyện “Học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh" tới các đồng chí là UV Ban Chấp hành xã đoàn, Bí thư chi đoàn và một số đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên đã được học tập, quán triệt các
 nội dung cơ bản sau: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN còn được tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.


Qua đó, mỗi cán bộ, ĐVTN tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho cán bộ, ĐVTN; góp phần đưa nội dung các chuyên đề đã được tập huấn vào đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn, Hội.

Diệu Linh

[Cam Lộ] Áo xanh Thanh niên sôi nổi tổ chức các hoạt động chào đón năm học mới 2021-2022

Cập nhật 07/09/2021 Lượt xem 62

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chào đón năm học mới đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế và chỉ đạo của cấp trên, ngày 06/9/2021, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai các đội hình tình nguyện phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc hỗ trợ cho công tác dạy và học đi vào nề nếp. Tiêu biểu với các hoạt động: Ra quân các đội hình tình nguyện trực tại các cổng trường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, hỗ trợ phụ huynh đưa các em học sinh vào lớp…, trong đó tập trung ưu tiên cho các trường khối Mầm non; tặng sách, vở cho 02 học sinh vượt khó học giỏi, tích cực trong phong trào hoạt động của Đoàn trường... Trước đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, trồng cây, làm đẹp khuôn viên trường, chuẩn bị các điều kiện để công tác dạy và học có thể bắt đầu từ ngày 06/9/2021.


Trong niềm vui của ngày tựu trường, với những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn toàn huyện, hy vọng rằng năm học mới 2021-2022 sẽ diễn ra suôn sẻ, đạt được kết quả tốt đẹp, các em học sinh gặt hái nhiều thành công trên con đường học tập phía trước.

Diệu Linh

Cam Lộ: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của "Áo xanh thanh niên" trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật 31/08/2021 Lượt xem 79

Trước tình hình đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư của nước ta đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Trị nói chung và Cam Lộ nói riêng tiếp tục đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Tới thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện tuổi trẻ, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong việc giữ vững thành quả đã đạt được của công tác phòng, chống dịch bệnh; cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cam Lộ đã ra sức triển khai nhiều đợt ra quân, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đáp ứng đòi hỏi của tình hình phòng, chống dịch rất cấp bách như hiện nay.

Ngay khi tỉnh vừa công bố các ca mắc COVID-19 trên địa bàn và ban hành các văn bản hỏa tốc trong chỉ đạo, triển khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tình hình mới, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn khẩn trương tổ chức các đội hình tuyên truyền lưu động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đưa các thông tin chính thống tiếp cận với đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, đồng thời phát huy lợi thế của các kênh thông tin, tuyên truyền của các trang mạng xã hội, đài FM, bản tin thanh niên... trong công tác truyền thông, vận động.

Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đội hình tình nguyện hướng dẫn các hộ kinh doanh, cơ quan... tạo mã QR-Code nhằm kiểm soát người đến/người đi, kiểm soát và truy vết nhanh các trường hợp nếu nghi nhiễm. Đồng thời vận động bà con nhân dân đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp.

Diệu Linh


Khánh thành và bàn giao "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 26/08/2021 Lượt xem 118

Ngày 7/8/2021, Sư đoàn 968 phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành "Ngôi nhà 100 đồng" tặng gia đình Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Công Cường.

Trung úy Phan Công Cường, sinh năm 1993 là lái xe thuộc Sư đoàn 968, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con còn nhỏ và chưa có nhà ở, hiện đang công tác tại vùng biên giới. Sư đoàn 968 đã phối hợp với BTV Huyện đoàn Cam Lộ hỗ trợ cho gia đình Trung úy Phan Công Cường 80 triệu đồng làm nhà ở. Đây là số tiền được trích từ quỹ "Ngôi nhà 100 đồng" do Cục Chính trị Quân khu phát động mỗi ngày một cán bộ, đoàn viên, thanh niên đóng góp 100 đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn.
Sau gần 7 tháng thi công, "Ngôi nhà 100 đồng" đến nay đã được hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng. Nhờ đó, gia đình của Trung úy Phan Công Cường đã có được nơi ở đảm bảo hơn để ổn định cuộc sống. Đây là một trong những nội dung phối hợp của Đoàn TN với lực lượng Quân sự trong việc tổ chức thực hiện các công trình, phần việc, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", chăm lo đời sống và giúp đỡ quân nhân cùng thân nhân, gia đình họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, an tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Diệu Linh


Chủ nhật xanh 15/8/2021 với các phần việc Thanh niên sôi nổi, thiết thực được tổ chức

Cập nhật 19/08/2021 Lượt xem 102

Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, ngày 15/8/2021, tuổi trẻ Cam Lộ đã tổ chức các phần việc Thanh niên thiết thực, hướng về cộng đồng, tiêu biểu như: tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tai nạn đuối nước tại các nơi có nguy cơ cao; ra quân làm vệ sinh, cắt cỏ tại thành Tân Sở và chỉnh trang tuyến đường Thanh niên; tổ chức dọn dẹp, làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng khu phố 2 và tuyến đường Thanh niên tự quản... Các phần việc được triển khai ở cả cấp Đoàn cơ sở và cả ở các chi đoàn, tạo ra phong trào tình nguyện tuổi trẻ sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ĐVTN.
Các hoạt động được tổ chức dưới các hình thức đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, bên cạnh đó vẫn đạt được yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần tạo thành thói quen tốt, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ mỗi "Ngày Chủ nhật xanh" hàng tuần.
Diệu Linh

Sôi nổi tổ chức các hoạt động đồng loạt hưởng ứng Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" năm 2021

Cập nhật 17/08/2021 Lượt xem 73

Tiếp nối chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, hưởng ứng Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" năm 2021; với tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm cao, nhiều phong trào, hoạt động, phần việc Thanh niên của tuổi trẻ Cam Lộ đã được triển khai tổ chức đồng loạt vào ngày 15/8/2021.

Ở cấp huyện, BTV Huyện đoàn đã tổ chức ra quân đội hình tình nguyện tổng vệ sinh, dọn dẹp, phát quang khu cách ly tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón công dân về cách ly; phát động các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Cam Lộ, Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội.

Ở cấp cơ sở, khối các Đoàn trường học đã đồng loạt hưởng ứng Chiến dịch Hoa phượng đỏ, cao điểm là ngày "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" 15/8/2021, tổ chức ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức tổng vệ sinh, làm đẹp khuôn viên trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới; thăm, tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho 03 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trang bị kỹ năng thực hành xã hội, bạo lực học đường và tư vấn tâm lý học đường trực tuyến cho đội ngũ Bí thư các Chi đoàn trường học.

Mặc dù điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các phong trào hành động của tuổi trẻ, tuy nhiên các hoạt động, phần việc đã được linh hoạt đổi mới về hình thức tổ chức, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Qua đó tạo nên sự lan tỏa rộng lớn, góp phần mang các giá trị tốt đẹp của áo xanh Thanh niên đến với cộng đồng.


Diệu Linh


Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ huyện Cam Lộ

Cập nhật 18/09/2021 Lượt xem 158

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, được sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị và BTV Huyện đoàn Cam Lộ, vừa qua, Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ huyện Cam Lộ đã được tổ chức nhanh gọn, đủ các bước, đảm bảo yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh.

Tham gia Câu lạc bộ có 07 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên. Việc thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ với mục đích tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có trình độ, khả năng nghiên cứu, có tâm huyết, đam mê khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất. Câu lạc bộ là diễn đàn để các thành viên được trao đổi, học hỏi, truyền cảm hứng, tạo động lực và giúp đỡ biến những ý tưởng của đoàn viên thành những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và công việc, hiện thực hóa những dự án, mô hình hữu ích, thiết thực, khả thi vào thực tế cuộc sống.Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021 (25/7/2021)

Cập nhật 04/08/2021 Lượt xem 147

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2021) và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021; ngày 25/7/2021, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với các đơn vị, chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội và phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa.
Ở cấp huyện, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã phối hợp với BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công Nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn là ông Nguyễn Minh Tâm, thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng; Đến thăm, tặng 02 suất quà cho người có công cách mạng và cựu TNXP cô đơn thuộc địa bàn xã Cam Nghĩa.
BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021 với các nội dung công trình, phần việc Thanh niên cụ thể như: Chăm sóc cây xanh; tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp, chăm sóc, thay hoa, cát tại các phần mộ Liệt sỹ trên tất cả các NTLS và Nhà bia ghi danh thuộc địa bàn huyện; quét dọn vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm, xoá điểm đen tập kết rác thải; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, cựu TNXP… trên địa bàn huyện; tiếp tục hưởng ứng Chương trình “San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác” cùng các tỉnh phía Nam theo phát động của BTV Huyện đoàn; chăm sóc, bảo trì các công trình Thanh niên…tiêu biểu như: Xã đoàn Thanh An tổ chức lao động vệ sinh 02 Nghĩa trang Liệt sỹ của xã; xã đoàn Cam Thành tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình 02 Liệt sỹ trên địa bàn (thuộc đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ) và huy động lực lượng ĐVTN giúp gia đình Liệt sỹ Lê Tuấn Anh dọn dẹp vệ sinh, làm hàng rào xung quanh mộ Liệt sỹ; xã đoàn Cam Chính tổ chức ra quân thay cờ Tổ quốc trên Tuyến đường cờ Thanh niên và dọn vệ sinh, chỉnh trang, thay hoa, cát tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã; chi đoàn Thiện Chánh - Thọ Xuân, Cam Thuỷ tổ chức ra quân dọn vệ sinh Bia chứng tích của thôn; xã đoàn Cam Tuyền ra quân diệt ốc bươu vàng, xoá điểm tập kết rác thải tự phát; Đoàn trường THPT Chế Lan Viên tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cựu TNXP hiện đang sinh sống tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ; tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 tri ân bằng hình thức online và tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Giang, xã Thanh An, huyện Cam Lộ...
Diệu Linh

Sắc xanh thanh niên trên các tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp

Cập nhật 28/07/2021 Lượt xem 188

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, Huyện đoàn Cam Lộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. Đây là mô hình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và đô thị.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, các cơ sở đoàn đã khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đảm nhận duy trì các Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, cụ thể: trồng và chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường; thường xuyên chỉnh trang, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xóa các điểm đen tập kết rác sai quy đinh; thực hiện Ngày "Thứ 7 tình nguyện""Ngày Chủ nhật xanh" hàng tuần; thường xuyên theo dõi, duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, pano tuyên truyền, các cột treo cờ dọc tuyến đường. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 08 xã, thị trấn thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp cùng các mô hình tiếp tục được triển khai, nhân rộng. 

Diệu Linh

Trường THPT Chế Lan Viên ủng hộ gần 12 triệu đồng Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 27/07/2021 Lượt xem 101

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 09/6/2021, Đoàn Trường THPT Chế Lan Viên đã chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần tham gia “Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”  trong toàn thể ĐVTN đoàn trường.
              

Theo đó , tuổi trẻ Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên quyên góp số tiền hơn 3 triệu đồng, hơn 200 kg gạo, củ quả và các nhu yếu phẩm như: miến,  20 kg cá khô, tép khô, lạc, 30 chai nước mắn…
             

Những việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa của trường THPT Chế Lan Viên thể hiện tinh thần tương ái của tuổi trẻ, đúng với phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” để cùng chung sức, đồng lòng với nhân dân cả nước vượt qua đại dịch.

                                              Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Cam Lộ: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

Cập nhật 23/07/2021 Lượt xem 131

Nhằm hưởng ứng Ngày “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cam Lộ chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện ra quân triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa.
           
          

Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh đến thăm, tặng quà cho 3 nữ cựu TNXP trên địa bàn huyện (mỗi suất trị giá 500.000đ), phối hợp với Đoàn TN Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang, cắt cỏ, tỉa cây, thay hoa, cát tại, tại NTLS huyện; đồng thời các TCCS Đoàn toàn huyện đã đồng loạt triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức làm vệ sinh, phát quang, dọn dẹp nhà ở cho các nữ cựu TNXP cô đơn trên địa bàn huyện…Kết quả, đã trao 10 suất quà với tổng trị giá 3.400.000đ.
           

Ở cấp cơ sở, các cơ sở Đoàn ra quân vệ sinh, thay cát, thay hoa các phần mộ nghĩa trang liệt sỹ; ra quân cắt cỏ, chăm sóc cây hoa tại tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xử lý các tụ điểm rác thải, gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa cho cho hộ nghèo Nguyễn Đình Phương trị giá hơn 30 triệu đồng.
           

Đây là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, lòng biết ơn của tuổi trẻ huyện nhà đối với các anh hùng liệt sỹ, các gia đình chính sách góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới./.

                                        Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Tuổi trẻ Cam Lộ tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã, thôn nông thôn mới"

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 216

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, trong năm qua, các cơ sở đoàn trên toàn huyện Cam Lộ đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện nhà xây dựng đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới. Tuổi trẻ Cam Lộ ra sức chung tay vì mục tiêu xây dựng huyện nhà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao thông qua nhiều nỗ lực được minh chứng bằng các chương trình, hoạt động, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Cụ thể, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã nông thôn mới" thông qua nhiều hình thức như: Lồng ghép trong nội dung các buổi sinh hoạt chi đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào hành động của tuổi trẻ và đặc biệt là trong các dịp ra quân tình nguyện của đoàn viên, thanh niên...; tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, văn minh trong đám cưới, đám tang...; duy trì các câu lạc bộ sở thích về văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng; các hoạt động, phong trào hành động của tuổi trẻ.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các đội hình xung kích tình đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh tiến tới xây dựng cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp; vận động ĐVTN, nhân dân chung tay trong việc bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như ra quân "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày Thứ bảy tình nguyện", đảm nhận chỉnh trang định kỳ, chăm sóc các tuyến đường thanh niên, các điểm sinh hoạt công cộng, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng các thôn/bản/khu phố...; phong trào thanh niên cùng chung tay trồng và chăm sóc cây xanh tại các Di tích lịch sử, điểm công cộng, trường học, cơ quan, trục đường chính...; Thu gom rác thải nhựa, xóa các điểm tập kết rác sai quy định; Tổ chức phát động chương trình "Nói không với bao, bì bằng nhựa" tại các chợ trên địa bàn... Nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức rộng khắp, có tính lan tỏa, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngoài ra, BTV Huyện đoàn đã cùng với CA huyện, các ban, ngành cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia Lễ Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATXH; ra mắt mô hình "Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ" nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng học sinh vi phạm các quy định của nhà trường chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy và bạo lực học đường. Các cơ sở đoàn còn tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, duy trì đẩy mạnh hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực, môi trường phát triển lành mạnh, toàn diện, phát huy thế mạnh của ĐVTN; qua đó tập hợp và thu hút tuổi trẻ tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương.

Có thể nói, vai trò của thế hệ trẻ ngày càng được khẳng định hơn trong trong công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới tại địa phương. Qua đây càng khẳng định hơn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc phát huy các thế mạnh tham gia chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Diệu Linh

 

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của tuổi trẻ Cam Lộ

Cập nhật 21/07/2021 Lượt xem 94

Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội trong toàn huyện đang triển khai nhiều công trình, phần việc thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, khởi động một mùa hè tình nguyện ý nghĩa, thiết thực. các hoạt động thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.
           

Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của tuổi trẻ, qua đó, phối hợp với Đoàn TN Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang, cắt cỏ, tỉa cây, thay hoa, cát tại, tại NTLS huyện; các TCCS đoàn tập trung vào công tác cải tạo môi trường xanh – sạch – sáng,  phát quang đường giao thông, trồng cây xanh; xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; sửa chữa nhà cho hộ nghèo Nguyễn Đình Phương trị giá hơn 30 triệu đồng.
         

Đặc biệt, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, tuổi trẻ đã tích cực triển khai chương trình “San sẽ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác” vận động nguồn lực hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh với các phần việc ý nghĩa, thiết thực như: vận động, kêu gọi ủng hộ được 2,3 tấn nông sản các loại (bí đao, bí đỏ, quả, thơm, cà...); hơn 1,9 tấn gạo, đậu các loại, miến khô, bún khô...; 162 chai dầu ăn, nước mắm, nước tương..., 50kg mì chính, 80kg các loại hải sản khô (cá khô...) và nông sản khô (ớt khô, măng khô, ném…); 30kg thực phẩm đóng hộp, lương khô; hơn 350 hộp các loại mắm, muối đậu, cheo cá, ruốc sả... và 28.510.000 đồng tiền mặt.
         

Với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ, trong thời gian tới, Tuổi trẻ Cam Lộ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong đó tập trung triển khai các công trình, phần việc lan tỏa những hành động đẹp đến thanh niên, nhân dân và toàn thể xã hội nhằm phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sẵn sàng cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                     Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Hưởng ứng Chương trình "San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác" và các tỉnh miền Nam, chung tay phòng, chống dịch bệnh

Cập nhật 21/07/2021 Lượt xem 85

Hưởng ứng Chương trình "San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác" và các tỉnh phía Nam, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã vận động, quyên góp gần 5 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu và gần 30 triệu đồng tiền mặt ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

 
Thiết thực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, BTV Huyện đoàn đã đứng ra vận động, kêu gọi các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện hưởng ứng Chương trình "San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác" và các tỉnh phía Nam, tổ chức vận động, quyên góp, ủng hộ nông sản, hiện vật, tiền mặt, tất cả vì đồng bào miền Nam, "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

 

Từ ngày 10/7 - 16/7/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ đã kêu gọi, quyên góp được gần 5 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, gồm: 2,3 tấn nông sản các loại; hơn 1,9 tấn gạo và thức ăn khô; 162 chai dầu ăn, nước mắm, nước tương..., 50 kg bột ngọt, 80 kg cá khô và gia vị qua sơ chế (ớt khô, măng khô, ném…); 30 kg thực phẩm đóng hộp, lương khô; hơn 350 hộp các loại mắm, muối đậu, cheo cá, ruốc sả... Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng đã kêu gọi gần 30 triệu đồng tiền mặt, trong đó gần 20 triệu đồng do ĐVTN các TCCS đoàn trực thuộc kết nối và 10 triệu đồng từ vận động quyên góp của TCCS đoàn các xã, thị trấn. Nhân dịp này, BTV Huyện đoàn cũng đã đến trao số tiền 2.900.000 đồng cho UBMT huyện ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

Toàn bộ hiện vật và tiền mặt đã được chuyển đến điểm tiếp nhận hỗ trợ của huyện Cam Lộ để gửi đến với đồng bào miền Nam, chung tay đoàn kết phòng, chống dịch bệnh. Đây là một trong số những hoạt động của tuổi trẻ huyện nhà trong công tác chung tay phòng, chống COVID-19, phát huy sức mạnh của thế hệ tuổi trẻ, tạo ra phong trào hành động cách mạng có sức lan tỏa rộng lớn.Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ Sôi nổi các hoạt động "Tiếp sức mùa thi năm 2021

Cập nhật 08/07/2021 Lượt xem 106

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 8/7 tại 3 điểm trường trên địa bàn huyện Cam Lộ: Trường THPT Cam Lộ, Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường THPT Chế Lan Viên. Chương trình thu hút hơn 150 bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đội hình tập trung triển khai nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực như: trang bị, cấp phát hơn 1.500 khẩu trang, 20 chai nước sát khuẩn (loại 1000ml), 2.500 chai nước khoáng (loại 500ml), trao 16 suất quà trị giá 200,000đ/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đo thân nhiệt cho thí sinh; hỗ trợ khai báo y tế; phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương thành lập các đội hình điều phối giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi; đồng thời, động viên, trấn an, tạo không khí vui tươi, thoải mái, giúp các thí sinh giảm bớt áp lực để có một kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.


Với tinh thần xung kích, tình nguyện và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh và người nhà thí sinh; Hy vọng rằng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, giúp cho thêm nhiều hơn các thí sinh và truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ - thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng.

                                  

Kim Nhung Huyện đoàn Cam Lộ

Các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2021

Cập nhật 02/07/2021 Lượt xem 85


Hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2021 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện chuỗi các hoạt động vừa đảm bảo các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Ở cấp huyện, BTV Huyện đoàn tham gia
Lễ Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATXH; ra mắt mô hình "Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ".

Ở cấp cơ sở, 8/8 Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm
phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 theo định hướng của BTV Huyện đoàn như: Thành lập và tổ chức ra quân đội hình tuyên truyền lưu động tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong cộng đồng, một số đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương, lực lượng bảo vệ dân phố, các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện để tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng, tiêu biểu như Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, xã đoàn Cam Chính, xã đoàn Cam Thủy, xã đoàn Cam Hiếu, xã đoàn Cam Tuyền... Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các chuyên đề, buổi nói chuyện sinh hoạt... tuyên truyền và phổ biến những điều cần biết về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh thiếu niên, tiêu biểu như xã đoàn Cam Thủy... 8/8 Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức Sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm “Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy trong đoàn viên, thanh thiếu niên”, chủ đề: "Kiến thức về ma túy - hành trang cho đoàn viên, thanh niên"..., xã đoàn Cam Thành triển khai "Mô hình Sinh hoạt chi đoàn", tiêu biểu có Liên chi đoàn thôn Quật Xá, Mỹ Tường, Tân Trang; Liên chi đoàn thôn Tân Xuân 1, Tân Xuân 2; Chi đoàn thôn Thượng Lâm; Liên Chi đoàn thôn Cam Phú, Cam Phú 3, Tân Phú; Liên Chi đoàn thôn Tân Định, An Phước; Chi đoàn thôn Phan Xá Phường... đã triển khai nhân rộng Mô hình một cách hiệu quả và có sức lan tỏa nhất định trong cộng đồng, giúp các thông điệp tuyên truyền tiếp cận nhiều đối tượng hơn. 8/8 Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động Sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về Tháng cao điểm phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 với hơn 120 hoạt động Sinh hoạt hè được tổ chức, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 


Đây là những hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên mặt trận phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Cam Lộ trong chung tay đẩy lùi tệ nạn Ma túy - mối đe dọa hiểm nguy của gia đinh, cộng đồng và toàn xã hội. 
Diệu Linh


Cam Lộ: Họp triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021 và hướng dẫn cấp mã QR Code "Check-in", "Check-out" y tế (Khai báo y tế đến/đi)

Cập nhật 01/07/2021 Lượt xem 72

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020- 2021, Kế hoạch số 108-KH/ĐTN, ngày 14/5/2021 của BTV Huyện đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Kế hoạch số 110-KH/ĐTN, ngày 29/6/2021 của BTV Huyện đoàn về việc tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021. Nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong công tác tham gia hỗ trợ các điểm thi; vừa qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức Họp triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn chủ trì phiên làm việc. Tham gia có các đồng chí trong BTV Huyện đoàn, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; các đồng chí là Bí thư các Đoàn trường học trên địa bàn huyện.

Chủ trì phiên làm việc đã triển khai những nhiệm vụ, nội dung công việc có liên quan và chỉ đạo đối với công tác triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021. Các đồng chí tham gia thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với Kế hoạch, các nội dung được phân công; các đội hình Tiếp sức mùa thi theo các điểm thi cũng đã có dịp trao đổi, thảo luận để đưa ra những phương án phối hợp tối ưu nhất, hướng đến tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh một cách hiệu quả trong 04 ngày cao điểm diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia (từ ngày 06/7-09/7/2021) tại 03 điểm thi: THPT Cam Lộ, THPT Chế Lan Viên, THCS Trần Hưng Đạo.Nhân dịp này, BTV Huyện đoàn đã triển khai hướng dẫn cấp mã QR Code "Check-in", "Check-out" y tế (Khai báo y tế đến/đi) cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện trên thực tế, từ đó chỉ đạo tinh thần khẩn trương hoàn thiện việc đăng ký mã QR Code "Check-in", "Check-out" y tế để tạo tiền đề tiến hành tổ chức ra quân thực hiện cấp mã QR Code cho các địa điểm như cơ quan, đơn vị, trường học, nhà hàng, quán ăn, các nơi lưu trú... Đây là hoạt động thể hiện sự chủ động, tích cực của tuổi trẻ Cam Lộ trong việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay.
Diệu Linh

Cam Lộ: Lễ Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATXH; ra mắt mô hình "Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ"

Cập nhật 29/06/2021 Lượt xem 101

Xác định công tác phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội tại trường học là vấn đề rất quan trọng, cấp bách, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng cần có sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội. Ngày 26/6/2021, Đoàn TNCS huyện Cam Lộ cùng với CA huyện, các ban, ngành cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia Lễ Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATXH; ra mắt mô hình "Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huyện Cam Lộ" nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng học sinh vi phạm các quy định của nhà trường chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy và bạo lực học đường. Việc ra mắt mô hình là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của các các bên liên quan đồng thời giúp cho các bên phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, tạo được sự gắn kết thường xuyên, liên tục, lâu dài. Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao được nhận thức về tầm quan trọng và các nhiệm vụ, hoạt động của công tác phòng, chống ma túy, bạo lực học đường trong trường học.

Diệu Linh


Sôi nổi chương trình “Vui hè cùng sách”

Cập nhật 21/07/2021 Lượt xem 126

Ngày 25/6, Ban Thường  vụ đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức chương trình “Hè - vui cùng sách” cho các em học sinh trên địa bàn huyện cam Lộ nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.

Chương trình “Vui hè cùng sách” được tổ chức dưới hình thức thư viện sách lưu động, là một hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng các hoạt động văn hóa đọc năm 2021. Qua đó, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sách với người đọc, xây dựng xã hội học tập và không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho bạn đọc, nhất là các em ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đến đây, các em được tiếp cận với vốn tài liệu phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức; được cán bộ thư viện hướng dẫn đọc theo định hướng, tạo hứng thú và khơi dậy niềm đam mê đọc sách phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho các em thiếu nhi.Hoạt động “Vui hè cùng sách năm 2020” sẽ được tổ chức tại các địa điểm thôn Bình Mỹ (xã Cam Tuyền), thôn Cam Vũ 2 (xã Cam Thủy), Kp 3 (thị trấn Cam Lộ) và thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu). Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa, góp phần mang lại mùa hè ý nghĩa hơn cho các em học sinh, thanh thiếu nhi trong địa bàn huyện.

                                      Kim Nhung Huyện đoàn Cam Lộ

Ngày hội ý tưởng, sáng tạo năm 2021

Cập nhật 23/06/2021 Lượt xem 77

Vừa qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức “Ngày hội ý tưởng, sáng tạo” và phối hợp Ban chỉ đạo cuộc thi Sáng tạo trẻ  huyện Cam Lộ tổ chức chấm các sản phẩm “Sáng tạo trẻ” năm 2021. Các sản phẩm đến từ các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện với các Máy chế tạo gạch lát sân, đường từ hổn hợp rác thải nhựa và vôi sống của tác giả Nguyễn Thị Diễm My; Mô hình giám sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng của nhóm tác giả Trần Thị Hoài Tú, Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Tiến Dũng của Đoàn trường THPT Cam Lộ; Bức tranh quyết thắng covid - 19 cuat tác Nguyễn Hà Vân; Hệ thống báo cháy tự động của nhóm tác giả Hoàng Đức Anh Quân, Nguyễn Lê Bảo Nhi của trường THCS Thanh An; Phần mềm tìm hiểu rừng bảo vệ ven biển của nhóm tác giả Lê Nguyên Anh, Nguyễn Hoàng Quân của trường TH&THCS Cam Thủy. Máy cảm biến rò rỉ khí Ga  của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hiếu,Hồ Trọng Nam của Đoàn trường THPT Chế Lan Viên…  

Theo hội đồng chấm thi, các sản phẩm dự thi năm nay có tính sáng tạo cao, nhiều ý tưởng có tính khả thi và có triển vọng phát triển ứng dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh hoạt động:
           

 

           
           

                                                                  Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ


Cam Lộ: Tổ chức chấm các sản phẩm Sáng tạo trẻ lần thứ VI, năm 2021

Cập nhật 23/06/2021 Lượt xem 90

Hôm nay ngày 18/6/2021, Ban chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Cam Lộ tổ chức chấm các sản phẩm “Sáng tạo trẻ” huyện Cam Lộ  lần thứ VI, năm 2021.
          

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” năm nay, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 52 sản phẩm dự thi cấp huyện thuộc các lĩnh vực dự thi, cụ thể: lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế; sản phẩm đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; sản phẩm phần mềm tin học đề tài, mô hình, sản phẩm của học sinh trên địa bàn toàn huyện tham gia dự thi.
           

Các sản phẩm tham gia dự thi năm nay được Ban Chỉ đạo Cuộc thi đánh giá có nhiều điểm nổi bật, nhiều sản phẩm có chất lượng, quy mô và khả năng sáng tạo cao, được đầu tư kỹ lưỡng, tận dụng các đồ vật đã qua sử dụng, dễ tìm kiếm, phù hợp với lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng, trong đó có nhiều mô hình sản phẩm có giá trị kinh kế - xã hội và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn như:  Máy chế tạo gạch lát sân, đường từ hổn hợp rác thải nhựa và vôi sống của tác giả Nguyễn Thị Diễm My; Mô hình giám sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng của nhóm tác giả Trần Thị Hoài Tú, Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Tiến Dũng của Đoàn trường THPT Cam Lộ; Bức tranh quyết thắng covid - 19 cuat tác Nguyễn Hà Vân; Hệ thống báo cháy tự động của nhóm tác giả Hoàng Đức Anh Quân, Nguyễn Lê Bảo Nhi của trường THCS Thanh An; Phần mềm tìm hiểu rừng bảo vệ ven biển của nhóm tác giả Lê Nguyên Anh, Nguyễn Hoàng Quân của trường TH&THCS Cam Thủy . Máy cảm biến rò rỉ khí Ga  của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hiếu,Hồ Trọng Nam của Đoàn trường THPT Chế Lan Viên…  

Kết quả, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã công bố kết quả và trao giải cho 18 sản phẩm tiêu biểu: 02 giải nhất, 03 giải Nhì; 4 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và đã chọn 09 sản phẩm đạt giải cao gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ X, năm 2021.
          

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong toàn huyện, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai./.

                                           

Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN (MỞ RỘNG) LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2017-2022

Cập nhật 18/06/2021 Lượt xem 64

Ngày 17/6/2021, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị BCH Huyện đoàn (mở rộng) lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; các đồng chí trong BTV Huyện đoàn; các đồng chí UV BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện.
Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, BTV Huyện đoàn triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, cũng như phương hướng, triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè toàn huyện năm 2021, tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cụ thể như: Sửa chữa 5-10 km, làm mới 02 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 05 tuyến đường văn minh với các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; sửa chữa 01 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ 300-500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 1-2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 500-700 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 100 đoàn viên, thanh niên; trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh; phấn đấu thành lập 01 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em, hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em, tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; kết nạp 200 đoàn viên mới, giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, Đồng thời, chỉ đạo triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với nhiều Chương trình, Chiến dịch như: "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh"... theo định hướng phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.


Cũng trong Chương trình, BTV Huyện đoàn đã phát động, kêu gọi triển khai quyên góp quỹ Ủng hộ phòng, chống COVID-19 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Đây là một trong những hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện và phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Cam Lộ đối với công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến tình hình hết sức phức tạp hiện nay.

Diệu Linh


Đồng loạt tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Cập nhật 11/06/2021 Lượt xem 108

Ngày 05/6/2021, "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho dân đã được các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt tổ chức.

“Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”. BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện, tạo ra phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã giúp đỡ, tư vấn cho người dân về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: bảo hiểm, ngân hàng, pháp luật, tư pháp.…
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Cam Lộ, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trong lần này đều thể hiện rõ ấn tượng và bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao đối với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tham gia thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện", cũng như cảm kích trước mục đích, ý nghĩa của hoạt động, bày tỏ kỳ vọng rằng thời gian tới tuổi trẻ Cam Lộ sẽ tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như vậy nữa.
Đây cũng là một nằm trong chuỗi các hoạt động tuổi trẻ Cam Lộ hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Cam Lộ.

Diệu Linh


Cam Lộ: Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Cập nhật 11/06/2021 Lượt xem 83

      Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021; nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở, chấn chỉnh những thiếu sót, quán triệt, triển khai có hiệu quả những nội dung công việc liên quan đến công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 đảm bảo tuân theo nội dung chỉ đạo, đúng quy định, có hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, đồng bộ, phát huy đúng vai trò, trách nhiệm của các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư. Vừa qua, Ban thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với 6/8 cơ sở Đoàn các xã, thị trấn.

          Tham dự các buổi kiểm tra, về phía các đơn vị được kiểm tra có các đồng chí là đại diện Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn. Về phía đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện đoàn, do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn làm Trưởng đoàn.
         Tại các đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm với các nội dung trọng tâm: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác thông tin, tuyên truyền; Tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi như đồng hành với TTN trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN; Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và các chương trình, hoạt động, phong trào cách mạng tuổi trẻ khác do BTV Huyện đoàn phát động… Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng quán triệt, triển khai các nội dung công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm, định hướng tổ chức các nhiệm vụ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.
Qua việc tác kiểm tra, giám sát đoàn kiểm tra đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có những định hướng trong công tác Đoàn và phong trào TTN phù hợp với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương cho các đơn vị. Qua đó, giúp các cơ sở Đoàn rút ra được kinh nghiệm trong việc triển khai công tác Đoàn và phong trào TTN cũng như tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ, chức năng trong thời gian tới.
Diệu Linh


Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Cập nhật 01/06/2021 Lượt xem 78

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các đơn vị trong toàn huyện đã tổ chức các hoạt động vui tết thiếu nhi có ý nghĩa.

Với chủ đề tháng hành động vì thiếu nhi năm 2021, các đơn vị  trên địa bàn hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, có ý nghĩa thiết thực như: Đoàn cơ sở TT phối hợp với House Fitness tổ chức khai giảng lớp SỨC KHOẺ-KỸ NĂNG cho các em thiếu nhi, xã đoàn Cam Chính cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại một số hồ đập nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước,  truyền thông tuyên truyền các biện pháp đề hạn chế tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra; tổ chức  lớp học Kararte cho các em học sinh các hoạt động thu hút hơn 80 thiếu nhi, ĐVTN tham gia.

Để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngoài những hoạt động trên, Thời gian qua, Hội đồng Đội huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình: "Sân chơi cho em” tổng trị giá 15 triệu đồng và trao tặng 5 suất quà trị giá 400.000đ/suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khu phố 9.


Ngày 1-6 là ngày Quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày khởi động cho tháng hành động vì trẻ em. Trong thời gian tới, sẽ còn nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tiếp tục sẽ được các Cấp, ngành, đơn vị thực hiện nhằm chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, để các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, theo đúng Chỉ thị số 23 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em vừa được Thủ tướng Chính Phủ ban hành.

                                   Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2021)

Cập nhật 31/05/2021 Lượt xem 88

Thực hiện ra quân ngày Chủ nhật xanh gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2021), ngày 30/5/2021, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt ra quân triển khai các phần việc, hoạt động hưởng ứng như: làm vệ sinh tại di tích lịch sử cao điểm 241; dâng hương và dọn dẹp vệ sinh 2 nhà bia chứng tích Khe Lòn và Thiện Chánh, miếu An Mỹ...; cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại một số hồ đập nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; ra quân chỉnh trang, dọn dẹp các điểm đen môi trường; dựng hàng rào sân bóng; làm vệ sinh khuôn viên trường học và chăm sóc các công trình Thanh niên...
Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” ngày 30/5 lần này được tổ chức thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng và mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa. Đây là dịp để tuổi trẻ Cam Lộ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện các phần việc hướng về cội nguồn, chăm sóc các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện; thông qua hoạt động đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong tham gia chung tay bảo vệ môi trường, tiến tới một cuộc sống văn minh, tốt đẹp với điều kiện môi trường sống được cải thiện hơn.
Diệu Linh

Cam Lộ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình: "Sân chơi cho em” mừng 80 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh

Cập nhật 27/05/2021 Lượt xem 90

       Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 14/5, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Đội huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình: "Sân chơi cho em” tại Khu phố 9 - TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

Công trình “Sân chơi cho em” đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với các hạng mục vui chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi trẻ em như: Cầu trượt, vận động liên hoàn, xích đu, bập bênh, xà đơn, xà kép... Công trình được xây dựng có tổng trị giá 15 triệu đồng được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Đội huyện trao tặng. Để cùng đồng hành và góp phần hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong học tập và cuộc sống, Hội đồng Đội huyện tổ chức trao tặng 5 suất quà trị giá 400.000đ/suất cho các em trên địa bàn Khu phố 9.


Xây dựng Công trình "Sân chơi cho em” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chăm lo, giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng; tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Đồng thời tạo động lực để các em thi đua, trong học tập, rèn luyện đạo đức trở thành con ngoan trò giỏi và phấn đấu trở thành đội dự bị tin cậy của Đoàn.

Kim Nhung Huyện đoàn Cam Lộ

Hành trình 110 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Cập nhật 27/05/2021 Lượt xem 118

 Ngày này, cách đây vừa tròn 110 năm, vào ngày 05/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (Nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

 Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu

Cuộc hành trình của Người đã qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới, đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại.

 

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nước mất, nhà tan, các thế hệ người dân Việt Nam lúc bấy giờ đều mong muốn đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh nước mất, nhà tan và nỗi thống khổ của nhân dân, Người quyết định phải tìm ra con đường đúng đắn, nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để cứu nước, cứu dân.

 

Khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một ý chí với quyết tâm cháy bỏng đó là: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

 

Bác Hồ tại Đại hội Tours năm 1920. Ảnh tư liệu

Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Người đã rút ra kết luận là chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Cũng từ đây, Người đã tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920 và xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức, bóc lột và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

 

Thời gian từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách Mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ Báo Thanh niên ra ngày 21/6/1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Người đã tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô ... Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng.

 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, đói nghèo và lạc hậu.

 

Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; ngày 02/9/1945, Người đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập rèn luyện.

 

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chi Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, ngày 07/5/1954.

 

Thắng lợi của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai đoạn từ năm 1954 - 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai cuộc chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đối với cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai nguỵ Sài Gòn, giành nhiều thắng lợi vẻ vang.

Đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam Việt Nam và các cuộc tập kích bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ vào miền Bắc. Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, kết thúc 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, giang sơn thu về một mối, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những trang sử chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và có tính chất thời đại sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nước ta - Kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

 

Từ 1975 đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối đổi mới, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện. Đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống chính trị và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và giữ vững.

 Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta ra sức khắc phục hậu qủa nặng nề do chiến tranh để lại, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng đất nước; đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 Chính từ những quan điểm, nhận thức đúng đắn, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; mà Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã quyết định thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, mà bắt đầu từ đổi mới tư duy, đã đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thách thức, những trì trệ do cơ chế quan liêu bao cấp để lại. Đường lối, sáng tạo tuyệt vời đó của Đảng ta đặt nền tảng cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại chưa từng có cho dân tộc Việt Nam.

 Với dân tộc Việt Nam ngày nay, sống trong thời đại hoà bình, thời đại Hồ Chí Minh, chưa bao giờ lịch sử dân tộc Việt Nam lại có những bước tiến thần kỳ, một thời đại mà cả dân tộc Việt Nam vững tin tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống kẻ thù chung để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, xoá đi kiếp sống nô lệ lầm than; từ một nước chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng lại thiếu lương thực để nuôi sống con người, đã vươn lên trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất trên thế giới.

Hơn 80 năm qua, hoạt động của Đảng ta đã làm cho đất nước, con người Việt Nam thay đổi hoàn toàn, từ một xã hội lầm than, vươn lên một xã hội tươi sáng; Đó là đạo đức cao cả của Đảng và cũng là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là làm sao cho nhân dân Việt Nam ta “ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, có nhà để ở, được học hành…” chính vì thế mà trong hơn 80 năm qua một chặng đường dài lịch sử đầy thử thách, gian khổ và hy sinh, Đảng ta luôn là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ chuyến đi lịch sử của 110 năm về trước, Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam rực rỡ cho đến ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của nhân loại, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi người dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; trước mắt cần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Huyện đoàn tổng hợp

Thiết thực tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2021

Cập nhật 27/05/2021 Lượt xem 95

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội trong công tác đồng hành, chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân, BTV Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021 trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các hoạt động được tổ chức dưới các hình thức mới nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Tháng công nhân năm 2021, tuổi trẻ Cam Lộ đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực tuyên truyền và nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân trong phát huy quyền làm chủ, thực hiện vai trò, trách nhiệm của cử tri trẻ trong tham gia và vận động bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Trao 02 suất quà cho con em của gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 400.000 đồng; Lồng ghép chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) vào các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, quy định chính sách về thất nghiệp; tư vấn khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân. Tích cực làm tốt vai trò cầu nối thông tin giải quyết việc làm cho thanh niên công nhân có nhu cầu về việc làm; Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân vào các hoạt động của Đoàn, Hội trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và mong muốn của thanh niên công nhân. Trên cơ sở đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên công nhân thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội các cấp.

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, thực sự là đợt sinh hoạt cách mạng của tuổi trẻ Cam Lộ hướng về thanh niên công nhân - những thanh niên còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống trên địa bàn; góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, động viên, hỗ trợ những đối tượng này vươn lên trong cuộc sống.

 
Diệu Linh

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 27/05/2021 Lượt xem 68

Ngày 26/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham gia tại điểm cầu cấp huyện có sự tham gia của các đồng chí là UV Ban chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 cùng các đồng chí cán bộ trong cơ quan Huyện đoàn.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Giáo sư tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Uỷ viên thường trực, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thảo luận các nội dung trong Chương trình hành động.
Hội nghị lần này giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, định hướng của Trung ương Đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Diệu Linh

Trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đoàn viên dũng cảm cứu người đuối nước

Cập nhật 27/05/2021 Lượt xem 81

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, chiều ngày 24/5/2021, đồng chí Trần Thị Thu - TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Văn Duy và Phạm Hữu Nghĩa có hành động dũng cảm cứu em nhỏ 3 tuổi bị đuối nước.
Đó là 2 thanh niên Phạm Hữu Nghĩa (SN 1994) và Trần Văn Duy (SN 2000). Trước đó, vào lúc 12h trưa ngày 25/4/2021, chị Hiến mẹ cháu Trần Thị Huyền Trang (SN 2018) đang dọn cơm trong nhà thì bất ngờ cháu Trang ra Hồ sinh thái chơi đùa và không may bị trượt ngã rơi xuống hồ sinh thái. Lúc này, ông Hải người dân đứng xa thấy và đã tri hô người dân đến cứu. Anh Nghĩa và anh Duy uống cà phê gần đó nghe tiếng la hét đã không quản ngại dũng cảm lao ra cứu cháu Trang và đưa được cháu vào bờ an toàn.
Đây là hành động đẹp đáng được khen ngợi và nhân rộng trong xã hội, 2 bạn là những tấm gương sáng trong thanh niên, những bông hoa giữa đời thường đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến với tất cả mọi người.
Diệu Linh


Sôi nổi tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo chủ đề "Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ" hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 18/05/2021 Lượt xem 76

Hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của các cử tri trẻ, cũng như của đoàn viên, thanh niên - những cử tri tương lai về các vấn đề liên quan đến bầu cử, BTV Huyện đoàn đã quán triệt đến 100% các chi đoàn trên địa bàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo chủ đề "Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ" dưới các hình thức linh hoạt, đổi mới về nội dung trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Cụ thể, các Buổi sinh hoạt được tổ chức với mục đích nhằm phổ biến, quán triệt những điều cử tri trẻ cần biết khi tham gia bầu cử, giải đáp và tháo gỡ những băn khoăn, thắc mắc cho cử tri trẻ, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đoàn viên, thanh niên.

Đây là dịp để các cử tri trẻ, đoàn viên, thanh niên có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn và được các cấp bộ Đoàn cung cấp những thông tin chính thống liên quan đến các quy định về bầu cử. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò của các cử tri trẻ trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đủ tâm, đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là người đại biểu vì dân, nói lên tiếng nói của người dân. Diệu LinhThiết thực tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến tình hình mới

Cập nhật 18/05/2021 Lượt xem 71

Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước và địa phương đang diễn biến rất phức tạp, trong thời gian qua đã ghi nhận các ca nhập cảnh dương tính và ca lây nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ cao. Nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ huyện nhà; vừa qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã phát động chiến dịch ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: thành lập và ra quân đội hình tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19; làm mũ chống giọt bắn, hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch và các điểm bầu cử trên địa bàn toàn huyện; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống dịch thông qua nhiều hình thức đổi mới, linh hoạt...

Kết quả, Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã tích cực triển khai đến cấp cơ sở, tạo ra phong trào hành động trên toàn huyện thiết thực, ý nghĩa. Đội hình tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19 đã đi tới những điểm tập trung đông dân cư, điểm công cộng, cơ quan, trường học để tuyên truyền những điều cần biết về dịch COVID-19; Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã làm ra số lượng hơn hàng nghìn mũ chống giọt bắn đảm bảo yêu cầu chất lượng và hình thức gửi đến các tuyến đầu phòng, chống dịch, các điểm bầu cử trên địa bàn; cùng nhiều hoạt động được triển khai từ cấp huyện đến cấp cơ sở trong chủ động thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế...

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chung tay chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và khó lường trong giai đoạn hiện nay, mang lại nhiều hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, kịp thời hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành công, tốt đẹp và an toàn.

Diệu Linh


Sôi nổi các hoạt động hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cập nhật 17/05/2021 Lượt xem 72

Trong không khí vui tươi hướng tới Ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5, tuổi trẻ Cam Lộ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hòa chung vào khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trên địa bàn triển khai các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều phần việc ý nghĩa như: tổ chức ra quân làm mũ chống giọt bắn để hỗ trợ cho các điểm bầu cử và các chốt cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tổ chức Sinh hoạt chi đoàn với chủ đề "Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ" phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của dịch bệnh COVID-19, tiêu biểu có Liên chi đoàn thôn Mai Đàn, Mai Lộc 2, Đốc Kỉnh, xã Cam Chính; chi đoàn thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu; chi đoàn khu phố 2, thị trấn Cam Lộ... đã tổ chức các chương trình với các hình thức mới mẻ, thu hút sự quan tâm và tham gia của đoàn viên, thanh niên. Buổi sinh hoạt được tổ chức với mục đích nhằm phổ biến, quán triệt những điều cử tri trẻ cần biết khi tham gia bầu cử, giải đáp và tháo gỡ những băn khoăn, thắc mắc cho cử tri trẻ, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức đồng loạt “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 08,09/5 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như: tổ chức treo cờ Tổ quốc đồng loạt tại các điểm bầu cử, TT Học tập cộng đồng, các tuyến đường trên địa bàn; làm vệ sinh, dọn dẹp, phát quang tại các điểm diễn ra bầu cử trên địa bàn toàn huyện; thành lập và ra quân đội hình tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19 cho bà con nhân dân; trao tặng các suất quà cho các em thiếu nhi, cựu TNXP, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; bàn giao công trình "Sân chơi cho em" tại khu phố 9, thị trấn Cam Lộ; triển khai các công trình, phần việc thanh niên, tu sửa, chăm sóc các công trình bị hư hại, tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp...

Các hoạt động được triển khai đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Cam Lộ trong thi đua lập thành tích hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.


Diệu Linh

Cam Lộ: Hành trình tìm về địa chỉ đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa

Cập nhật 04/06/2021 Lượt xem 96

Vừa qua, Huyện Đoàn Cam Lộ phối hợp với Dự án Renew Quảng Trị tổ chức cho các em học sinh Trường TH Cam Tuyền đến tham quan tại Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và thực hiện hành trình về với địa chỉ đỏ cho các em
  
           

Trong chương trình, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, lý thú như: các em đã được đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, tìm hiểu về truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hoá của địa phương và lịch sử xã hội mảnh đất Quảng Trị từ buổi đầu lịch sử đến nay; chơi trò chơi, vẽ tranh, thi tìm hiểu kiến thức về nhận biết sự nguy hiểm của bom mìn, hậu quả từ tai nạn bom mìn và cách phòng tránh; tham gia tìm hiểu về bom mìn và tác hại của bom mìn gây ra. Ở đó, các em được tự do thể hiện, tự do trải nghiệm, biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ cũng như mong muốn của mình.

              Hoạt động nhằm đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống của Đoàn - Hội - Đội. Đây là Chương trình giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ do Dự án RENEW và Huyện Đoàn Cam Lộ phối hợp triển khai với sự tài trợ từ Cơ quan Viện trợ Ireland thông qua Đại Sứ quán Ireland tại Việt Nam kể từ năm 2015.

                                    Kim nhung huyện đoàn Cam Lộ

 

 

Sôi nổi các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh Trung học phổ thông năm 2021

Cập nhật 07/04/2021 Lượt xem 93

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), cũng như kịp thời định hướng, đồng hành với thanh niên trong chọn nghề, chọn ngành, khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp các em được trang bị kiến thức, kỹ năng, có điều kiện được chia sẻ kinh nghiệm để bước vào con đường học tập, lao động trong tương lại một cách đúng đắn, phát huy tối đa những lợi thế, tiềm năng vốn có của bản thân; BTV Huyện Đoàn đã tích cực chỉ đạo các Đoàn trường học trên địa bàn huyện triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh Trung học phổ thông năm 2021, đạt được nhiều kết quả.

Các Đoàn trường học đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, BGH nhà trường, xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện của nhà trường, đồng thời tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức một cách hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các Chương trình, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp với nhiều nội dung được đổi mới dưới các hình thức lôi cuốn, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, học sinh THPT.

Kết quả, 4/4 Đoàn trường tổ chức các Chương trình, Buổi đối thoại, Buổi nói chuyện, Diễn đàn về tư vấn, hướng nghiệp; thu hút  gần 2500 ĐVTN, học sinh của 4 Đoàn trường học trên địa bàn huyện tham gia; mời các đại diện, các bên có liên quan có am hiểu chuyên môn và kinh nghiệm về vấn đề này, cũng như một số các công ty đóng quân trên địa bàn về chia sẻ kiến thức và trao đổi kỹ năng chọn nghề, chọn ngành, định hướng việc làm trong tương lai cho các em ĐVTN, học sinh như: Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội huyện, 
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trung tâm GDTX-HDNN huyện,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, công ty TNHH MTV Từ Phong, công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị...

Đây là một chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò của các Đoàn trường học, đặc biệt là trong việc đồng hành, định hướng tuơng lai cho ĐVTN, học sinh nhà trường; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ tại địa phương trong tương lai.


Diệu Linh
Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Đoàn viên 26/3"

Cập nhật 31/03/2021 Lượt xem 126


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), tuổi trẻ toàn huyện đã sôi nổi tổ chức "Ngày Đoàn viên 26/3" với nhiều chương trình, hoạt động phong phú, mới mẻ, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, ĐVTN, học sinh trên địa bàn toàn huyện.


Về phía cấp huyện, BTV Huyện Đoàn đã tổ chức Giải bóng đá cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ lần thứ II - năm 2021. Giải đã thu hút sự tham gia của hơn 80 Vận động viên đến từ 06 đội bóng của các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện và sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người đến xem, theo dõi. Qua đây, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, khơi dậy niềm đam mê và phát triển môn bóng đá trong tuổi trẻ, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cán bộ, ĐVTN với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây cũng là dịp để các cán bộ Đoàn giao lưu, gặp gỡ, ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn, tăng cường khối đoàn kết cán bộ Đoàn trên toàn huyện.


Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Ngày Đoàn viên 26/3", khối Đoàn trường học đã sôi nổi tổ chức nhiều chương trình, hoạt động được đổi mới về cả nội dung và hình thức, thực sự trở thành đợt thi đua cao điểm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) như: Tổ chức Lễ kỷ niệm, trao học bổng khuyến học, tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hào khí Việt Nam" (Đoàn trường THPT Chế Lan Viên); tổ chức Lễ Mít-tinh kỷ niệm, tuyên dương "Học sinh 3 tốt", tổ chức Ngày hội Thanh niên với các trò chơi dân gian sôi động, hoạt náo, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo ĐVTN, học sinh, tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ (lao động, dọn dẹp vệ sinh, viếng, dâng hương tại Tượng đài cao điểm 241, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng và giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN, học sinh, tổ chức Lễ kết nạp cho 18 đoàn viên mới "Lớp đoàn viện 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"), tổ chức Liên hoan văn hóa học đường... (Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm); tổ chức Hội trại truyền thống, Hội diễn văn nghệ (Đoàn trường THPT Lê Thế Hiếu); tổ chức“Ngày Đoàn viên 26/3", "Vũ điệu sân trường", các trò chơi dân gian... (Đoàn trường THPT Cam Lộ).


Với chủ đề “Tuổi trẻ Cam Lộ tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, "Ngày Đoàn viên 26/3" đã thực sự trở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo ra các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các sân chơi giao lưu, học hỏi bổ ích, lành mạnh cho ĐVTN. Các hoạt động được tổ chức đồng loạt, sôi nổi dưới nhiều hình thức đã
thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các thế hệ tuổi trẻ, có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).


Diệu Linh


Ra mắt Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa

Cập nhật 30/03/2021 Lượt xem 165

Ngày 26/3/2021, BTV xã Đoàn Cam Nghĩa đã chỉ đạo tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Lễ ra mắt có sự tham gia của đại diện lãnh đạo xã Cam Nghĩa; đại diện BTV xã đoàn; đại diện lãnh đạo thôn Nghĩa Phong và các thành viên của Câu lạc bộ...

Lễ ra mắt đã thông qua Quy chế hoạt động của CLB và các Quyết định có liên quan. Ban đầu, Câu lạc bộ có 10 thành viên tham gia, trong đó có 03 hộ nuôi nhốt, 07 hộ bán chăn thả. Tổng đàn giao động từ 110 đến 120 con.

Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ là bước tiền đề góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã. Qua đây cũng thể hiện vai trò, sự quan tâm và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng tại địa phương.

Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Cập nhật 18/09/2021 Lượt xem 152

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cam Lộ tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn, 100% các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức nhiều phong trào hành động của tuổi trẻ; triển khai thực hiện và hoàn thành hơn 50 công trình, phần việc các cấp với tổng trị giá hơn 650 triệu đồng (tiêu biểu như công trình "Tuyến đường kiểu mẫu" tại Thôn Mỹ Xuân, xã Thanh An; Công trình "Bồn hoa kiểu mẫu" tại xã Cam Thủy; công trình sân thể thao cho người già tại khuôn viên cụm pano trung tâm xã Cam Hiếu; Công trình "Vườn ươm Thanh niên" tại xã Cam Hiếu; Công trình "Sân chơi cho em" tại xã Cam Thành, Cam Thủy, Thanh An; Con đường Thanh niên "Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ" tại thị trấn Cam Lộ; công trình "Cột cờ Thanh niên" tại trung tâm xã Cam Chính; công trình "Đoạn đường điện sáng" tại Thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền; công trình "Bồn hoa và pano tuyên truyền" tại trung tâm xã Cam Nghĩa; Ra mắt Câu lạc bộ chăn nuôi dê tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa; công trình "Bảng tin Thanh niên" tại xã Cam Thành, Cam Thủy; trao tặng 12 ghế đá cho Di tích Thành Tân Sở và Di tích Nhà tằm Tân Tường của Khối chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn...) tổ chức các Lễ kỷ niệm, Tọa đàm, Mít-tinh; Hội thi, ngày hội tuổi trẻ, “Ngày Đoàn viên 26/3", sinh hoạt truyền thống, các hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đến với các địa chỉ đỏ; các hoạt động TDTT-VHVN, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo, tăng gia sản xuất, xung kích tham gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, đồng loạt ra quân "Thứ bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" phối hợp thực hiện "Thứ 7, Chủ nhật vì dân"; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh thiếu nhi; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay được tổ chức sâu rộng từ cấp huyện đến cấp cơ sở, phát huy thế mạnh và tiềm năng, lợi thế của các chi đoàn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các thế hệ tuổi trẻ, có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Diệu Linh


Chương trình Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn huyện qua các thời kỳ giai đoạn 1991-2021 và ra mắt Câu lạc bộ cựu cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ

Cập nhật 29/03/2021 Lượt xem 109

Ngày 25/3/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức chương trình Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn huyện qua các thời kỳ giai đoạn 1991-2021 và ra mắt CLB cựu Cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ.            

Đến dự có đồng chí Trần Thị Thu - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng các đồng chí trong cơ quan Tỉnh Đoàn; đồng chí Ngô Quang Chiến - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyên Bí thư Huyện Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lực lượng vũ trang huyện; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, UVBTV Huyện Đoàn qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ Đoàn đương nhiệm.

Chương trình đã thông qua Quyết định thành lập CLB Cựu Cán bộ Đoàn huyện và chỉ định Ban chủ nhiệm lâm thời. Đồng thời, nghe những phát biểu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và lời nhắn nhủ rất quý báu của các anh chị Nguyên là cán bộ Đoàn kỳ cựu qua các thời kỳ.

với tinh thần ôn cố tri tân, buổi Gặp mặt đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện.Diệu Linh

TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

Cập nhật 29/03/2021 Lượt xem 100

Ngày 24/3/2021, BTV Huyện Đoàn Cam Lộ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) tại Hội trường UBND huyện.
Đến dự có đồng chí Phạm Xuân Khánh - UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Ký Ngọc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban ngành cấp huyện; đại diện lực lượng vũ trang huyện; đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn cấp huyện cùng các đồng chí cán bộ, ĐVTN.
Đại diện cho tuổi trẻ toàn huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - HUV, Bí thư Huyện Đoàn đã đọc diễn văn truyền thống kỷ niệm 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhấn mạnh những cống hiến cũng như những thành tựu đạt được của các thế hệ đoàn viên thanh niên huyện nhà từ khi tái thành lập huyện (01/12/1991) cho đến nay.
Phát biểu tại buổi Tọa đàm đồng chí Nguyễn Ký Ngọc - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những cống hiến to lớn của các thế hệ ĐVTN đối với sự nghiệp phát triển của huyện nhà. Bên cạnh đó, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Cũng nhân dịp Toạ đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN được BCH TW Đoàn, BCH Tỉnh Đoàn, BCH Huyện Đoàn khen thưởng.
Diệu Linh

Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi các hoạt động ra quân đồng loạt "Ngày Chủ nhật xanh" 21/3/2021

Cập nhật 29/03/2021 Lượt xem 107

Ngày 21/3/2021, các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, hướng về cộng đồng như: lắp đặt sân tập thể thao cho người già ở cụm pano trung tâm xã (xã đoàn Cam Hiếu); tham gia trồng cây bóng mát tại chi đoàn thôn (xã đoàn Cam Thành); tham gia dọn vệ sinh, làm đẹp tuyến đường dân sinh tại thôn và cải tạo mặt bằng, lượm rác tại sân vận động xã (xã đoàn Thanh An); trồng cây bóng mát và cải tạo sân bóng đá 7 người trên địa bàn (Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ); xây dựng công trình “Đường cờ Thanh niên” tại tuyến đường Trung tâm văn hóa xã (xã đoàn Cam Chính); trồng cây xanh tại đường thanh niên, vệ sinh trung tâm HTCĐ thôn và lắp đặt xà đơn, xà kép tập TDTT tại thôn (xã đoàn Cam Nghĩa); cắt tóc tình nguyện, trao 5 tông-đơ cắt tóc cho chi đoàn thôn và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Chùa (xã đoàn Cam Tuyền); khẩn trương hoàn thành công trình "Bồn hoa Thanh niên kiểu mẫu" tại trung tâm xã và khánh thành công trình "Sân chơi cho em" tại chi đoàn thôn (xã đoàn Cam Thủy).... Khối Đoàn trường học cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động như dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan khuôn viên trường học Xanh - Sạch - Đẹp, chăm sóc các vườn hoa, công trình Thanh niên...

Hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện, tạo nên phong trào có sức lan toả; từ đó góp phần đắc lực vào công tác chỉnh trang nông thôn, bảo vệ môi trường, hướng về cộng đồng và các lợi ích bền vững, lâu dài; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ toàn huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.Diệu Linh


Tổ chức Giải bóng đá cán bộ Đoàn huyện lần thứ II - năm 2021 chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) .

Cập nhật 22/03/2021 Lượt xem 100

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; góp phần tạo sân chơi giao lưu, gặp gỡ cho các đồng chí là Nguyên cán bộ Đoàn cấp huyện & cấp cơ sở, các đồng chí hiện đang là cán bộ Đoàn, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thể dục - thể thao, tăng cường tình đoàn kết trong khối cán bộ Đoàn trên toàn huyện; ngày 20/3/2021, BTV Huyện Đoàn Cam Lộ đã tổ chức Giải bóng đá cán bộ Đoàn lần thứ II - năm 2021.

Tham dự Giải đấu năm nay 06 đội bóng với hơn 80 VĐV đến từ các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, 6 đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình từ phía đông đảo cán bộ, nhân dân đến xem và cổ vũ, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và khó quên.

Giải đấu đã góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, khơi dậy niềm đam mê và phát triển môn bóng đá trong tuổi trẻ, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cán bộ, ĐVTN với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ Đoàn giao lưu, gặp gỡ, ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn, tăng cường khối đoàn kết cán bộ Đoàn trên toàn huyện. 

Diệu Linh.


NGÀY HỘI THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM 2021

Cập nhật 15/03/2021 Lượt xem 112

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN khối Đoàn trường học; sáng ngày 14/3/2021, Huyện Đoàn Cam Lộ tổ chức Ngày hội Thanh niên trường học năm 2021 tại trường THPT Chế Lan Viên.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVBCH Tỉnh Đoàn, Phó Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - BTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đại diện Lãnh đạo, Ban giám hiệu trường THCS&THPT Tân Lâm và các trường THPT trên địa bàn huyện; đại diện Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; đại diện Đoàn cơ sở Công an huyện; đại diện BTV các Đoàn trường học trên địa bàn và đặc biệt là sự tham gia của hơn 400 ĐVTN, học sinh đến từ 4 trường.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, khí thế, an toàn, đảm bảo tuân thủ nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Chương trình đã Tuyên dương 10 em học sinh nhận Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp huyện năm học 2019-2020, các em là những đoàn viên xuất sắc, gương mẫu, tiêu biểu, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện đạo đức, thể chất, được tập thể đánh giá cao và ghi nhận, các em là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt... Huyện Đoàn Cam Lộ là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai việc rà soát, xét chọn trao Danh hiệu này cấp huyện. Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" đã được Trung ương Đoàn triển khai từ năm học 2018-2019 và huyện Cam Lộ vinh dự có 01 bạn đạt Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương năm học 2018-2019.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội đã tổ chức thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma tuý trong ĐVTN, học sinh; tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian (Nhảy bao bố; đổ nước vào chai tiếp sức...), thu hút sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng nhiệt tình của thành viên các đội thi cùng hơn 300 cổ động viên. 

Với không khí Ngày hội sôi nổi, tinh thần tham gia hăng hái, tích cực của ĐVTN; chương trình đã có những màn tiểu phẩm hay, đặc sắc, mới mẻ, truyền tải nội dung tuyên truyền vô cùng sáng tạo và có sức lan toả, ghi nhận nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của thành viên 4 đội; những trò chơi dân gian vô cùng sôi động, gay cấn đến từng phút, từng giây, được hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình từ phía cổ động viên đông đảo...

Ngày hội Thanh niên trường học năm 2021 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn khó quên và thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn ĐVTN, giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, tích luỹ thêm những kiến thức, kỹ năng và trang bị thêm hành trang cho quá trình phấn đấu, học tập, rèn luyện, trưởng thành trong tương lai.

Diệu Linh Huyện Đoàn.


Gặp mặt, giao lưu với các chiến sỹ mới tại đơn vị kết nghĩa Tiểu Đoàn 5 - TĐ19

Cập nhật 11/03/2021 Lượt xem 95

      Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nói chung và đơn vị kết nghĩa nói riêng, tăng cường khối đoàn kết quân dân, góp phần đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 11/3/2021, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ cùng xã đoàn Cam Chính đã đến gặp mặt, giao lưu, cùng đồng hành với các chiến sỹ mới tại đơn vị kết nghĩa Tiểu Đoàn 5 - TĐ19 trong một số hoạt động như: Giao lưu văn nghệ, gặp mặt nói chuyện, tổ chức nấu bữa cơm thân mật, thực hiện Chương trình "Bát nước thao trường"...

     Hoạt động đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh địa phương và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Diệu Linh Huyện Đoàn


Tuổi trẻ Cam Lộ ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021

Cập nhật 10/03/2021 Lượt xem 119

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cam Lộ tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, ngày 7/3/2021, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên Việt Nam với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng.
Theo đó, trong ngày ra quân đầu tiên, các tổ chức Đoàn trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đảm nhận các công trình, phần việc phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, Huyện đoàn Cam Lộ đã xây dựng 15 cột cờ kèm theo pa nô tuyền truyền đoạn đường thanh niên kiểu mẫu tại thôn Mỹ Xuân, xã Thanh An, trị giá 20 triệu đồng, tặng bộ máy vi tính để bàn cho Xã đoàn Cam Hiếu trị giá 10 triệu đổng, tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500.000đ… Ngoài ra, các tổ chức Đoàn cơ sở tiến hành sửa chữa nhà ở, hỗ trợ con giống cho gia đình khó khăn; xây dựng công trình thắp sáng đường quê, bồn hoa kiểu mẫu, lắp camera an ninh…. Tổng các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên trị giá gần 500 triệu đồng.
Huyện đoàn tổng hợp

Giải Bóng đá mini nữ chào mừng ngày 8/3 Đoàn trường THPT Chế Lan Viên

Cập nhật 03/03/2021 Lượt xem 84

Chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021), Đoàn trường THPT Chế Lan Viên tổ chức Giải bóng đá mini nữ chào mừng ngày 8 - 3.

          Tham gia giải đấu lần này gồm có 31 đội bóng đến từ 31 chi đoànBan tổ chức đã tiến hành bốc thăm và chia bảng đấu cho các đội theo thể thức đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu loại đầu tiên, các đội thắng trận sẽ tham gia vòng đấu loại thứ 2 để chọn ra những đội xuất sắc nhất tham dự vòng 1 - 8 nhằm tranh cúp vô địch vào ngày 8- 3 sắp tới.


Các trận đấu diễn ra  lần này khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong khối đoàn trường học. Đồng thời giải đấu sẽ thúc đẩy ngày càng lớn phong trào tập luyện thể thao theo Gương Bác Hồ vĩ đại trong đoàn viên thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn, đồng thời tranh thủ sự quan tâm, chăm lo của xã hội đối với thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Huyện đoàn tổng hợp

Lễ giao, nhận quân năm 2021

Cập nhật 01/03/2021 Lượt xem 132

Sáng ngày 28/02/2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cam Lộ đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Buổi lễ diễn ra nghiêm chỉnh, chính quy, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trong đợt này huyện Cam Lộ có 95 đoàn viên, thanh niên huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân đội nhân dân, công an nhân dân, biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.


Diệu Linh Huyện Đoàn

Tiếp nhận 600 Bộ đồ dùng thiết yếu dành cho người cao tuổi bị ảnh hưởng do lũ lụt ở khu vực miền Trung tại xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

Cập nhật 17/02/2021 Lượt xem 118

Ngày 04/02/2021, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Huyện Đoàn Cam Lộ tổ chức Lễ tiếp nhận 600 Bộ đồ dùng thiết yếu dành cho người cao tuổi bị ảnh hưởng do lũ lụt tại xã Cam Chính và xã Cam Nghĩa với tổng trị giá 24.000$ (tương đương khoảng hơn 552.000.000đ). Theo đó, mỗi xã tiếp nhận 300 Bộ đồ dùng, mỗi Bộ đồ dùng có trị giá 40$ (tương đương khoảng 921.000đ) gồm 21 món đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Đến dự có anh Nguyễn Minh Đức - Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc; chị Trần Thị Như Quỳnh - UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn; đại diện Huyện Đoàn Cam Lộ; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương 02 xã; đại diện xã đoàn Cam Chính, Cam Nghĩa; Phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị, phóng viên Truyền hình Cam Lộ cũng có mặt để đưa tin.
Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, động viên một số cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình được diễn ra tuân thủ nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Diệu Linh Huyện Đoàn

Các Đoàn trường học và Liên đội trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Cập nhật 23/02/2021 Lượt xem 141

Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo; các Đoàn trường học và Liên đội trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về việc quản lý, sử dụng pháo thông qua nhiều hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên như: tổ chức các Chuyên đề tuyên truyền, các buổi Sinh hoạt dưới cờ, Chương trình phát thanh thanh niên, Nói chuyện theo chuyên đề, Sinh hoạt ngoại khoá... Thông qua đó, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật về phòng, chống các hành vi sai phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây nổ; những kỹ năng để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước hiểm họa của pháo, vật liệu nổ... Đây là hoạt động cần thiết đặc biệt trong giai đoạn Tết nguyên đán Tân Sửu đang đến gần.
Diệu Linh

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến cho học sinh.

Cập nhật 23/02/2021 Lượt xem 125

     Thực hiện Công văn số 1183-CV/TĐTN-TTNTH, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phần mềm thi Olympic tiếng Anh trực tuyến cho học sinh, sinh viên; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai chỉ đạo khối Đoàn trường học làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phổ biến về Cuộc thi "Olympic tiếng Anh trực tuyến cho học sinh" và tạo điều kiện, vận động các em đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng tham gia với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một số Đoàn trường đã tổ chức dự thi tập trung cho các em học sinh, bảo đảm Cuộc thi được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.
     Kết quả, cả 04 Đoàn trường học đều có học sinh tham dự Cuộc thi, trong đó tiêu biểu có: Đoàn trường THPT Chế Lan Viên với 719 học sinh tham gia, Đoàn trường THPT Cam Lộ với 331 
học sinh tham gia... Nhiều thí sinh tham dự đã đạt được thành tích cao như em Trần Lê Trúc Thi (lớp 11A4, trường THPT Chế Lan Viên), em Nguyễn Thái Bình Sương (lớp 12A3, trường THPT Tân Lâm)
...
     Cuộc thi "Olympic tiếng Anh trực tuyến cho học sinh" là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy ý thức tự học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh. Qua đó, giúp cho các em học sinh có được hành trang quan trọng trên con đường học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Diệu Linh Huyện Đoàn.

Tuổi trẻ thực hiện hoạt động báo ân tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân dịp trước khi quân nhân xuất ngũ.

Cập nhật 20/01/2021 Lượt xem 133

Ngày 15/01/2021, tuổi trẻ Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 đã phối hợp với tuổi trẻ Cam Lộ thực hiện hoạt động báo ân tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân dịp trước khi quân nhân xuất ngũ.

Tham gia hoạt động có gần 400 đồng chí quân nhân là HSQ - BS cùng gần 50 đồng chí là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Nằm trong khuôn khổ chương trình báo ân có các hoạt động như: làm Lễ tri ân, thay hoa, thay các lư hương bị hư hỏng, thay cát, dọn vệ sinh các phần mộ liệt sỹ, cắt tỉa cây, bụi rậm, dọn rác, quét dọn khuôn viên Nghĩa trang, dâng hương các Anh hùng liệt sỹ...

Chương trình báo ân đã diễn ra đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Qua đó, để lại dấu ấn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn, hành động về nguồn ý nghĩa của thế hệ tuổi trẻ.

 Diệu Linh Huyện Đoàn.

Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, tạo bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

Cập nhật 26/05/2021 Lượt xem 151

Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - tiền đề cho những thắng lợi sau này.

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng), một nơi bí mật có hàng rào quần chúng bảo vệ và có đường rút lui. 


Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Chúng biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến và dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên, bóc lột dã man của cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc.


Phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân đã đứng dậy tiến hành nhiều cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và bè lũ tay sai, nhưng đều thất bại. Nhiều chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã xuất dương tìm đường cứu nước nhưng vẫn không tìm ra một con đường hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, tại một làng quê nhỏ bé - làng Sen ở Nam Đàn, Nghệ An, có người thanh niên vẫn ngày ngày nung nấu quyết tâm “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” (1). Đó chính là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Tất Thành đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Ngày 5/6/1911 với tên gọi là Văn Ba, Nguyễn Tất Thành đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu nước đáp ứng yêu cầu: cứu nước đồng thời cứu được dân.

Trong những chuyến đi, Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa, qua đó bổ sung được cho mình những kiến thức vô cùng phong phú với một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát.


Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, tháng 12.1920 


Người đã rút ra kết luận: chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.

Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà Cách mạng Tháng Mười mở ra, Người xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý lịch sử: Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.

Sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam; là cống hiến to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam.

Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển mau chóng. Sự kiện Chính phủ Pháp đầu hàng phátxít Đức (tháng 6/1940) theo Người nhận định “là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng.”

Ngày 28/1/1941 (tức ngày mùng hai tết Tân Tỵ), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (nay là cột mốc 675) biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Không phải ngẫu nhiên Bác chọn Cao Bằng là nơi trở về.

Đây là một sự tính toán kỹ lưỡng liên quan tới triển vọng của phong trào cách mạng cả nước. Với tầm nhìn chiến lược của một vị Lãnh tụ thiên tài, Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước.

Tháng 10/1940, khi chính thức quyết định chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên