CAM LỘ: SÔI NỔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG QUẢNG TRỊ NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY NĂM 2023

Cập nhật 13/11/2023 Lượt xem 139

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ "Tuổi trẻ học đường Quảng Tri nói không với ma túy", Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (9/11), các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi. Về phía cấp huyện, BTV Huyện đoàn phối hợp với Trường THPT Lê Thế Hiếu tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 300 ĐVTN và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; trong chương trình, các đồng chí báo cáo viên Đoàn cơ sở Công an huyện đã tuyên truyền các nội dung về Luật phòng, chống ma tuý, Luật an ninh mạng và tín dụng đen. BTV Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Liên đội trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội viên, học sinh, năm học 2023-2024.
Về phía cấp cơ sở, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện đã sôi nổi tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: Tổ chức cho đoàn viên tham quan mô hình giới thiệu sách, tuyên truyền pháp luật, nâng cao văn hoá đọc tại các đơn vị kết nghĩa; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt chi đoàn, chi đội đồng loạt hưởng ứng "Tuần lễ Tuổi trẻ học đường Cam Lộ, Quảng Tri nói không với mà túy" năm 2023; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em...
Thông qua các hoạt động được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thế hệ trẻ, từ đó tạo sự chuyển biến mới về công tác phòng, chống ma túy nói riêng và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện nói chung.

XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN TOÀN ĐOÀN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

Cập nhật 08/11/2023 Lượt xem 39

Xây dựng Chi đoàn mạnh là một nội dung then chốt được BTV Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ cấp cơ sở, trong đó, Sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên; đồng thời là cầu nối quan trọng đưa các thông tin, quy định của Đoàn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là một trong những nội dung giải pháp được BTV Huyện đoàn Cam Lộ chỉ đạo nghiêm túc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, vững mạnh về cả tổ chức, chính trị và tư tưởng.

 


Hiện nay, việc thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn nói chung và các Chi đoàn trên địa bàn dân cư nói riêng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi đó, việc tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Đoàn. Nhìn nhận được vấn đề trên, BTV Huyện đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐTN, ngày 19/10/2023 về việc xây dựng Chi đoàn mạnh; Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 10/11/2023 về việc đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn định kỳ hàng tháng năm 2023; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Chi đoàn vững mạnh về cả 3 phương diện theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thúc đẩy tổ chức Đoàn vững mạnh đi lên từ cơ sở - tế bào của hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kế hoạch và lịch sinh hoạt đã được ban hành, Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành triển khai sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Ngoài việc lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với tuổi trẻ, các nội dung về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên tại đơn vị cũng được các Chi đoàn thông tin kịp thời tại các buổi sinh hoạt; bên cạnh đó, còn tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu và tổ chức tọa đàm để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên…

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục triển khai các nội dung sinh hoạt hè với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo hướng các em học sinh, đội viên, đoàn viên thanh niên vào sinh hoạt tập thể, làm việc thiện, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn với các hoạt động như: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật; phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; sinh hoạt văn nghệ, hoạt náo, tổ chức trò chơi tập thể…


Có thể nói, từ việc vận dụng mô hình sinh hoạt chi đoàn toàn Đoàn hàng tháng nói riêng và việc vận dụng các giải pháp xây dựng Chi đoàn mạnh nói chung đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến tham gia sinh hoạt cũng như tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các chi đoàn trên toàn huyện; trên cơ sở đó, tạo điều kiện để Huyện đoàn Cam Lộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò trong hệ thống chính tri nói chung.
Huyện đoàn tổng hợp./.

Duy trì hiệu quả các CLB, hội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ

Cập nhật 30/10/2023 Lượt xem 121

Hiện nay thanh niên thanh niên chịu tác động từ nhiều luồng văn hóa như mạng xã hội, sách báo cho đến các loại hình giải trí hiện đại, nên phần nào làm hạn chế đến việc tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên tại địa phương. Để phát huy vai trò xung kích - tình nguyện của thanh niên và tăng cường công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên, Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm duy trì hiệu quả các CLB, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp của thanh niên.

 

Hiện nay duy trì hiệu quả 06 CLB, đội, nhóm theo sở thích trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện, đó là: CLB Thanh niên tình nguyện huyện Cam Lộ; CLB Thầy thuốc trẻ; CLB Kỹ năng thanh niên; CLB Hiến máu tình nguyện; CLB Thanh niên khởi nghiệp; CLB Tuyên truyền pháp luật.


 


Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã tận dụng lợi thế của các Câu lạc bộ, đội, nhóm để phát triển phong trào tại địa phương, đơn vị. Đơn cử như: Duy trì các hoạt động tình nguyện, các hoạt đọng an sinh xã hội trên địa bàn; hỗ trợ các kỹ năng sống cho thanh niên; giúp đỡ các thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp… Qua đó đã phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực vào việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa - kinh tế tại địa phương.

 Hiệu quả hoạt động từ việc triển khai các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm là một chuỗi các hoạt động nhằm triển khai các chương trình, cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam huyện thông qua nhiều công trình, phần việc thanh niên, ý nghĩa thiết thực vào đời sống.


 Nhật Linh

Hội Liên hiệp thanh niên huyện chú trọng công tác phát triển hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp Đoàn năm 2023

Cập nhật 30/10/2023 Lượt xem 157

Những năm qua Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút đông đảo thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn – Hội, giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp Đoàn, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội các cấp.

Công tác phát triển hội viên mới được tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên chú trọng. Việc chuyển đổi từ chi hội theo địa bàn dân cư hoạt động kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được các cơ sở Hội bước đầu triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định.

 Hiện nay, toàn huyện có 4.519 hội viên sinh hoạt tại 09 cơ sở Hội LHTN. Trong năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hội đã phát triển mới 483 hội viên; trong đó, giới thiệu và kết nạp 459 hội viên ưu tú vào tổ chức Đoàn, giới thiệu 59 hội viên ưu tú kết nạp Đảng; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt 71%.

Để làm tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội, thời gian tới, Hội Liên hiệp thanh niên huyện sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp. 

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH “MÙA HÈ VUI CHO EM” TRONG TỔ CHỨC CÁC LỚP DẠY BƠI, KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO THIẾU NHI GIỮA HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ VÀ ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG ĐOÀN 19, SƯ ĐOÀN 968

Cập nhật 22/10/2023 Lượt xem 77

Ngày 10/8/2023, BTV Huyn đoàn Cam L phi hp Đoàn cơ s Trung đoàn 19 t chc Khai ging 02 Lp dy bơi, k năng phòng chng đui nước cho các em thiếu nhi đối với 30 em thiếu nhi trên địa bàn và ký kết phi hp mô hình "Mùa hè vui cho em" giữa 02 đơn vị. Đây là hot động phi hp ý nghĩa ca tui tr 02 đơn v, th hin vai trò ca t chc Đoàn trong bo v, chăm lo giáo dc các em thiếu niên nhi đồng

Trong chương trình, các em s được cán b hun huyn ca Trung đoàn 19 trang b nhng kiến thc, k năng cơ bn v bơi li; tp th đúng cách khi tiếp xúc vi nước; k thut bơi cơ bn và k năng x lý khi gp s c đui nước.

Trong sut thi gian hc tp, theo đánh giá, các em đã tp luyn rt chăm ch, t giác cao, tiếp thu nhanh các ni dung giáo viên hướng dn và thc hành mt cách nghiêm túc. Kết thúc khóa hc, tt c các em thiếu nhi tham gia hc đều biết bơi.

Có th khng định rng, mô hình dy bơi và bi dưỡng k năng phòng chng đui nước cho các em thiếu nhi giữ 02 đơn vị, là mô hình rt có ý nghĩa thiết thc, được cp y, chính quyn và Nhân dân đánh giá cao. Đây là bin pháp cn thiết nhm phòng, chng các v tai nn đui nước thương tâm; bên cnh đó còn tăng cường th cht, k năng sng, ch động thích nghi vi điu kin t nhiên, đặc bit là các em nh v ý thc t bo v mình và giúp đỡ các bn khi có tai nn xy ra; th hin vai trò ca t chc Đoàn trong bo v, chăm lo giáo dc các em thiếu niên nhi đồng; to ra sân chơi vui v, lành mnh cho các em thiếu nhi đồng.

Mô hình rửa xe thiện nguyện gây quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các học sinh nghèo, gia đình chính sách khó khăn

Cập nhật 22/10/2023 Lượt xem 53

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, chương trình “Rửa xe thiện nguyện” là mô hình được BTV Huyện đoàn Cam Lộ phát động để tạo nguồn quỹ cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các em học sinh nghèo, gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện.

Đến nay, mô hình “Rửa xe thiện nguyện” đã được triển khai tại các đơn vị: xã Cam Nghĩa, xã Cam Thành, xã Cam Hiếu và xã Thanh An với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, trong đó phối hợp với Đoàn các Trường THPT trên địa bàn huyện..

Hoạt động đã thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn, nhiều người dân đã ủng hộ thêm kinh phí tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ vì cộng đồng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó khó có thanh niên”.

 

 

Thực hiện hiệu quả tuyên truyền hỗ trợ, đăng ký kích hoạt, sử dụng định danh điện tử (VNeID)

Cập nhật 21/10/2023 Lượt xem 34

Trong triển khai thực hiện Cao điểm đăng ký, kích hoạt định đanh điện tử, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả như sau:

BTV Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐTN ngày 08/02/2023 về chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 17/5/2023 về việc thực hiện Đợt cao điểm đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Cam Lộ; Công văn số 81-CV/ĐTN ngày 27/3/2023 về việc tổ chức đồng loạt ra quân tuyên truyền kích hoạt, sử dụng định danh điện tử; Công văn số 121-CV/ĐTN ngày 02/6/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; Công văn số 129-CV/ĐTN ngày 19/6/2023 về việc tổ chức đồng loạt ra quân Ngày chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiện ích của việc cài đặt tài khoản định danh điện tử. Trọng tâm là tuyên truyền về tiện ích, lợi ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID trong giao dịch dân sự và thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn sử dụng các tiện ích của ứng dụng VneID: thông báo lưu trú, kiện nghị phản ánh về an ninh trật tự; hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Fanpage của đơn vị đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên đăng tải các hình ảnh, hoạt động về tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử để tạo sức lan tỏa.

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn, huy động đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội về việc triển khai Đề án 06/CP, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chỉ đạo Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai cài đặt, đăng ký, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID cho người dân và giải đáp các thắc mắc cho người dân trong việc sử dụng ứng dụng. Vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương “1+3”, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên tuyên truyền, hướng dẫn ít nhất 03 người dân, người thân trong gia đình cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2.

- Chỉ đạo 100% các Tổ công nghệ số trên địa bàn huyện phối hơp với Đoàn cơ sở Công an huyện; Công an các xã, thị trấn tổ chức ra quân “hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản và định danh mức 1, mức 2 trên ứng dụng VneID vào các Ngày đồng loạt” 01/4/2023, 10/6/2023, 17/6/2023, “Tuần cao điểm” từ ngày 05/6/-11/6/2023 đồng thời tổ chức thực hiện rà soát, tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID tại UBND xã, tại các trung tâm học tập công đồng thôn, bản, khu phố trong suốt thời gian cao điểm và trực tiếp tại các hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử.


Kết quả, 100% các đơn vị đã tổ chức triển khai Đợt cao điểm đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Cam Lộ đảm bảo theo yêu cầu đồng thời thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội về việc triển khai Đề án 06/CP. Theo thống kê, toàn huyện đã kích hoạt tổng cộng 14.031 tài khoản, đạt 106,9% Kế hoạch đề ra (Tính đến ngày 23/6/2023) đồng thời BTV Huyện đoàn Cam Lộ vinh dự nhận d được Bằng khen của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử.

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN TOÀN ĐOÀN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

Cập nhật 08/11/2023 Lượt xem 72

Sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên; đồng thời là cầu nối quan trọng đưa các thông tin, quy định của Đoàn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là một trong những nội dung giải pháp được BTV Huyện đoàn Cam Lộ chỉ đạo nghiêm túc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, vững mạnh về cả tổ chức, chính trị và tư tưởng.

 


Hiện nay, việc thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn nói chung và các Chi đoàn trên địa bàn dân cư nói riêng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi đó, việc tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Đoàn. Nhìn nhận được vấn đề trên, BTV Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 10/11/2022 về việc đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn định kỳ hàng tháng năm 2022; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Chi đoàn vững mạnh về cả 3 phương diện theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thúc đẩy tổ chức Đoàn vững mạnh đi lên từ cơ sở - tế bào của hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kế hoạch và lịch sinh hoạt đã được ban hành, Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành triển khai sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Ngoài việc lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với tuổi trẻ, các nội dung về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên tại đơn vị cũng được các Chi đoàn thông tin kịp thời tại các buổi sinh hoạt; bên cạnh đó, còn tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu và tổ chức tọa đàm để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên…

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục triển khai các nội dung sinh hoạt hè với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo hướng các em học sinh, đội viên, đoàn viên thanh niên vào sinh hoạt tập thể, làm việc thiện, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn với các hoạt động như: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật; phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; sinh hoạt văn nghệ, hoạt náo, tổ chức trò chơi tập thể…


Có thể nói, từ việc vận dụng mô hình sinh hoạt chi đoàn toàn Đoàn hàng tháng nói riêng và việc vận dụng các giải pháp xây dựng Chi đoàn mạnh nói chung đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến tham gia sinh hoạt cũng như tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các chi đoàn trên toàn huyện; trên cơ sở đó, tạo điều kiện để Huyện đoàn Cam Lộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò trong hệ thống chính tri nói chung.
Huyện đoàn tổng hợp./.

 

Các hoạt động trao tặng quà, nhận đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ năm 2023

Cập nhật 21/10/2023 Lượt xem 29

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn trong công tác đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, thiết thực, tích cực đổi mới về hình thức, chú trọng nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay trong triển khai áp dụng vào thực tiễn.


Trong năm
2023, BTV Huyện đoàn đã tổ chức trao tặng 01 tủ sách thiếu nhi, 10 máy tính cho các xã, thị trấn, 01 phòng máy tính cho Trường Tiểu học thị trấn Cam Lộ và huy động nguồn lực trao tặng 70 xe đạp, 280 suất học bổng, 13 góc học tập cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 350 triệu đồng. Tổ chức huy động, vận động các nguồn lực xã hội, chỉ đạo các cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu ít nhất 01 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân các ngày lễ lớn, các dịp đặc biệt, các cơ sở Đoàn chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể, ý nghĩa, như: Trao tặng hơn 12.586 suất quà cho thiếu nhi (qua các đợt Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, tựu trường, khai giảng năm học mới, Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu”...).

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai nhân rộng như: Chương trình “Con số yêu thương – Tiếp sức đến trường” được triển khai hiệu quả tại xã đoàn Cam Thành; mô hình “Em nuôi của Đoàn”, nhận đỡ đầu thường xuyên các thiếu có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn cơ sở các xã, thị trấn; Đoàn cơ sở Công an huyện, chi đoàn Tòa án nhân dân huyện, Chi đoàn Dân vận – Mặt trận huyên…

BTV Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp khởi nghiệp

Cập nhật 16/11/2023 Lượt xem 35

Thời gian qua, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp luôn được BTV Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ quan tâm triển khai thực hiện. Qua phong trào đã có nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống, trong đó BTV Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ quan tâm đặc biệt chú trọng hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp khởi nghiệp trên quê hương mình.


Năm 2023, thông qua vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, BTV Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã quan tâm, hỗ trợ cây giống nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện kinh tế đối với anh Hồ Văn Muôn (thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền), với sự hỗ trợ vốn vay chính sách thông qua kênh Đoàn Thanh niên đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu An Xuân hỗ trợ cây giống, đây là động lực để anh Hồ Văn Muôn cố gắng cải thiện kinh tế gia đình.


Đến nay, anh Hồ Văn Muôn đã mở rộng quy mô canh tác của mình và trồng nhiều loại cây ăn quả: ổi, mít và các loại cây dược liệu: cải thìa, tía tô và cà gai leo.

Anh Hồ Văn Muôn cho biết: “Sau khi được Đoàn thanh niên hỗ trợ, gia đình tôi đã tập trung trồng, chăm sóc cây. Hiện nay vườn cây đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Từ mô hình này, tôi đã giúp đỡ thanh niên khó khăn khác về cách nhân giống và chăm sóc cây mang lại hiệu quả cao. Tôi thấy mô hình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khó khăn rất thiết thực và hiệu quả”.

Trong những năm qua, BTV Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã thực hiện linh hoạt mô hình trao sinh kế, giúp đoàn viên, thanh niên khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế ổn định, việc trao tặng nguồn sinh kế bền vững sẽ giúp các hộ thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn dần ổn định cuộc sống. Đây là mô hình mở hướng thoát nghèo, tạo động lực vươn lên làm kinh tế cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

 

ĐỒNG HÀNH HỖ TRỢ THANH NIÊN YẾU THẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Cập nhật 19/10/2023 Lượt xem 55

Trong năm 2023, Huyện đoàn Cam Lộ và các cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giúp đỡ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm thanh niên yếu thế được Huyện đoàn Cam Lộ hỗ trợ gồm: thanh niên khuyết tật, thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo, thanh niên trong diện hộ nghèo và cận nghèo, thanh niên thất nghiệp, thanh niên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến sau cai nghiện. BTV Huyện đoàn luôn xác định công tác hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực hiện hàng năm. Trong năm 2023, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện tốt công tác này trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác này, từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã lập kế hoạch. Theo đó, các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch phù hợp theo tình hình tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ. 


Mặt khác, để đạt được hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho thanh niên yếu thế hòa nhập cộng đồng và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bản thân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần một cách bình thường, BTV Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, trong đó có Đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư tích cực làm tốt công tác thành lập, xây dựng mới, duy trì có hiệu quả các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Qua các mô hình này, nhiều hoạt động đã được triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên để nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng kể trên có thể tái hòa nhập công đồng, trở thành những công dân có ích. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì các mô hình tại các xã, thị trấn, với sự phối hợp thực hiện của lực lượng công an địa phương và chính quyền nơi cư trú.

 

Đây là những nỗ lực thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong việc đồng hành, giúp đỡ thanh niên yếu thế, giúp lực lượng naày hòa nhập và hỗ trợ đắc lực cho phong trào tuổi trẻ phát triển bản thân, tìm kiếm các cơ hội lập thân, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển đi lên của địa phương. 

BTV HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 TẠI XÃ CAM HIẾU

Cập nhật 19/10/2023 Lượt xem 29

BTV HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 TẠI XÃ CAM HIẾU

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐTN, ngày 31/7/2023 của BTV Huyện đoàn về giám sát triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020, ngày 17/10/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Đoàn giám sát việc việc triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 tại xã Cam Hiếu

Nhìn chung, qua giám sát, xã Cam Hiếu đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; có cơ chế, tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, chăm lo phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương; các chính sách đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; đồng thời quan tâm đến việc giám sát thực hiện Luật nhằm kịp thời nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy xã, Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận UBND xã Cam Hiếu trong thời gian qua đã quan tâm việc triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 tại xã trong thời gian vừa qua đồng thời đề nghị trong thời gian tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung trên. Về các kiến nghị, đề xuất, Đoàn Giám sát tiếp thu các đề xuất của UBND xã và sẽ kiến nghị, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết phù hợp.

 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Cập nhật 08/11/2023 Lượt xem 94

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TĐTN-XDĐ ngày 29/3/2023 của BTV Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, BTV Huyện Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐTN ngày 02/10/2023 về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Kết quả, BTV Huyện đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 08/08 đơn vị Đoàn cơ sở các xã, thị trấn.

Trên cơ sở Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của BCH Huyện đoàn năm 2023, BTV Huyện đoàn đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đoàn theo những nội dung trọng tâm sau:

1. Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi của các cơ sở Đoàn năm 2023, các nội dung chương trình, chỉ tiêu cơ bản.

2. Các nội dung thực hiện chủ đề nămNăm nông thôn mới và chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và phong trào Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo nội dung theo Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 06/7/2017 của BTV Huyện ủy.

3. Việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế năm 2022 và Kế hoạch triển khai, thực hiện bản cam kết năm 2023 của đơn vị.

4. Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của đơn vị.

5. Việc thực hiện các nội dung theo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Nhìn chung việc thi hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn được các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, không có dấu hiệu vi phạm. Thông qua đợt kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nội dung trọng tâm, các mục tiêu, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2023 và xác định giải pháp chỉ đạo nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, đồng thời làm cơ sở  để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các cơ sở Đoàn.

 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CỜ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

Cập nhật 17/10/2023 Lượt xem 85

Trong thời gian qua, từ nguồn lực huy động của các mạnh thường quân, BTV Huyện đoàn đã tổ chức triển khai công trình đường cờ thanh niên tại các địa phương trên địa bàn huyện, gồm: xã Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Tuyền, Thanh An và thị trấn Cam Lộ với tổng kinh phí trị giá 15 triệu đồng.Thông qua hoạt động xây dựng
các tuyến đường cờ Tổ quốc vừa qua đã góp phần giáo dục các bạn đoàn viên, thanh niên về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng trong các bạn trẻ  Công trình “Đường cờ thanh niên” có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân; làm đẹp con đường, tạo môi trường “sáng” - an toàn; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP 4 sao tỉnh và đề xuất đạt chuẩn OCOP 5 sao của Trung ương

Cập nhật 20/11/2023 Lượt xem 103

Với nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích đối với thanh niên khi sản phẩm đạt chuẩn OCOP, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã tuyên truyền về nội dung của Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" và hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

BTV Huyện đoàn đã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để nâng cao hiểu biết về đề án và hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên phát triển sản phẩm của mình. BTV Huyện đoàn đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu về chương trình OCOP bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của ĐVTN với chương trình OCOP.

Trong năm 2023, BTV Huyện đoàn đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ đối với chị Trần Lê Quỳnh Diễm – Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu An Xuân để thực hiện các quy trình, thủ tục công nhận sản phẩm của công ty đạt chuẩn OCOP và đưa các sản phẩm của công ty lên sàn vũ trụ nông sản ảo Agriverse.

Công ty An Xuân là doanh nghiệp đầu tiên tại Cam Lộ thực hiện thành công quy trình trồng, sản xuất đến chế biến cao dược liệu cà gai leo. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đã chú trọng ngay từ khâu ươm giống, sản xuất, tuân thủ trồng theo phương thức canh tác hữu cơ 100%. Hiện nay, sản phẩm của Công ty TNHH dược liệu hữu cơ An Xuân đã được nhiều người tiêu dùng trên cả nước đón nhận tích cực, được tiêu thụ qua các kênh tiêu dùng, cửa hàng bán lẻ, các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là đơn vị đi đầu về quy trình sản xuất dược liệu an xoa bài bản để xuất khẩu dược liệu an xoa sang thị trường Mỹ.

Qua quá trình triển khai và hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu, trong đó, BTV Huyện đoàn đã tích cực, phối hợp quảng bá và giới thiệu sản phẩm trong các Chương trình lớn, sự kiện do Huyện đoàn Cam Lộ tham gia và tổ chức: trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong Buổi lễ ra mắt Sàn vũ trụ nông sản ảo Agriverse tại huyện Cam Lộ,…

Năm 2023, có 08 sản phẩm của Công ty An Xuân được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao trên địa bàn tỉnh và sản phẩm cà gai leo dạng bột hòa tan được đề xuất Trung ương công nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

 

 

Cam Lộ: Tổ chức cho thanh niên học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Cập nhật 06/11/2023 Lượt xem 159

Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

.
Trong năm 2023, BTV Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo quán triệt tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
Tại cấp huyện, BTV Huyện đoàn đã phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2023. Trong Chương trình, các đồng chí học viên đã được báo cáo viên của Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các nội dung về tổng quan hệ thống chính trị Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các nội dung liên quan đến thanh niên, như: Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Luật Thanh niên năm 2020;....

Tại cơ sở, trên cơ sở chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai tuyên truyền học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn: Các nội dung của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khóa XIII; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.Tại cơ sở, trên cơ sở chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai tuyên truyền học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn: Các nội dung của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khóa XIII; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.


Các cơ sở Đoàn ngoài việc tổ chức các lớp học tập trung theo truyền thống thì việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cũng được đổi mới phù hợp với tình hình đoàn viên thanh niên tại các địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham như tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết thông qua các đợt sinh hoạt Chi đoàn, buổi sinh hoạt nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày thành lập Đoàn, Hội, các buổi sinh hoạt chuyên đề, họp mặt và các hoạt động tập trung khác của tổ chức ĐoànVới nhiều cách thức triển khai khác nhau, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động triển khai cho đoàn viên thanh niên học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Kết quả, đã có 12 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 10/10 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 170/170 chi đoàn trực thuộc (đạt 100%) tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết quả, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, từ đó đoàn viên thanh niên trở thành tuyên truyền viên tích cực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, Đoàn vào cuộc sống./.

THPT Chế Lan Viên: Tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Cập nhật 26/09/2023 Lượt xem 65

Nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, vừa qua, Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” cho đoàn viên, học sinh lớp 10,11 của nhà trường.

Diễn đàn sinh hoạt xoay quanh các nội dung: Chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống và định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh; tuyên truyền, định hướng cho các bạn học sinh những giá trị, đạo đức tốt đẹp, nêu tấm gương người tốt, việc tốt để các bạn noi theo, đẩy lùi bạo lực học đường;... 
Mỗi thanh niên, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần có ý thức học tập rèn luyện, trau dồi đạo đức trở thành con ngoan - trò giỏi - bạn tốt - thành người có ích cho xã hội, nâng cao ý thức của chính mình cũng như những người xung quanh để ngăn chặn hành vi bạo lực, xây dựng môi trường học đường phát triển lành mạnh, tích cực lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa giá trị yêu thương mọi người xung quanh. Hoạt động đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ học đường trong tham gia xây dựng các chương trình, nội dung trọng tâm trong năm học. 

Huyện đoàn tổng hợp./.


THPT Lê Thế Hiếu: Tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với Bạo lực học đường" trong đoàn viên, học sinh

Cập nhật 26/09/2023 Lượt xem 70

Nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh. Cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp, từ đó trang bị cho học sinh những kỹ năng phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường, biết bảo vệ mình và bảo vệ bạn bè xung quanh. Tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện làm động lực cho học sinh đến trường mỗi ngày. Trường THPT Lê Thế Hiếu đã tổ chức triển khai Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với Bạo lực học đường dưới hình thức sinh hoạt Chi đoàn, được đoàn viên, học sinh hưởng ứng tham gia.

Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với Bạo lực học đường" là đợt sinh hoạt sâu rộng, được tổ chức nhằm thông tin về kiến thức pháp luật, các thông tư có liên quan đến bạo lực học đường; trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong học sinh.

Huyện đoàn tổng hợp./.

THPT Cam Lộ: Sôi nổi tổ chức đồng loạt các hoạt động Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" tại các Chi đoàn trường học

Cập nhật 11/10/2023 Lượt xem 67

Bước vào năm học mới, theo định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 của Huyện đoàn Cam Lộ, Đoàn trường THPT Cam Lộ đã chỉ đạo các Chi đoàn triển khai, tổ chức các hoạt động Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" dưới hình thức Sinh hoạt Chi đoàn theo chuyên đề.

Bạo lực học đường luôn là điểm nóng, đáng báo động trong ngành giáo dục nói riêng và đối với toàn xã hội nói chung trong gian đoạn hiện nay. Nhằm giáo dục cho các em học sinh hiểu được tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của tình bạn trong trường học và cuộc sống, Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024 trong không khí vui tươi phấn khởi và hào hứng đến từ đoàn viên, thanh niên. 

Với hình thức tổ chức nhằm phát huy vai trò, đề cao tiếng nói cá nhân của đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tuổi trẻ học đường đã được tạo điều kiện, môi trường để nói lên suy nghĩ, trải nghiệm và câu chuyện của mình, thông qua các hoạt động được tổ chức, đã đem lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích về phòng chống và ngăn chặn bạo lực học đường,
 giúp cho đoàn viên, thanh niên có nhận thức chuẩn mực và hành động đúng đắn trong các mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình và các mối quan hệ trong cuộc sống. Các hoạt động cũng giúp đoàn viên thanh niên trong Nhà trường có ý thức xây dựng tình bạn đẹp, đấu tranh và nói không với các hành vi bạo lực học đường, để mỗi ngày đến trường là một ngày ý nghĩa.

Một số hình ảnh hoạt động tại các Chi đoàn:

Huyện đoàn tổng hợp./.

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - "TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT

Cập nhật 23/09/2023 Lượt xem 153

Ngày 15/8/2023, BTV Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tổ chức điểm Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19 và đoàn viên, thanh niên các khối địa bàn dân cư, đoàn trường học, Công an huyện và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã trải qua 4 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên truyền pháp luật và tiểu phẩm pháp luật. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật khác...

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - "TUỔI TRẺ VỚI PHÁP LUẬT

Cập nhật 22/09/2023 Lượt xem 41

Ngày 15/8/2023, BTV Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tổ chức điểm Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19 và đoàn viên, thanh niên các khối địa bàn dân cư, đoàn trường học, Công an huyện và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã trải qua 4 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên truyền pháp luật và tiểu phẩm pháp luật. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật khác... Trong dịp này, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên Trung đoàn 19, Chi đoàn Agribank huyện trao tặng mô hình em nuôi của Đoàn cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Hiệu quả hoạt động phối hợp công tác giữa các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học, doanh nghiệp tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cam Lộ

Cập nhật 22/09/2023 Lượt xem 130

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp công tác giữa các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học, doanh nghiệp tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bànTrong thời gian qua, các đơn vị đã tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận, chương trình của Đoàn, giáo dục truyền thống, lối sống cho thanh thiếu nhi; triển khai đề án phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tiếp tục duy trì 06 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”, 20 mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự” và 01 đội hình tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông; xây dựng các mô hình trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an chính trị, trật tự an toàn xã hội; cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động vì an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện...


Qua triển khai, các hoạt động phối hợp đã đem lại những kết quả thiết thực về lợi ích kinh tế - văn hóa – xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp công tác giữa các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học, doanh nghiệp tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cam LộTUỔI TRẺ CAM LỘ XUNG KÍCH TUẦN TRA, TỰ QUẢN, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, AN TOÀN GIAO THÔNG

Cập nhật 22/09/2023 Lượt xem 126

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Cam Lộ về Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, ngày 11/9/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ đồng loạt ra quân mô hình Tổ Thanh niên xung kích đảm bảo TTATXH, ATGT tại các các đơn vị trường học và các xã, thị trấn, trong đó tổ chức hoạt động điểm tại xã Cam Thủy.

           Theo đó, Tổ Thanh niên xung kích đảm bảo TTATXH, ATGT triển khai các nhiệm vụ mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia bảo đảm TTATGT. Cụ thể, phát huy và nhân rộng một số mô hình: Cổng trường ATGT tại các trường học; Camera ATGT nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp, văn hóa giao thông để tích cực tuyên truyền, quảng bá. Nâng tầm chất lượng mô hình Đoạn đường thanh niên tự quản ATGT với các hoạt động tuyên truyền chống lấn chiếm hành lang giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp. Phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh niên hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình thanh thiếu nhi và các mô hình, đội hình tiêu biểu của đoàn, hội, đội tham gia tuyên truyền và bảo đảm TTATGT…, luân phiên thực hiện nhiệm vụ thường kỳ giữa các tình nguyện viên.       Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thức, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn – Hội trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông; kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân chấp hành pháp luật ATGT....Qua mô hình này, vừa phát huy được tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vừa có ý nghĩa giáo dục thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông  tại cơ sở cũng như góp phần trong thực hiện phong trào Nhân dân tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

TUỔI TRẺ CAM LỘ ĐA DẠNG CÁC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

Cập nhật 01/10/2023 Lượt xem 218

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2023 đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, thanh niên huyện nhà phấn đấu và rèn luyện, trong năm 2023, BTV Huyện Đoàn Cam Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia các hoạt động Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh.


Trong đó, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thăm quan Di tích Thành Tân Sở và Đền thờ Vua Hàm Nghi; phối hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cam Lộ tổ chức cho 102 tân binh đi tham quan, tìm hiểu truyền thống lịch sử tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dâng hương, dâng hoa, tìm hiểu truyền thống tại Di tích Thành Cổ Quảng Trị; tổ chức dọn vệ sinh, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, nhà bia ghi danh trên địa bàn huyện, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn; phối hợp với Dự án RENEW tổ chức Quảng Trị tổ chức cho các em học sinh trên địa bàn huyện đến tham quan Trung tâm hành động Khắc phục hậu quả bom mìn và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, tìm hiểu về cội nguồn quê hương, về lịch sử đấu tranh chống giặc giữ nước của quê hương Quảng Trị anh hùng, các giá trị văn hoá tinh thần mang đậm bản sắc Quảng Trị; chỉ đạo tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thăm quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ” do BTV Huyện đoàn tổ chức đã giúp tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh, đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống của Đoàn - Hội - Đội, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

 

Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng, phát triển thêm 03 tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn thanh niên

Cập nhật 30/11/2022 Lượt xem 405

hời gian qua, cùng với việc vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo.

Trong suốt thời gian qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn tích cực tuyên truyền, lồng ghép tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các điển hình, nhiều mô hình của đoàn viên, thanh niên giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp hội cơ sở tổ chức bình xét đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng chủ trương và đúng đối tượng, giúp các hộ vay tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn vốn,

Nhờ nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội mà nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện tổ chức thẩm định giải ngân, trao nguồn vốn vay cho 15 mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn huyện (50 triệu đồng/mô hình).

Trong quá trình phối hợp, ngân hàng chính sách xã hội cùng đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh xác định mấu chốt trong hoạt động ủy thác đó chính là chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Do đó, để nâng cao chất lượng ủy thác phải nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn nên phải thường xuyên chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình thành lập, củng cố và duy trì mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn theo cụm dân cư liền kề, lựa chọn tổ trưởng có năng lực, nhiệt tình và uy tín.

Trong năm 2022, đã mở rộng và phát triển thêm 03 tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn thanh niên tại xã Cam Thành, nâng tổng mức dư nợ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội thông qua kênh Đoàn thanh niên của huyện Cam Lộ tăng từ 17 tỷ đồng (năm 2021) lên 24,9 tỷ đồng (năm 2022)Tổ chức Diễn đàn "Nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên" năm 2022

Cập nhật 09/11/2022 Lượt xem 349

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc trong lớp đoàn viên thanh niên, từ đó lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và nâng cao văn hóa đọc trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, ngày 22/4/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Diễn đàn “Nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên”  với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

Tại diễn đàn, đã có những ý kiến trao đổi sôi nổi cùng nhau thảo luận về thực trạng văn hóa đọc hiện nay, những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của các tổ chức Đoàn, Hội trên cả nước và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình bối cảnh mới, cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đoàn, Hội gắn với nhu cầu thiết thực của đoàn viên, thanh niên nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách trong thế hệ tuổi trẻ.

Nhận thức sâu sắc được vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách, trong năm 2022, bên cạnh các Diễn đàn, Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức, Huyện đoàn Cam Lộ cũng đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh niên, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền thói quen đọc sách tại đơn vị mình; từ đó tạo được hiệu ứng lan tỏa ngày càng rộng rãi, việc đọc sách ngày càng được đưa vào đời sống hàng ngày, từng bước làm giàu về tri thức, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên./.

Huyện đoàn tổng hợp./.


 

Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Cập nhật 29/11/2022 Lượt xem 165

UB Hội LHTNVN huyện đã tích cực kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên trên địa bàn khởi nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu mô hình được “Dự án giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương” do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã hỗ trợ nguồn vốn 93 triệu đồng cho mô hình trang trại gà của anh Nguyễn Đức Bảo (xã Cam Chính), hỗ trợ 83 triệu cho mô hình cơ khí của anh Đoàn Quốc Anh (xã Cam Tuyền).

Mô hình của anh Nguyễn Đức Bảo (xã Cam Chính).

Mô hình làm cơ khí của anh Đoàn Quốc Anh (xã Cam Tuyền)

Cam Lộ: 100% đoàn viên kết nạp mới học 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Cập nhật 28/10/2022 Lượt xem 132

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Theo đó, trong năm 2022, đơn vị Cam Lộ có 873 đồng chí là đoàn viên mới kết nạp; các cơ sở Đoàn trong toàn huyện được chỉ đạo tổ chức hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, các hình thức tìm hiểu về 04 bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp. Trong các chương trình, hoạt động tập trung của đoàn, mỗi đoàn viên mới được nghe báo cáo viên phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề. Đồng thời, sau các chương trình học tập 04 bài học lý luận chính trị, đoàn viên được viết bài thu hoạch và tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức đánh giá, thông báo kết quả dành cho đoàn viên mới kết nạp.

Qua các chương trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tập trung giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 09/11/2022 Lượt xem 327

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Trong đó chú trọng tập trung vào các nội dung: 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho  đoàn viên, thanh niên; Triển khai 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện , nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

 Cam Lộ: Tổ chức tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên năm 2022

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 133

Cam Lộ: Huyện đoàn tổ chức tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên
Vừa qua, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức cho đoàn viên và thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến tham quan các mô hình trang trại, gia trại tổng hợp cho giá trị kinh tế cao tại xã Thanh An.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên được cung cấp những thông tin về kỹ thuật, kinh nghiệm và phương pháp triển khai, phát triển mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, đây cũng là tiền đề để bước đầu đoàn viên, thanh niên tiếp cận mô hình phát triển kinh tế từ việc trồng cây ăn quả, kết hợp với nuôi gia súc, gia cầm tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường.


Qua buổi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn viên, thanh niên mong muốn, Huyện đoàn sẽ tổ chức cho nhiều chuyện đi thực tế hơn nữa để đoàn viên, thanh niên trong huyện có thể tiếp cận với các mô hình kinh tế mới, hiệu quả để có thể nhận rộng tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện Đề án của huyện về xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao./.

Cam Lộ: Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên – Chú trọng đội ngũ bí thư chi đoàn tại địa bàn dân cư

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 155

Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh phong trào Đoàn ở cơ
sở, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia rèn luyện,
cống hiến, trưởng thành… là những giải pháp tích cực được các cấp bộ đoàn
trong toàn huyện triển khai nhằm phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
kết nạp.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là
nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Huyện đoàn Cam Lộ đã làm tốt công tác
giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua việc tổ chức cho ĐVTN
học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi
đua, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo
trong đội ngũ ĐVTN. Hằng năm, Huyện đoàn đã chỉ đạo công tác phát triển đảng
viên đối với từng cơ sở đoàn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ sở đoàn, trong đó
trong điệu kiện khó khăn như hiện nay như lực lượng thanh niên ở nông thôn
mỏng, đa số đi làm ăn xa….BTV Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn chú trọng
đến lực lượng thanh niên nòng cốt, đội ngũ bí thư các chi đoàn, chi hội.
trưởng….để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng
quan tâm tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy, chú trọng phát triển đảng viên trong
ĐVTN, trong đó chú trọng đến các đồng chí Bí thư Chi đoàn chưa là Đảng viên.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Để tạo nguồn phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn trong toàn huyện chú trọng
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Đẩy
mạnh thực hiện cuộc vận động ;ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam; gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị
giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình
thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.


Bí thư chi đoàn thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính tại Lễ kết nạp đảng viên.

Bí thư chi đoàn khu phố 7, thị trấn Cam Lộ tại Lễ kết nạp đảng viên.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các
cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và
tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Điểm nổi bật là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được quan tâm
về chiều sâu, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức
về Đảng được thực hiện đúng quy định.
trong năm 2022, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu gần 148 ĐVTN ưu tú
cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 69 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng
vào hàng ngũ Đảng, đến nay, bí thư chi đoàn địa bàn dân cư là 71/80 Đảng viên…...
Đội ngũ ĐVTN sau khi được kết nạp vào Đảng luôn phát huy tốt tinh thần trách
nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động đưa các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với
nhân dân; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương,
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN còn gặp nhiều khó khăn.
Phần lớn ĐVTN đi học hoặc đi làm ăn xa, số lượng thanh niên có mặt tại địa
phương thường có trình độ thấp, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng.
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, Ban Thường
vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn trong toàn huyện đẩy mạnh công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp ĐVTN nhận thức đúng và đầy đủ về công
tác phát triển đảng viên hiện nay.
Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động để thu hút,
tập hợp thanh niên, tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai
trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền,
đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 155

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 "xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở Đoàn", Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện hướng dẫn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn luôn chỉ đạo cấp cơ sở chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.
Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.


Trong năm 2022, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị mình.

Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên với các Hội, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 – 2022 trình cấp ủy phê duyệt.


Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 02 về quy trình giới thiệu, kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Qua đó công tác tạo nguồn trong năm học 2018 – 2019 được thực hiện tốt cả về chất và lượng./.

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 161

Có thể nói, thời gian qua công tác đoàn viên, cũng như công tác cán bộ Đoàn nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư được các cấp bộ Đoàn quan tâm, xem đây là hạt nhân, nòng cốt trong các hoạt động phong trào đoàn, là nội dung rất quan trọng trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Từ đó, hoạt động của các tổ chức Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức được kiện toàn từ Đoàn cơ sở đến các chi đoàn, chất lượng và số lượng đoàn viên được nâng cao,... Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác cán bộ Đoàn tại các chi đoàn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại nhất định: một bộ phận đội ngũ bí thư chi đoàn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ; khả năng thuyết trình, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào tổ chức còn hạn chế; tình trạng Bí thư chi đoàn đi làm ăn xa do hoàn cảnh gia đình diễn ra thường xuyên, từ đó, dẫn đến tình trạng khuyết bí thư chi đoàn nhưng không có nguồn thay thế kịp thời hay Bí thư chi đoàn còn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ,...
Trên nhu cầu thực tế đặt ra, Nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhiều mô hình giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là tổ chức “Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Trong năm 2022, sau khi hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đối tượng là các đồng chí Bí thư Chi đoàn tại địa bàn dân cư nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào; Định hướng cho các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư”.


Hình ảnh lớp tập huấn bồi dưỡng vào tháng 8/2022.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn.
Đây là một trong những nội dung quan trọng được định hướng từ đầu năm nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm "Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh".

Theo đó, việc triển khai thực hiện lớp bồi dưỡng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư đã tạo điều kiện để các Bí thư chi đoàn có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện, trao đổi kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng... góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội. Nội dung tập huấn gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn dân cư; hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của học viên trong việc tham gia tập huấn; Đảm bảo tính an toàn, vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm trong tổ chức; Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền phong phú, hiệu quả, sâu rộng đến các đối tượng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn chỉ đạo Ban Tổ chức lớp học huấn luyện kỹ năng tập hợp ĐVTN cho Bí thư Chi đoàn thông qua các hoạt động thực tế; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm các chức danh cán bộ đoàn; tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa các chi đoàn trong từng cụm thi đua....
Thông qua buổi tập huấn, các đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi những vướng mắc trong quá trình công tác; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Chi đoàn dân cư trong thời gian tới. Các học viên cũng trình bày nguyện vọng được tham gia nhiều hoạt động bồi dưỡng kỹ năng thú vị như lớp tập huấn này nhiều hơn nữa trong năm tiếp theo.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 130

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 12/9/2022 của BTV Huyện đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, trong thời gian từ ngày 27-30/9/2022, Đoàn kiểm tra của BTV Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đối với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn.
Nội dung kiểm tra bao gồm: 1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản nhiệm kỳ 2022-2027 của BCH Đoàn các xã, thị trấn; 2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm
Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” và phong trào Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo nội dung theo Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 06/7/2017 của BTV Huyện ủy và các nội dung có liên quan; 3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu và bản cam kết năm của BTV Đoàn các xã, thị trấn đối với BTV Huyện đoàn và BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; 4. Công tác thực hiện 3 phong trào và 3 chương trình lớn của Đoàn

Qua kiểm tra, nhằm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đồng thời làm cơ sở để đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đoàn năm 2022.
Tăng "đề kháng" cho thanh thiếu niên trên không gian mạng

Cập nhật 23/10/2022 Lượt xem 143

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong huyện đã có nhiều việc làm thiết thực để trang bị kiến thức, kỹ năng định hướng người trẻ sử dụng mạng xã hội (MXH) an toàn, hiệu quả.
Định Kỳ theo quý, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp trường học khối THPT tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, đổi mới, đặc biệt trong thời đại công nghệ số 4.0, nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh thiếu niên kỹ năng sử dụng MXH lành mạnh, hiệu quả, Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức chương trình hỗ trợ thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến, tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường mạng dưới nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.

Thông qua các hoạt động, các em được tìm hiểu các kiến thức về sử dụng MXH, được trao đổi, chia sẻ với các đồng chí cán bộ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, đội ngũ Báo cáo viên Lý luận trẻ về những vấn đề gặp phải khi sử dụng MXH và được tư vấn cách thức, thời gian sử dụng hợp lý... Các hoạt động này giúp các em ý thức hơn trong tiếp cận thông tin trên MXH, có kỹ năng ứng xử với những thông tin xấu, độc. Huyện đoàn còn chỉ đạo liên đội các trường xây dựng mô hình nhà trường phối hợp với Công an các cấp, Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Đến nay, mô hình được triển khai hiệu quả tại 04 trường học có cấp THPT, THCS trên địa bàn huyện. "Ngoài việc các giáo viên đồng hành cùng học sinh sử dụng internet, một số trường còn thiết lập đường dây nóng để các em liên hệ khi gặp phải vấn đề lúc học trực tuyến, sử dụng MXH... Nhà trường lồng ghép kiến thức vào những bộ môn tin học, công nghệ, giáo dục công dân giúp học sinh hiểu hơn về an ninh mạng, biết cách phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật trên internet".
Một số hình ảnh của mô hình:

Toàn huyện hiện có hơn 27 trang trên MXH Facebook do các cơ sở đoàn trực thuộc quản lý nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống cho đoàn viên thanh niên; xây dựng các chuyên mục ý nghĩa như "Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; "Thanh niên với các hoạt động nhân đạo"...

Theo Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, so với những kênh thông tin khác thì tuyên truyền trên MXH phát huy hiệu quả tích cực bởi số lượng người sử dụng lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng MXH đối với người trẻ cần sự định hướng của phụ huynh, giáo viên nhà trường. Bởi chỉ cần những thông tin sai sự thật nếu được người trẻ tiếp cận dù vô tình hay cố ý đều ảnh hưởng đến tâm lý. "Các bậc phụ huynh cần thảo luận với con về thời gian dành cho MXH để cân bằng các hoạt động thể chất khác; tìm hiểu các bài đăng trên MXH của con, những người bạn mà con giao tiếp và ngăn con truy cập các trang mạng không an toàn bằng cách hạn chế một danh mục cụ thể. Đây có thể coi là một công cụ đắc lực trong việc hướng dẫn và đồng hành cùng trẻ khám phá thế giới trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả", chị Nguyễn Thị Trang nói. 

Vào dịp hè, nhiều gia đình thường cho con em sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, xem tivi khá thoải mái. Việc trẻ quá đắm chìm vào những trò chơi điện tử, phim, video giải trí vô bổ trên không gian mạng tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường. Trẻ em nên được tiếp xúc, làm quen với các thiết bị thông minh, môi trường internet nhưng cần có sự quản lý chặt chẽ của gia đình về thời lượng sử dụng, nội dung truy cập..."

Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 112

Ngày 31/8/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn với sự tham gia của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.
Tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn đã triển khai các văn bản liên quan đến các Nghị quyết, Chủ trương của BTV Huyện ủy; các văn bản của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2022-2027

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cơ sở Đoàn – Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án. Chương trình của các cấp; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Chi đoàn BHXH huyện Cam Lộ tổ chức sinh hoạt thảo luận định kỳ tháng 11 về các cuốn sách viết về Bác Hồ: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của NXB chính trị Quốc gia

Cập nhật 03/11/2022 Lượt xem 109

Hôm nay, ngày 01/11/2022, Chi đoàn BHXH huyện Cam Lộ tổ chức sinh hoạt thảo luận định kỳ tháng 11 về các cuốn sách viết về Bác Hồ: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của NXB chính trị Quốc giaChủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một một bản di chúc lịch sử.

Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu dắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với niềm kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mà Người đã viết trong Di chúc.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác Hồ.


Khánh thành công trình ánh sáng đường quê tại xã Cam Nghĩa

Cập nhật 20/10/2022 Lượt xem 113

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 19/2/2022, BTV Huyện đoàn phối hợp với Đảng ủy xã Cam Nghĩa tổ chức bàn giao 2km công trình thanh niên ánh sáng đường quê tại thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa. Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương đồng thời thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà nói chung và xã nhà nói riêng

Xã đoàn Cam Tuyền xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Cập nhật 20/10/2022 Lượt xem 109

Nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo BTV Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực triển khai các hoạt động đỡ đầu hộ nghèo có địa chỉ, quan tâm đến đối tượng yếu thế, thanh niên hộ nghèo là dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.
Năm qua, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, nhiều hoạt động, phần việc đã được triển khai mang đậm dấu ấn tuổi trẻ. Trong số đó, Đ
oàn xã Cam Tuyền thành lập điểm mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; đồng thời phát huy vai trò thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


          Cụ thể các mô hình hỗ trợ 3 nội dung chính: trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, mô hình còn có một số hỗ trợ khác, như: chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng.
           

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn trong huyện Cam Lộ đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Hoạt động động viên các thanh dân tộc thiểu số cố gắng hơn nữa trong sản xuất, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Sinh hoạt quý III các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 98

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027, trong quý III năm 20022 Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Cam Lộ đã tổ chức buổi sinh hoạt quý III với các nội dung liên quan đến vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB đã đưa ra cho các thành viên CLB thảo luận những vấn đề như: Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội; định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội trong thanh thiếu nhi; thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng chất giáo dục chính trị trong thanh niên; tính cấp thiết, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các thành viên của CLB đã sôi nổi thảo luận và đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp cho công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong thanh niên tại địa phương cũng như đề ra các giải pháp để tăng cường vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các Buổi sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp; đã có những ý kiến trao đổi, góp ý nhằm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ trong quý IV/2022; định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn 3 tháng cuối năm; nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Sinh hoạt quý II các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 131

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các Trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức sinh hoạt định kỳ quý II năm 2022 với chủ đề: "TỰ HÀO VÀ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ" Các hoạt động diễn ra rất sôi nổi, thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN; tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng; truyền thống lịch sử, 50 xây dựng và phát triển của Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện và phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Sinh hoạt quý I các CLB Lý luận trẻ tại Trường THPT trên địa bàn

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 101

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), trong quý I năm 2022, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ các Trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức buổi sinh hoạt quý I, năm 2022.
Trong buổi sinh hoạt, các thành viên đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm xây dựng và phát triển; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện các công trình phần việc, mục tiêu thi đua đã đăng ký; công tác phát triển Đảng; đề xuất kiến nghị, ý tưởng sáng tạo xây dựng tổ chức Đoàn,..


Tuổi trẻ khối chi đoàn trực thuộc thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 98

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Nhiệm kỳ (2022-2027), đại diện Khối chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã đến trao 12 chiếc ghế đá ( đặt ở Di tích Nhà Tằm Tân Tường và di tích Thành Tân Sở). Tại buổi giao nhận có đ/c Nguyễn Minh Đức - HUV, Trưởng phòng VHTT-TDTT; đại diện chính quyền xã Cam Chính cùng quản lý Khu di tích. Đây là hoạt động, công trình phần việc ý nghĩa của Tuổi trẻ khối chi đoàn trực thuộc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Hiệu quả từ Phong trào “Học sinh 3 tốt”

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 98

Hưởng ứng phong trào “Học sinh 3 tốt” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, những năm qua Đoàn thanh niên các trường THPT trên địa bàn huyện Cam lộ đã phát động với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, qua đó, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tham gia có hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” các cấp.

Để phong trào được lan tỏa mạnh mẽ và thu hút học sinh tham gia, các Đoàn trường đã tích cực đẩy mạnh
 tuyên truyền về phong trào thông qua các buổi chào cờ đầu tuần; lồng ghép, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, tọa đàm, chia sẻ phương pháp học tập, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, từ đó giúp cho các em học sinh vừa rèn luyện vừa nâng cao các kỹ năng cần thiết. Đây vừa là một sân chơi vừa nơi để các em phát huy được khả năng của bản thân, hơn nữa còn thôi thúc, khuyến khích các em có nhiều sáng tạo trong mọi hoạt động. Em Hoàng Thảo Quyên, Phó BTCĐ 11A2, Trường THPT Cam Lộ chia sẻ: Phong trào học sinh 3 tốt rất thiết thực giúp cho học sinh có thêm động lực để trao dồi các kiến thức cần thiết. Cá nhân em thích nhất là các phong trào mang tính học thuật, đặc biệt là cuộc thi tiếng Anh giúp cho em nâng cao được kiến thức và kỹ năng thực hành.

BTV Huyện đoàn dự hoạt động tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trường năm học 2021-2022
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.

Các hoạt động định kỳ tuyên truyền về phong trào "Học sinh 3 tốt" trong khối Đoàn trường học
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.

Các hoạt động định kỳ tuyên truyền về phong trào "Học sinh 3 tốt" trong khối Đoàn trường học
của Đoàn trường THPT  Chế Lan Viên.
Cụ thể hóa 3 tiêu chí “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, các Đoàn trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thông qua các hình thức: Duy trì hiệu quả mô hình "Nhà trường tích cực phòng chống ma túy và bạo lực học đường", tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chi đoàn; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về xây dựng tình bạn đẹp, văn hóa ứng xử trong học đường, xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh; tổ chức các hội thi, sân chơi,... tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh toàn trường cùng tham gia... Từ những hoạt động bổ ích đó, đã tạo nền tảng để các em học tập và rèn luyện tốt hơn, năm học 2021-2022 vừa qua, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 57,68%, tăng 0,9% so với năm học trước.

Em Cao Đình Huy - lớp 12B1, Trường THPT Lê Thế Hiếu cho biết: Trong năm học, nhà trường tổ chức rất nhiều phong trào, về học tập nhà trường tổ chức các hoạt động về văn hóa, Tiếng Anh, giúp cho học sinh mở rộng thêm kiến thức; về thể chất nhà trường tổ chức các cuộc thi, giải bóng đá trong đoàn viên, thanh niên, em đã có vinh dự được tham gia và cùng tập thể chi đoàn đạt giải nhất toàn trường.


Bên cạnh các hoạt động học thuật, phong trào vui chơi giải trí, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thì các hoạt động hướng về cộng đồng cũng được các trường triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh. Có thể nói, phòng trào “Học sinh 3 tốt” đã giúp cho các em nâng cao được kiến thức phổ thông, các kỹ năng cần thiết khác và nhất là giúp các em khẳng định mình và trưởng thành hơn.

Diệu Linh

Đồng loạt tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật 25/10/2022 Lượt xem 65

Ngày 17/092022, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động,  Ngày thứ bảy tình nguyện cải cách thủ tục hành chính đồng loạt toàn tỉnh do BTV Tỉnh đoàn phát động, các chi đoàn khối trực thuộc trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân 

“Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”. BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện, tạo ra phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã giúp đỡ, tư vấn cho người dân về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: bảo hiểm, đất đai, pháp luật, tư pháp.…
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Cam Lộ, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trong lần này đều thể hiện rõ ấn tượng và bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao đối với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tham gia thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện", cũng như cảm kích trước mục đích, ý nghĩa của hoạt động, bày tỏ kỳ vọng rằng thời gian tới tuổi trẻ Cam Lộ sẽ tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như vậy nữa.
 Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Cam Lộ.


Thiết thực tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 61

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội trong công tác đồng hành, chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân, BTV Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022 trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tháng công nhân năm 2022, tuổi trẻ Cam Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân trong phát huy quyền làm chủ, thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong chung tay xây dựng nông thôn mới, tiến tới nâng cao mức sống, phát triển bản thân, thực hiện trách nhiệm với địa phương, xã hội.

Đặc biệt, nhân dịp 
chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) vào các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022, BTV Huyện đoàn đã trực tiếp đến thăm, trao 02 suất quà cho con em của gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 400.000 đồng.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, quy định chính sách về thất nghiệp; tư vấn khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân. Tích cực làm tốt vai trò cầu nối thông tin giải quyết việc làm cho thanh niên công nhân có nhu cầu về việc làm; Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân vào các hoạt động của Đoàn, Hội trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và mong muốn của thanh niên công nhân. Trên cơ sở đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên công nhân thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội các cấp.
BTV Huyện đoàn đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, thực sự là đợt sinh hoạt cách mạng của tuổi trẻ Cam Lộ hướng về thanh niên công nhân - những thanh niên còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống trên địa bàn; góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, động viên, hỗ trợ những đối tượng này vươn lên trong cuộc sống.

Diệu Linh


Cam Lộ: BTV Huyện đoàn tham gia Đoàn công tác của huyện tham quan, học tập các mô hình kinh tế mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp tại địa phương

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 57

Huyện Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn xác định tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở; tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên; tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và các ngành, cơ quan liên quan trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, 
BTV Huyện đoàn Cam Lộ chú trọng đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. 

Về hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tham quan, học tập các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu được BTV Huyện đoàn chú trọng triểu khai thực hiện. Tháng 6/2022 vừa qua, BTV Huyện đoàn đã tham gia Đoàn công tác của huyện đi khảo sát, tham quan, học tập các mô hình kinh tế mới với nhiều lĩnh vực như: nuôi trồng cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm... Ngoài ra, BTV Huyện đoàn thường xuyên theo dõi, quan tâm tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, xét đề cử trao Giải thưởng "Lương Định Của", Giải thưởng Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2022, đến nay, có 01 sản phẩm đã lọt vòng Bán kết toàn quốc năm 2022 (Dự án ứng dụng KHCN trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ của đoàn viên Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1996, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).


Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình, mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất địa phương. Hầu hết các cơ sở Đoàn tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, đặc biệt là khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin của cộng đồng đối với tuổi trẻ. Những kết quả đó đã và đang được lực lượng thanh niên nhân rộng ở mỗi địa phương tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lớn vào chung sức xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Diệu Linh

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2021,“Xuân tình nguyện năm 2022” và Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 52

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2021, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện Cam Lộ ( 01/12/1991-01/12/2021); nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chung sức giúp đỡ TTN và bà con nhân dân vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, hôm nay, ngày 11/12/2021, BTV Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; CLB thiện nguyện Hoa ưu đàm tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2021“, Xuân tình nguyện năm 2022” tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.
Chương trình đã trao 101 chăn ấm cho các hộ gia đình; 150 áo ấm cho các em học sinh (từ nguồn hỗ trợ của CLB Hoa ưu đàm); 03 mô hình vườn cây sinh kế cho 03 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên thoát nghèo (mỗi mô hình trao tặng 30 cây mít thái giống). Ngoài ra, BTV Huyện đoàn cũng bàn giao cho chi đoàn - chi hội Bản Chùa số áo quần vận động quyên góp được cho nhiều lứa tuổi. Tổng trị giá chương trình hơn 50 triệu đồng.
Cũng trong chương trình, đội hình ĐVTN của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn chuyển giao KHCN, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giống, con giống phục vụ cho vụ Đông - Xuân sắp tới cho bà con nhân dân và ĐVTN tại địa phương.
Diệu Linh

Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 46

Ngày 24/6/2022, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở thị trấn tổ chức hoạt động điểm cấp huyện, phối hợp với Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ, Công ty Việt Trí MD, Thabilabco tổ chức Hội thảo tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài với sự tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin của phía các báo cáo viên của công ty.
Một số hình ảnh tại Hội thảo
Tại buổi tư vấn, các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên được nghe đại diện Công ty cung cấp thông tin và chương trình khi đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, du học tai nước ngoài; đồng thời được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng về nội dung tham gia xuất khẩu lao động và các chương trình vay vốn hỗ trợ khi có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động.
Đây là việc làm có ý nghĩa và hết sức cần thiết, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình phát triển bản thân, lập thân, lập nghiệp.
Diệu Linh

Cam Lộ ứng dụng khoa học vào sản phẩm OCOP dược liệu, hướng đến việc đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 86

Xác định trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ cây dược liệu là lĩnh vực mũi nhọn, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này.


Lãnh đạo huyện Cam Lộ kiểm tra, theo dõi sự phát triển của cây dược liệu an xoa tại xã Cam Thành.

Đây cũng là hướng đi mới trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở địa phương. Dược liệu là một trong số bốn cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ huyện Cam Lộ và một số địa phương khác ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; ban hành chính sách hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu; tiến hành điều tra, đánh giá tiềm năng một số dược liệu quý. Trước yêu cầu thực tiễn, các cấp bộ Đoàn, đặc biệt BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn quan tâm nội dung đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với các bên liên quan, trong đó có Phòng NN&PTNT hỗ trợ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tham gia triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Qua đó, chọn ra bộ sản phẩm dược liệu có giá trị thương mại cao; quy hoạch vùng sản xuất, định hướng khai thác gắn với bảo tồn các loại dược liệu quý.

Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu tỉnh khi có nhiều sản phẩm nhất được công nhận và xếp hạng trong chương trình OCOP. Đáng chú ý, tất cả sản phẩm OCOP ở huyện Cam Lộ đã được xếp hạng “sao” đều chế biến từ các cây dược liệu. 


Vườn trồng cà gai leo của công ty An Xuân tại Cam Tuyền.
Cơ sở sản xuất Cà gai leo An Xuân ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, thuộc sở hữu của chị Trần Lê Quỳnh Diễm, sinh năm 1993 chuyên sản xuất cao cà gai leo hỗ trợ điều trị về bệnh gan. Sản phẩm được chiết xuất từ cây cà gai leo được trồng ngay tại cơ sở. Hiện nay, ngoài việc sản xuất cao đóng chai tại chỗ, cơ sở còn liên kết với một công ty dược ở Hà Nội để bào chế dưới dạng cao hòa tan, xirô và dạng viên. Cao cà gai leo An Xuân đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là kết quả đáng tự hào cho sản phẩm cao dược liệu của huyện Cam Lộ. Qua đó cho thấy sự phấn đấu không ngừng của cơ sở trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và kết nối thị trường, đưa sản phẩm cao dược liệu của địa phương đến rộng rãi người tiêu dùng trong cả nước.
Vừa qua, tháng 9 năm 2022, công ty đã mang sản phẩm ra tiếp cận với thị trường Lào, dự hội chợ thương mại Việt - Lào.
Gian hàng của cà gai leo An Xuân tại hội chợ thương mại Việt - Lào.
Chị Trần Lê Quỳnh Diễm, sinh năm 1993 - Giám đốc công ty. Chị Trần Lê Quỳnh Diễm tại hội nghị thương mại Việt - Lào.
Đây là một bước đi đột phá trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Tháng 9/2022 vừa qua, phải kể đến vai trò của BTV Huyện đoàn trong kết nối, tạo điều kiện, hỗ trợ, mở rộng mạng lưới kết nối của sản phẩm trong tham gia triển khai chương trình OCOP, đưa sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng tại Triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp của các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó, góp phần quảng bá và lan tỏa thương hiệu của An Xuân đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên trẻ nỗ lực lập thân, khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, đưa Cam Lộ tiến nhanh, tiến sâu vào tiến trình hội nhập, làm giàu, phát triển quê hương Cam Lộ theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu.
Các sản phẩm của công ty được trưng bày tại Triển lãm giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp của các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Diệu Linh

Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh cho đoàn viên, thanh niên.

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 70

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động, việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định công tác hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, thiết thực thực hiện chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh thiếu niên trong khởi nghiệp, lập thân, vươn lên làm kinh tế giỏi, lựa chọn hướng đi nghề nghiệp đúng đắn, Huyện đoàn Cam Lộ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm cho đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức.

Tính từ cuối năm 2021 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đã dần quay trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc kết nối cung - cầu, mở rộng các kênh tiếp cận với đoàn viên, thanh niên, phát huy lợi thế các kênh thông tin, truyền thông của Đoàn các cấp, ngoài ra, còn tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu được thực hiện thông qua kênh trực tuyến như điện thoại, website, mạng xã hội, thư điện tử… Tiêu biểu có các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được các Diễn đàn chuyên đề, các Buổi nói chuyện lồng ghép các đợt sinh hoạt công tác về nội dung này theo các đợt cao điểm, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.

Từ cuối năm 2021 đến nay, các hoạt động liên quan đến nội dung này đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức triển khai. Các hoạt động đã thu hút hơn 2.700 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó, các em được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất, phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.


Hoạt động tại Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Cam Lộ

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Chế Lan Viên

Hoạt động tại Đoàn trường THPT Lê Thế Hiếu

Đây là một trong những chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiêu niên, đặc biệt là thanh niên các Đoàn trường học và thanh niên đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Qua đó, góp phần tạo ra cơ hội để nguồn nhân lực trẻ được tiếp cận với thông tin thị trường lao động phù hợp, chính thống, phát huy lợi thế, phát triển và lựa chọn hướng đi tương lai đúng đắn cho bản thân.


Diệu Linh

Hiệu quả của hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 114

Trong năm 2022, Huyện đoàn Cam Lộ và các cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giúp đỡ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm TTN yếu thế được Huyện đoàn Cam Lộ hỗ trợ gồm: TTN khuyết tật, TTN mắc bệnh hiểm nghèo, TTN trong diện hộ nghèo và cận nghèo, thanh niên thất nghiệp, TTN là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, TTN hoàn lương, TTN chậm tiến sau cai nghiện. BTV Huyện đoàn luôn xác định công tác hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực hiện hàng năm. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện tốt công tác này trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác này, từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã lập kế hoạch. Theo đó, các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch phù hợp theo tình hình tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ. 

Thời gian qua, Xã đoàn Cam Nghĩa là một trong những đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm năm 2022, Xã đoàn luôn chủ động định kỳ đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và kịp thời có các hình thức hỗ trợ đối với thanh niên yếu thế trên địa bàn. Tiêu biểu như đối với trường hợp của em Lê Thị Nhớ - thanh niên khuyết tật, bị chất độc da cam, xương thủy tinh, nhận thấy em có năng khiếu làm các món đan len thủ công, BCH Xã đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện để tuyên truyền về hoàn cảnh của em, đồng thời kết nối, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của em Lê Thị Nhớ


Chi đoàn thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa định kỳ đến thăm, động viên, tặng quà, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của trường hợp em Lê Thị Nhớ, 20 tuổi, thanh niên khuyết tật, bị chất độc da cam, xương thủy tinh.

Mặt khác, để đạt được hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho thanh niên yếu thế hòa nhập cộng đồng và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bản thân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần một cách bình thường, BTV Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, trong đó có Đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư tích cực làm tốt công tác thành lập, xây dựng mới, duy trì có hiệu quả các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Qua các mô hình này, nhiều hoạt động đã được triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên để nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng kể trên có thể tái hòa nhập công đồng, trở thành những công dân có ích. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì 13 mô hình tại các xã, thị trấn, với sự phối hợp thực hiện của lực lượng công an địa phương và chính quyền nơi cư trú.
BTV Xã đoàn Cam Hiếu đến thăm, động viên, tặng quà cho hoàn cảnh thanh niên khuyết tật.

Đây là những nỗ lực thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong việc đồng hành, giúp đỡ 
thanh niên yếu thế, giúp lực lượng này hòa nhập và hỗ trợ đắc lực cho phong trào tuổi trẻ phát triển bản thân, tìm kiếm các cơ hội lập thân, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển đi lên của địa phương. 
Diệu Linh


Phát động tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Tri năm 2022.

Cập nhật 17/10/2022 Lượt xem 232

Quảng Tri, một tỉnh thuần nông, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp luôn là thách thức và cũng là khát vọng trăn trở của người dân nhất là thanh niên. Khởi nghiệp dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) chính là chìa khóa để biến những đam mê, những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.
Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng từ các tác giả/nhóm tác giả các dự án KNĐMST trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 đã góp phần thúc đẩy phong trào, lao động sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, theo xu hướng chung của phong trào KNĐMST trên cả nước. Từ đó tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
Năm nay, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Tri năm 2022 tiếp tục được phát động triển khai. Đối tượng tham gia là cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên sau: Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm); Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu); Công nghệ thông tin - truyền thông; Công nghệ phụ trợ - cơ khí và tự động hóa; Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ.
Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ có thể đăng ký gửi hồ sơ dự thi về Huyện đoàn Cam Lộ (140 Hàm Nghi, khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/6/2022.
Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi sẽ được đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: www.dostquangtri.gov.vn và website Tỉnh đoàn, địa chỉ: tinhdoanquangtri.gov.vnHuyện đoàn tổng hợp

Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với ngành nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ cao

Cập nhật 19/10/2022 Lượt xem 49

Thời gian qua, với tinh thần đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, phối hợp tư vấn về khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến theo mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã hỗ trợ tích cực cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, duy trì hoạt động các tổ hợp tác, chú trọng tạo điều kiện, quan tâm đến mô hình phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao gắn xây dựng nông thôn mới và quảng bá thương hiệu, sản phẩm địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như trang trại nuôi Gà Cùa mô hình quy mô 2000 con của anh Nguyễn Đức Bảo, mô hình chăn nuôi dê Boer công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Chương, mô hình trồng và sản xuất tinh bột nghệ của anh Trần Minh Đức...

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên đã góp phần phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp các gia đình thanh niên trên địa bàn, giúp thoát nghèo và thực hiện khát vọng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng bộ mặt, diện mạo nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.


Mô hình trang trại nuôi Gà Cùa của anh Nguyễn Đức Bảo, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.


Mô hình chăn nuôi dê Boer công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Chương, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.


Qua đó, cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện.

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Cập nhật 30/09/2022 Lượt xem 57

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đẩy mạnh triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, cụ thể hóa đến các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên.

Năm 2022 vừa qua, các Đoàn cơ sở trong huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook...). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: tăng cường đi công tác cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Các Đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên, kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể - Hội cấp mình nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; phát huy sức trẻ trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ, chú trọng xây dựng Huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Song song đó, các cơ sở Đoàn đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức các phong trào thi đua, ngày hội tuổi trẻ, chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại trong năm, đặc biệt thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động, đợt sinh hoạt chính trịm lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp để thực hiện tốt công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị mình.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 – 2022 trình cấp ủy phê duyệt.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 02 về quy trình giới thiệu, kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã giới thiệu 89 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 33 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó công tác tạo nguồn trong 9 tháng đầu năm 2022 được thực hiện tốt cả về chất và lượng./.

Diệu Linh


Nhân rộng hiệu quả mô hình KTTT trong thanh niên

Cập nhật 28/10/2022 Lượt xem 400

Phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện Đoàn Cam Lộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, hoạt động thành lập các Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp, Tổ hợp tác Thanh niên nhằm đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế trên địa bàn đã để lại nhiều kết quả nổi bật.

Các câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên thu hút các chủ mô hình khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, cơ khí, tổ chức sự kiện, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch... Để nâng cao chất lượng hoạt động, các mô hình thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của từng cá nhân để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp điển hình, tiêu biểu như: Câu lạc bộ “Thanh niên cơ khí” của Đoàn thị trấn Cam Lộ; Xưởng mộc mỹ nghệ của nhóm thanh niên Nguyễn Văn Minh, Trần Đức Dũng, Phan Hùng; mô hình “Sản xuất và chế biến nông sản sạch” của nhóm thanh niên Lê Thị Hoa, Hồ Minh Lý, Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” của Đoàn xã Cam Nghĩa thành lập,.... đã và đang tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” do Đoàn xã Cam Nghĩa thành lập, ra mắt vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Sau gần 02 năm thành lập và duy trì, đến nay, số lượng thành viên câu lạc bộ phát triển từ 10 lên đến 22 thành viên. Câu lạc bộ “Chăn nuôi dê Cam Nghĩa” đã thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chuyển đổi sản xuất đơn lẻ sang liên kết, mở rộng quy mô; tư vấn, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi dê; liên kết hỗ trợ thị trường tiêu thụ... bước đầu đã góp phần thúc hiệu quả chăn cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho các thành viên viên và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ bà con nhân dân.


Một mô hình chăn nuôi dê của thành viên Câu lạc bộ tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa

Từ kết quả của mô hình này, trong tương lai gần, Huyện đoàn Cam Lộ sẽ nghiên cứu khảo sát, thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, mang lại nhiều hướng đi, giúp đoàn viên, thanh niên tự tin, mạnh dạn chuyển đổi việc làm để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Qua đây cũng thể hiện vai trò, sự quan tâm và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng tại địa phương.Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi ra quân Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 63

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh/, hướng tới hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới năng động - sáng tạo – tình/nguyện vì cộng đồng; ngày 17/9/2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đồng loạt ra quân tổ chức nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn tuổi trẻ, để lại sức lan tỏa trong cộng đồng.

BTV Huyện đoàn chỉ đạo Xã đoàn Thanh An tổ chức hoạt động điểm cấp huyện, ra quân chỉnh trang, vệ sinh, trồng cây xanh, làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng thôn Cam Lộ, xã Thanh An.


Ở cấp cơ sở, Đoàn cơ sở các xã, thị trấn, các Đoàn trường học ra quân đồng loạt hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: Làm nền, tu sửa công trình Thanh niên “Sân chơi cho em”, chỉnh trang, trồng cây xanh làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng thôn; vệ sinh, chỉnh trang, thay cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các Tuyến đường Thanh niên tự quản; tu sửa đường dân sinh bị hư hại; ra quân đội hình Thanh niên tình nguyện làm vệ sinh tại chợ Ngô Đồng, phát huy hiệu quả mô hình Chợ dân sinh - giảm rác thải nhựa; chỉnh trang, làm đẹp công trình Bảng tin Thanh niên; phát quang, tu sửa công trình Thanh niên Bồn hoa thanh niên kiểu mẫu; chỉnh trang, làm vệ sinh Nhà tưởng niệm Nhà thơ Chế Lan Viên…

Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 235 đoàn viên, thanh niên, tổng giá trị các công trình, phần việc gần 17 triệu đồng. Đây là một trong những phong trào hành động của tuổi trẻ nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Diệu Linh

Cam Lộ: Đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 3 năm 2022 và phát động Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 97

Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 3 năm 2022 và phát động Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), nhằm duy trì đạo lý tốt đẹp "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn của dân tộc"; ngày 24/7/2022, 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều công trình, phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa, hướng về cộng đồng như: Ra quân chỉnh trang, thay hoa, cát, thực hiện chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ", làm vệ sinh tại tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ, công trình ghi công, bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên địa bàn huyện; chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức triển khai thực hiện khu dân phố phân loại rác; CLB, đội hình thanh niên thu gom rác trên địa bàn nông thôn......
Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng, tạo ra phong trào hành động của tuổi trẻ có sức lan tỏa rộng lớn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về màu xanh tình nguyện của tổ chức Đoàn.
Diệu Linh

Nhiều hoạt động, công trình, phần việc măng non của thiếu nhi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 79

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, BTV Huyện đoàn - HĐĐ huyện Cam Lộ đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đội trong toàn huyện pháđng nhiu phong trào thi đua, định hướng thc hin các công trình, phn vic măng non phù hợp với đối tượng thiếu nhi sôi ni nhm chào mng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo đó, các Liên đội và Hội đồng Đội các xã, thị trấn đã triển khai các công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp như: làm đẹp, tu sửa 04 công trình "Sân chơi cho em", duy trì có hiệu quả 14 " Hòm thư điều em muốn nói"04 "Vườn hoa em chăm", 01 mô hình "Góc trò chơi dân gian", duy trì các mô hình "Trường em giữ gìn trật tự an toàn giao thông", "Cổng trường ATGT" , phong trào "Em làm Kế hoạch nhỏ", tổ chức cho Đội viên tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"...qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào cho đội viên, thiếu niên nhi đồng về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, là động lực để thiếu nhi tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.


Bên cạnh đó, những kết quả thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Cam Lộ được thể hiện qua hoạt động tiêu biểu như chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, được triển khai từ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ (tháng 7/2022), hưởng ứng phong trào "thiếu nhi tham gia các hoạt động, phần việc tùy theo sức của mình".
 Đặc biệt, trong thời gian bàn giao sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo xã đoàn Thanh An, xã đoàn Cam Hiếu tổ chức 02 Trại hè dành cho các em là đội viên, thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động: Tổ chức hội thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường”; tổ chức thi "Cắm trại của em", các trò chơi vận động; trao tặng 20 phần quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…; thiếu nhi đã tham gia 05 lớp dạy bơi miễn phí chào mừng Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức cho đối tượng là các em thiếu nhi với sự tham gia của gần 125 học viên...
Tất cả đã tạo nên hình ảnh thiếu nhi Cam Lộ không ngừng lao động, học tập, rèn luyện, tạo nên một khí thế sôi nổi, mạnh mẽ trước thềm Đại hội.

Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp chào đón năm học mới 2022-2023

Cập nhật 19/09/2022 Lượt xem 55

Hướng tới chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); nhân dịp chào đón năm học mới 2022-2023, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã sôi nổi tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, hướng tới chăm lo, giáo dục, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, vận động nhiều nguồn lực trong xã hội triển khai các phần việc mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

Tiêu biểu như việc tổ chức chương trình “Con số yêu thương - Tiếp sức đến trường”, thông qua việc gây quỹ bằng hình thức phát hành, mở bán các "Con số yêu thương", số tiền bán được sẽ trích ra một phần hỗ trợ các suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống; một phần sẽ trích ra cơ cấu các giải thưởng cho người chơi may mắn trúng giải. Vừa qua, xã đoàn Cam Chính, Cam Nghĩa, Thanh An đã thành công tổ chức các chương trình, triển khai nhân rộng mô hình sáng tạo này và nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Số tiền gây quỹ được đã trao 60 suất học bổng và suất quà, 15 góc học tập cho các em thiếu nhi mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, kiên trì đến trường, với tổng giá trị 60.000.000 đồng.

Xã đoàn Cam Hiếu thực hiện Chương trình Đêm nhạc thiện nguyện “Vầng trăng cho em”, thu hút sự tham gia và quan tâm của đông đảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, kết nối, vận động nguồn lực xã hội hoá, thu về số tiền 29.430.000đ. Chương trình được tổ chức với mục đích kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội hướng đến chăm sóc, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm bước vào năm học mới.

Xã đoàn Cam Thành, Cam Chính thực hiện Chương trình Nâng bước em đến trường, trao quà cho 12 trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thăm, tặng 02 mô hình “Em nuôi của Đoàn” với tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực của tổ chức Đoàn trong chung tay bảo vệ, chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi trước thềm bước vào năm học mới; qua đó để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về màu áo xanh tuổi trẻ hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 31/08/2022 Lượt xem 63

Ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Bí thư Huyện đoàn cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Ban Thường vụ Huyện đoàn chuẩn bị, triển khai từ rất sớm, đặc biệt là văn kiện đại hội và nhân sự. Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cơ bản đúng tiến độ đã đề ra. Dự thảo văn kiện đại hội đã được tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Cán bộ Đoàn chủ chốt. Qua đó, Ban Thường vụ đã xem xét, thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để từng bước hoàn thiện dự thảo văn kiện.Tại Hội nghị các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Huyện đoàn; văn kiện có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của Đoàn cấp trên và thực tiễn của địa phương.

Tại Hội nghị, đã có nhiều luồng đánh giá được đưa ra, một số ý kiến cho rằng báo cần cân đối các nội dung trong các lĩnh vực đoàn viên khối trường học, nông thôn; phần bối cảnh chung cần cụ thể, chi tiết mang nét đặc trưng của huyện nông thôn mới - Cam Lộ; chú trọng về văn hóa đọc và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; cần có số liệu cụ thể về những tồn tại, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Huyện đoàn tổng hợp.


Cam Lộ: Tổ chức cho thanh niên học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Cập nhật 24/08/2022 Lượt xem 86

Việc tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện ủy,  năm 2022, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên... và một số văn bản có liên quan khác.

Một số hình ảnh

Đoàn trường THPT Chế Lan Viên


Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm


Xã đoàn Cam Tuyền


Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ

Theo đó, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, tập huấn, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã có 13 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 11/11 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 178/178 chi đoàn trực thuộc (đạt 100%) tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết quả, 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.
Huyện đoàn tổng hợp

Cam Lộ: Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Cập nhật 08/11/2022 Lượt xem 115

Ngày 26/5/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 với sự tham gia của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV các tổ chức cơ sở đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đã được đ/c Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên (sửa đổi) và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản nắm vững các nội dung, những điểm mới trong Luật Thanh niên (sửa đổi) và và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 29/07/2022 Lượt xem 105

Ngày 26/7/2022, tại Hội trường UBND huyện, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Xuân Khánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban ngành cấp huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn; cấp uỷ các cơ sở Đoàn trực thuộc; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí UV BCH chuyển công tác trong nhiệm kỳ; các đơn vị bạn và đơn vị kết nghĩa, phối hợp, cùng các đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, hoài bão, niềm tin của tuổi trẻ huyện nhà.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cam Lộ Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham luận đóng góp ý kiến, hiến kế thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; 05 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Nguyễn Đăng Nhật Cương đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn kiêm nhiệm; bầu 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Nhân dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Chấp hành Huyện đoàn chia tay 11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn chuyển công tác trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Huyện đoàn tổng hợp.

Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay đẩy lùi đại dịch, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Cập nhật 18/10/2022 Lượt xem 134

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tình hình mới, thời gian qua, BTV Huyện đoàn đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tiếp tục huy động nguồn nhân lực và vật lực tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch.

Theo đó, 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã duy trì có hiệu quả hoạt động của các CLB “Thanh niên xung kích”, “Đội hình tình nguyện viên thường trực phòng, chống dịch”, “Đội hình tuyên truyền lưu động” trong cộng đồng; vận động bà con nhân dân ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ tích cực cho các điểm tiêm vắc-xin hướng tới mục tiêu hoàn thành tiêm chủng 100% trong toàn dân; phối hợp với các lực lượng dọn vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón công dân về cách ly tại địa phương…

Các TCCS Đoàn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, đồng hành cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch, vận động các nguồn lực xã hội, kết nối MTQ ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch và các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch, ủng hộ bà con nhân dân Cam Lộ, Quảng Trị gặp nhiều khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh miền Nam, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các em thiếu nhi, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu cách ly; hưởng ứng chương trình San sẻ yêu thương, hướng về vùng dịch… Kết quả, thông qua các kênh do Đoàn TN kết nối đã vận động được hơn 150 triệu đồng, nhiều tấn nông sản, hiện vật… qua nhiều đợt kêu gọi.
Ngoài ra, cấp huyện thường xuyên cập nhật tình hình, xây dựng Bản đồ tiêm chủng quốc gia đảm bảo bám sát với tình hình tại địa phương.
Đây là một trong những hoạt động phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Cam Lộ tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của áo xanh trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng.


Đoàn viên Xã đoàn Cam Tuyền phát phiếu xếp lượt tiêm chủng vắc xin Covid 19 dành cho người dân


Đoàn viên Xã đoàn Cam Thủy phân loại hàng tiếp tế cho các gia đình F0


BTV Huyện đoàn trao kinh phí vận động hỗ trợ cho BCĐ phòng chống covid 19 huyện


Đoàn viên xã Đoàn Cam Chính kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp


Đoàn viên xã Đoàn Cam Thanh hỗ trợ vệ sinh khu cách ly


Đoàn viên Đoàn thị trấn Cam Lộ hỗ trợ hướng dẫn người dân các thủ tục tại các điểm tiêm vắc xin

Đoàn viên xã Đoàn Thanh An tư vấn hỗ trợ cài ứng dụng Bluezone

Diệu Linh


Cam Lộ: Tăng cường hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp và trong trường học.

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 134

Trong 9 tháng đầu năm 2022, phong trào đoàn kết 4 lực lượng (giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, Đoàn trên địa bàn dân cư, Đoàn trong doanh nghiệp và Đoàn trường học) được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Cam Lộ triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện” tại địa phương.

Để góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, dân quân tự vệ. Thời gian qua, số đoàn viên, thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các địa phương đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao, đặc biệt ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hình thức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà cho tân binh; phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.
Đặc biệt, định kỳ hàng tháng, BTV Huyện đoàn tổ chức chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn bao gồm Đ
oàn trường học, Đoàn các xã, thị trấn, đoàn trong khối Doanh nghiệp tham gia hoạt động "Chia nắng thao trường" theo nội dung hoạt động phối hợp giữa huyện và Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 với các nội dung cụ thể như: thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ mới trên thao trường, bãi tập; bát nước trên thao trường, nấu cơm cho chiến sỹ; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Tổ chức  hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ

Ngoài ra, Đoàn Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn trường học, Đoàn các xã, thị trấn, chi đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy), xây dựng mô hình “Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường”, Luật bảo vệ quyền lợi người lao động... góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Trong phong trào này, thời gian qua, mô hình kết nghĩa giữa 4 lực lượng tiếp tục được Huyện đoàn chỉ đạo nhân rộng ở các cơ sở. Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trường học kết nghĩa với Đoàn trên địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, chi đoàn trong doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa ít nhất 02 lần. Nhiều đơn vị kết nghĩa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức được các hoạt động định kỳ. Thông qua mô hình kết nghĩa trên địa bàn, đã tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các lực lượng thanh niên, tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động ở cơ sở, qua đó củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn – Hội – Đội, giảm cơ sở đoàn yếu kém trong toàn huyện như: Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia tấn công truy quét tội phạm, cảm hoá giáo dục thanh niên chậm tiến; chỉnh trang, tạo cảnh quan sạch đẹp tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện va các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi danh liệt sỹ, bia tưởng niệm tại các xã, thị trấn; ra quân nạo vét 2km kênh mương, mở đường dân sinh; ra quân tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện"…

Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào đoàn kết “4 lực lượng”, đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.BTV Huyện đoàn cùng lãnh đạo huyện đến thăm, động viên các chiến sỹ mới là con em huyện Cam Lộ nhập ngũ tại Trung đoàn 2.

Chi đoàn trường mầm non Hoa Sen tổ chức cho các em thiếu nhi đến thăm Hội trại của tuổi trẻ Trung đoàn 19 nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam. 

Xã đoàn Thanh An phối hợp với Công an xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy.

Xã đoàn Thanh An phối hợp với Công an xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy.

Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức trồng cây xanh, làm đep cảnh quan đô thị với các đơn vị tham gia phối hợp: Đoàn thanh niên Tiểu đoàn 5, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, Đoàn trường THPT Cam Lộ, Chi đoàn công ty TNHH Nhất Long Quảng Trị và công ty may XNK Cam Nghĩa.

Xã đoàn Cam Thành, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, Đoàn trường THPT Cam Lộ, Chi đoàn Tòa án huyện, Chi đoàn công ty TNHH Nhất Long Quảng Trị  định kỳ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 làm vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cam Lộ.


Tuổi trẻ Cam Lộ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 thực hiện công trình "Vườn hoa kiểu mẫu" tại Huyện ủy Cam Lộ.

Hoạt động định kỳ phối hợp của tuổi trẻ Cam Hiếu và Tiểu đoàn 4 "Thứ 7, Chủ nhật tình nguyện vì dân".

BTV Huyện đoàn Cam Lộ tổ chức cho ĐVTN (Xã đoàn Cam Thủy, Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm, Chi đoàn BHXH huyện, Chi đoàn HTX Dịch vụ Môi trường) đến thăm Trung đoàn 19, tham gia thực hiện mô hình "Chia nắng thao trường".
Diệu Linh

Đồng hành hỗ trợ thanh niên yếu thế tham gia kênh Quangtrimart

Cập nhật 24/11/2022 Lượt xem 334

Nhằm thắp sáng niềm tin cho thanh thiếu niên yếu thế, BTV Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện đã thường xuyên quan tâm, thực hiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế. Một trong số đó là quan tâm hỗ trợ thanh niên yếu thế phát triển kinh tế, tham gia kênh bán hàng Quangtrimart do Tỉnh đoàn tổ chức đối với em Lê Thị Hoài Nhớ, tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Mắc chứng bệnh xương thủy tinh khi lên 2 tuổi, mọi sinh hoạt hằng ngày của em Lê Thị Hoài Nhớ ở thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đều cần đến sự hỗ trợ của người thân. Tuy nhiên, không khuất phục bệnh tật, em Nhớ đã học đan móc len bằng tay.

Mặc dù bệnh tật nhưng em Nhớ luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Trong một lần được các anh chị ở Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng đến thăm và giới thiệu về mô hình đan móc len. Từ làm thử rồi trở thành đam mê, em Nhớ đã tìm được niềm vui với nghề đan móc len bằng tay.

Sau gần 4 tháng tiếp cận và làm quen với đan móc len, đến nay Nhớ gần như thuần thục đan móc các sản phẩm từ len, như: túi đựng điện thoại, móc chìa khoá, tai giả đeo khẩu trang bằng len, thú bông… Hiện trang facebook của Nhớ đã được nhiều người ủng hộ và đặt hàng. Mỗi sản phẩm móc len được bán với giá từ 15-50.000 đồng tùy theo loại.

Tuy nhiên, các sản phẩm sau khi hoàn thành được em Nhớ tự tay chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để bán còn được ít khách hàng biết đến.

Do vậy, thông qua các kênh thông tin, BTV Huyện đoàn - Hội LHTNVN huyện đã hỗ trợ và kết nối giúp em Nhớ đăng ký và đưa sản phẩm của mình lên tham gia kênh bán hàng Quangtrimart do Tỉnh đoàn phát động và được nhiều khách hàng biết đến nhiều hơn.

Đây là một trong những cách làm hay, thiết thực của BTV Huyện đoàn – Hội LHTNVN huyện trong giúp đỡ thanh niên yếu thế, mở ra kênh tiêu thụ sản phẩm mới giúp nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của em Nhớ hơn, giúp từng bước vươn lên ổn định cuộc sống của bản thân.

 

Tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền

Cập nhật 29/11/2022 Lượt xem 284

Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/ĐTN ngày 25/5/2022 của BTV Huyện đoàn, hôm nay, ngày 25/6/2022, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền với sự tham gia của đoàn viên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện và đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền.

Tại Ngày hội, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, gồm:
- Dọn vệ sinh, cắt cỏ tại Trung tâm học tập cộng đồng Bản Chùa, sân chơi của thanh thiếu nhi.

- Tập huấn nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn thôn Bản Chùa.
- Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức giao lưu thể dục thể thao (bóng chuyền), văn hóa, văn nghệ với người dân.

Ngày hội là hoạt động ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho thanh niên các dân tộc có cơ hội giao lưu và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đồng thời góp phần nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động của chi đoàn tại thôn Bản Chùa - xã Cam Tuyền, nơi có 100% đoàn viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 

 

Tổ chức Hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ tại trường TH&THCS Cam Nghĩa

Cập nhật 12/04/2022 Lượt xem 121

Huyện đoàn Cam Lộ, Dự án RENEW tại Quảng Trị phối hợp với Liên đội trường TH&THCS Cam Nghĩa tổ chức Hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2022.

Nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Đoàn Đại sứ quán Ireland tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 14/3-17/3/2022, vừa qua, Đoàn Đại sứ có ông Seán Farrel Mary - Chuyên gia phát triển, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, ông Chuck Searcy - Cố vấn quốc tế Dự án RENEW, ông Nguyễn Hiếu Trung - Quản lý Văn phòng Điều phối Dự án RENEW đã đến thăm hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ tại trường TH&THCS Cam Nghĩa điểm trường Bảng Sơn 3. 

 

Trong chương trình,  Huyện đoàn Cam Lộ, đại diện lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường đã đón tiếp đoàn, giới thiệu tổng quan về địa phương, đơn vị; mối quan hệ mật thiết, công tác phối hợp giữa các đơn vị với tổ chức RENEW tại Quảng Trị trong việc giảm thiếu tai nạn, thương vong do bom mìn sau chiến tranh để lại; những kết quả đạt được và mong muốn trong thời gian tới. Hoạt động đã tổ chức các hoạt động truyền thông cho học sinh về phòng, tránh bom mìn vật nổ; nghe nạn nhân bom mìn/cộng tác viên Chương trình giáo dục Hồ Văn Lai chia sẻ câu chuyện bản thân. Hoạt động góp phần giúp các em học sinh được tiếp cận và ghi nhớ các thông điệp, kiến thức, thái độ, hành vi an toàn khi gặp bom, mìn và vật nổ, từ đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả, thương vong do bom mìn gây ra.

 


Tại chương trình, Liên đội nhà trường đã trao tặng 01 suất quà cho học sinh là con của nạn nhân tử vong do vật nổ xảy ra vào ngày 16/02/2022, suất quà được trích từ nguồn quỹ thực hiện phong trào “Em làm Kế hoạch nhỏ” do Liên đội phát động tổ chức. 


Diệu Linh

Tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Cập nhật 04/03/2022 Lượt xem 222

Sáng ngày 13/1/2020, UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương.

 

Trong đợt này, huyện đã đón tiếp 67 quân nhân từ các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh và Trung tâm huấn luyện 334 tổng cục kỹ thuật đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Tại buổi tiếp đón, lãnh đạo Ban CHQS huyện đánh giá cao những thành tích của các quân nhân trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn mỗi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, sẵn sàng chấp hành lệnh điều động huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu khi có tình  huống xảy ra. Huyện cũng hướng nghiệp học nghề, tạo điều kiện việc làm cho quân nhân sau xuất ngũ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
.Khánh thành công trình ánh sáng đường quê tại xã Cam Nghĩa

Cập nhật 20/11/2022 Lượt xem 408

Thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 19/02/2022, BTV Huyện đoàn phối hợp với Đảng ủy xã Cam Nghĩa tổ chức bàn giao 2,1 km công trình thanh niên ánh sáng đường quê tại thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương đồng thời thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà nói chung và xã nhà nói riêng

CAM LỘ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2021, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 260

Ngày 10/01/2022, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Ký Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng GD&ĐT huyện. Các đồng chí trong BCH Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện; phóng viên Trung tâm VHTT-TDTT đến dự và đưa tin.Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực, hiệu quả, bám sát chủ đề công tác năm “Thanh niên Cam Lộ khởi nghiệp, lập nghiệp”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức Đoàn đã chủ động điều chỉnh, linh hoạt lựa chọn nội dung, thay đổi hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào lớn, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; thực hiện hiệu quả công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chú trọng xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội; tổ chức các hoạt động, phong trào hành động tuổi trẻ: Triển khai 48 công trình, phần việc Thanh niên cấp huyện và cấp cơ sở; xây dựng 7,15km công trình Thanh niên “Ánh sáng đường quê”; xây dựng 07 “Sân chơi cho em”; trồng mới 15.700 cây xanh; trao tặng 174 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng thanh niên yếu thế; trao 152 suất quà, học bổng; nhận đỡ đầu thường xuyên cho 21 học sinh; nhân rộng mô hình “Em nuôi của Đoàn”; phối hợp hỗ trợ xây dựng 01 Nhà tình nghĩa cho cựu TNXP; xây dựng và bàn giao 01 “Mái nhà tình thương” cho cụ bà neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; cảm hoá 05 thanh niên chậm tiến, sử dụng ma tuý đạt chỉ tiêu; phối hợp giải ngân 12 mô hình thanh niên làm kinh tế (50 triệu/mô hình), hỗ trợ nguồn vốn 174 triệu đồng cho 02 thanh niên bị ảnh hưởng dịch COVID-19; có 09 Giải thưởng được tuyên dương cấp TW, 19 Giải thưởng trong các Cuộc thi, Hội thi do Tỉnh đoàn tổ chức cùng nhiều Giải thưởng, hình thức khen thưởng của các cấp; hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch (vận động ủng hộ gần 80 triệu đồng, hơn 12 tấn nông sản và các loại nhu yếu phẩm; trao tặng 1.850 suất quà cho các khu cách ly, chốt kiểm soát, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức 10 đội hình “Tình nguyện viên thường trực tại các chốt kiểm soát dịch”; hỗ trợ lực lượng tại các điểm tiêm vaccine; vệ sinh, dọn dẹp khu cách ly)... Tổng trị giá các hoạt động trong năm hơn 1.820 triệu đồng.

Hội nghị đã phát huy được tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, đề ra phương hướng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dịp này, Huyện đoàn Cam Lộ đã vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN khối địa bàn dân cư năm 2021 của BCH TW Đoàn, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 của BCH Tỉnh đoàn; 02 TT, CN nhận Bằng khen của BCH TW Đoàn; 06 TT, CN nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn; 07 TT, CN nhận Bằng khen của UBND huyện; 10 TT, CN nhận Giấy khen của BCH Huyện đoàn. Trong chương trình cũng đã tổ chức chia tay 02 đồng chí trong BCH Huyện đoàn chuyển công tác.
Diệu Linh


Tổ chức chương trình Tất niên cùng Mẹ VNAH Mai Thị Con

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 255

Thực hiện chương trình "Tất niên cùng Mẹ", ngày 23.01.2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Xã Đoàn Cam Thủy đã tổ chức chương trình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Con ở thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ.
Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp nhà cửa; đi chợ, nấu mâm cơm tất niên và trao tặng quà cho Mẹ nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ huyện nhà thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng; phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên giúp Mẹ Việt Nam anh hùng có những giây phút sum họp đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên bữa cơm gia đình.
Thông qua chương trình này nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên biết ơn sự đóng góp, hi sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Huyện đoàn tổng hợp.

Tuổi trẻ Cam Lộ tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 31/10/2022 Lượt xem 275

Huyện Cam Lộ là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2019. Trong thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đã xung kích, tích cực triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá mới tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn nông thôn, xây dựng nhiều tuyến đường cờ kiểu mẫu; tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; duy trì, phát huy bản sắc văn hoá; tổ chức, duy trì các CLB sở thích, văn hoá, văn nghệ, thể thao với sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện.

Tuổi trẻ Cam Thành xây dựng tuyến đường cờ thanh niên

Tuổi trẻ thị trấn làm vệ sinh Di tích nhà tằm Tân Tường

Tuổi trẻ Cam Nghĩa giao lưu thi đấu thể dục thể thao

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng tập trung tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức hành trình “Thanh niên đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại bản Chùa, xa Cam Tuyền; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng gắn với các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt liên chi đoàn; tổ chức các buổi tuyên truyền thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia nhằm tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cũng như phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.


Tuổi trẻ Cam Thủy tổ chức Đêm trung thu cho các cháu thiếu nhi

BTV tổ chức ành trình “Thanh niên đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại bản Chùa, xa Cam Tuyền


Tuổi trẻ Cam Hiếu tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy

Các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới được Đoàn thanh niên huyện nhà hưởng ứng nhiệt tình, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đây, đồng thời đã khơi dậy vai trò chủ đạo, tạo niềm tin của cộng đồng dân cư vào tuổi trẻ, tạo khí thế sôi nổi, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn cơ sở Công an huyện: Ra quân thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật 24/01/2022 Lượt xem 240

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; ngày 23/01/2022, Đoàn cơ sở Công an huyện đã tổ chức: Lễ khánh thành và bàn giao công trình Thanh niên “Đèn chiếu sáng” tại di tích lịch sử Nhà tằm Tân Tường và thực hiện chương trình trao tặng 20 BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá các công trình, phần việc Thanh niên hơn 20 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay xây dựng Nông thôn mới, hướng về cộng đồng, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.
Diệu Linh

Tuổi trẻ Cam Lộ phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19 – Sư đoàn 968 tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn huyện.

Cập nhật 27/12/2021 Lượt xem 275

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ (02/4/1972-02/4/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, tuổi trẻ Cam Lộ đã phối hợp với tuổi trẻ Trung đoàn 19 – Sư đoàn 968 tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện các phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp triển khai phát quang, làm vệ sinh, san đất, trồng cây xanh, hoa tại thị trấn Cam Lộ, với hơn 5 tấn đất bồi phù sa được san lấp, hơn 2.500 cây hoa trang, gần 1 tạ cây cỏ lạc tiên được trồng. Hoạt động thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn viên, thanh niên trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.


Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy sức trẻ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng, hăng hái thi đua, bằng hành động thiết thực góp phần xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Diệu Linh

Ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ

Cập nhật 25/11/2021 Lượt xem 249

Ngày 25/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

Tham dự Chương trình có đồng chí Trần Thị Thu - Tỉnh ủy viên , UVBCH TW Đoàn , Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; đồng chí Võ Thị Loan - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào, UB MTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bắc -  Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Cam Lộ; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường vụ huyện Đoàn - Thường trực Hội LHT Việt Nam huyện Cam Lộ; các đồng chí Ban Quản lý chợ Cam Lộ cùng đông đảo người dân, tiểu thương và đoàn viên, thanh niên tại địa phương.
Thông qua mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp đến đông đảo người dân, tiểu thương và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động giảm rác thải nhựa “Bằng những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực sẽ thay đổi từ nhận thức đến hành động trong hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày”; từ thực tế mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” được làm điểm tại chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ, hi vọng mô hình sẽ được duy trì định kỳ, đồng thời tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, mỗi người dân nhằm nhân rộng mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút cộng đồng cùng tham gia thực hiện.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai ra mắt mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” với các hoạt động cụ thể: Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, trao tặng kinh phí hỗ trợ cho đội hình thanh niên; trao tặng 07 thùng rác phân loại rác thải cho Ban Quản lý chợ Cam Lộ; tặng xe quầy tuyên truyền dùng cho hoạt động của đội hình tình nguyện tham gia mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” đặt tại chợ; trao tặng 20 bộ sản phẩm thay thế túi ni lon, 2.000 túi thân thiện với môi trường, với tổng trị giá các hoạt động gần 50 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra mắt mô hình, Đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và các tiểu thương tại chợ về chống rác thải nhựa với các hoạt động như: Phát 200 tờ rơi và các túi đựng thực phẩm thân thiện với môi trường; dán các logo của mô hình tại các quầy hàng để cam kết hạn chế sử dụng túi nilon; vận động, hướng dẫn bà con sử dụng các sản phẩm thay thế như làn cói, làn mây, nhựa… đóng gói sản phẩm bằng lá dong, lá chuối…và cách phân loại rác thải khi bỏ rác vào các thùng rác phân loại rác; ra quân thu gom phân loại rác thải nhựa tại chợ. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ Đoàn năm 2021

Cập nhật 23/11/2021 Lượt xem 251

Ngày 07/09/2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ, đoàn viên (đợt 2) năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh - HUV, Bí thư Huyện đoàn cùng với hơn 35 đồng chí cán bộ, đoàn viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Nhật Cương – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện tuyên truyền về những trọng tâm trong công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: Khái quát về biển đảo, biên giới; một số văn bản pháp luật liên quan; vai trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới trên không gian mạng… Qua đó, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên đã hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, sự đúng đắn của chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới. 

Một số hình ảnh của Hội nghị:Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Sôi nổi nhiều hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 và “Tuần lễ học đường Cam Lộ nói không với ma túy”

Cập nhật 09/11/2021 Lượt xem 266

Được sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn Cam Lộ, tuổi trẻ trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới về cả nội dung và phương thức triển khai, hướng tới hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 và “Tuần lễ học đường Quảng Trị nói không với ma túy”.

Các hoạt động hưởng ứng tập trung cao điểm từ ngày 01/11/2021 đến ngày 09/11/2021. 100% các cơ sở Đoàn, Liên đội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú, thiết thực như: Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý trong học đường; Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về kiến thức pháp luật năm 2021”; Ngoại khóa chuyên đề “Tuổi trẻ học đường Cam Lộ với pháp luật”; Diễn đàn thanh niên online; phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021; triển khai mô hình hộp thư “Điều em muốn nói”; sinh hoạt theo chuyên đề, chủ điểm; tổ chức cho đoàn viên, đội viên, thanh niên ký cam kết nói không với ma túy và chất kích thích...

 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức các hoạt động và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; các cơ sở Đoàn và Liên đội đã chú trọng đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của Đoàn, Đội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho 100% đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.
Các hoạt động được tổ chức đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn huyện, thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo ra phong trào tuổi trẻ thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. 

 Diệu Linh

Cam Lộ: Diễn đàn “Xây dựng chi đoàn mạnh” năm 2021

Cập nhật 05/11/2021 Lượt xem 251

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, ngày 06/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục ban hành Công văn số 456-CV/ĐTN về việc đôn đốc, nhắc nhở một số nội dung về công tác xây dựng Đoàn, trong đó nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh bám sát các nội dung theo chỉ đạo, định hướng của BTV Tỉnh đoàn.

Vừa qua, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Diễn đàn “Xây dựng chi đoàn mạnh” với mục đích nhằm chỉ đạo các cấp bộ tập trung thực hiện các biện pháp như: xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Chi đoàn; hướng dẫn chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thực hiện “Xây dựng chi đoàn mạnh”; chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đoàn viên. Hằng năm, chỉ đạo Đoàn cơ sở xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.


Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt về: Tư tưởng, chính trị; Phong trào, hoạt động và tổ chức. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Tình trạng thanh niên ly hương, ly nông làm mất đi lực lượng thanh niên tại chỗ, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên, việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tổ chức, kỹ năng chưa kịp thời nên công tác lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.


Diễn đàn “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và những hoạt động có liên quan với những cách làm hiệu quả, thiết thực thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn huyện trong giai đoạn hiện nay.


Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Sôi nổi 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm tháng 1,2,3

Cập nhật 05/11/2021 Lượt xem 248

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% chi đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt dưới các hình thức xuyên suốt trong quý I, từ ngày 01/01 đến 31/3/2021, các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn huyện tổ chức Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 1 "Tôi - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"; tháng 2 - "Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng"; tháng 3- “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh”; các điều cần biết về phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung triển khai mô hình sinh hoạt chi đoàn sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt tại các chi đoàn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở về nội dung này, từ đó làm tốt công tác đoàn kết và tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên vào các hoạt động của Đoàn, Hội. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 800 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên.

    Thông qua buổi sinh hoạt, các cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề ra những định hướng, giải pháp cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện. Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn, ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước; động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động của Đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương. Đây là một hoạt động có ý nghĩa vì vậy Huyện đoàn Cam Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát triển phong trào Đoàn ở cơ sở để tập hợp , kết nối đoàn viên thanh niên.

Một số hình ảnh hoạt động:

Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hướng đi mới

Cập nhật 03/11/2021 Lượt xem 263

Xác định trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ cây dược liệu là lĩnh vực mũi nhọn, huyện Cam Lộ đã và đang tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này.

Đây cũng là hướng đi mới trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của huyện. Xác định được vai trò, tầm quan trọng, BTV Huyện đoàn Cam Lộ luôn chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận những yếu tố cần thiết để triển khai có hiệu quả việc xây dựng mô hình, khởi nghiệp, lập nghiệp theo hướng phát triển sản phẩm OCOP.

Dược liệu là một trong số bốn cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ huyện Cam Lộ và một số địa phương khác ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; ban hành chính sách hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu; tiến hành điều tra, đánh giá tiềm năng một số dược liệu quý.Qua đó, chọn ra bộ sản phẩm dược liệu có giá trị thương mại cao; quy hoạch vùng sản xuất, định hướng khai thác gắn với bảo tồn các loại dược liệu quý.

Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu tỉnh khi có nhiều sản phẩm nhất được công nhận và xếp hạng trong chương trình OCOP. Đáng chú ý, tất cả sản phẩm OCOP ở huyện Cam Lộ đã được xếp hạng “sao” đều chế biến từ các cây dược liệu. 

 

Tháng 4/2021 vừa qua, sản phẩm cao dược liệu an xoa của huyện Cam Lộ lần đầu tiên xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ với lô hàng gần 1.000 kg trị giá 1,7 tỷ đồng. Tháng 8/2021 sản phẩm này tiếp tục được doanh nghiệp bên Mỹ đặt hàng.


Để có vùng nguyên liệu từ cây an xoa đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ về chất lượng và số lượng, UBND huyện Cam Lộ đã liên kết với Công ty cổ phần Agridy Namics Việt Nam trồng loại cây này ở các xã: Cam Thành, Cam Nghĩa và Cam Hiếu. Các vườn cây an xoa đều được trồng theo hướng sản xuất hữu cơ và ứng dụng hệ thống tưới nước tự động.


Vừa qua, cùng với đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh làm trưởng đoàn, Huyện đoàn Cam Lộ đã đến thăm mô hình của chị Mai Thị Thủy. Đoàn khảo sát đã nắm bắt tình hình, qua đó thu thập thêm các thông tin về mô hình và các sản phẩm được sản xuất tại đây. Được biết, mô hình của chị Mai Thị Thủy có các sản phẩm đạt 4 sao OCOP là cao chè vằng, sản phẩm đạt “3 sao” là cao cà gai leo.

Trong thời gian tới, với vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ trong góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp hiện đại, gắn với môi trường “xanh – sạch –đẹp”, BTV Huyện đoàn Cam Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, là đầu mối thông tin, cầu nối tạo điều kiện triển khai thuận lợi các dự án, mô hình khả thi và có thể nhân rộng trên địa bàn huyện, tiến tới sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng OCOP.


  

 Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: 100% đoàn viên kết nạp mới học 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Cập nhật 02/11/2021 Lượt xem 236

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, trọng tâm là học tập, bồi dưỡng 04 bài học lý luận chính trị cho đối tượng đoàn viên mới kết nạp.

Theo đó, trong năm 2021, đơn vị Cam Lộ có 860 đồng chí là đoàn viên mới kết nạp; các cơ sở Đoàn trong toàn huyện được chỉ đạo tổ chức hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, các hình thức tìm hiểu về 04 bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp. Trong các chương trình, hoạt động tập trung của đoàn, mỗi đoàn viên mới được nghe báo cáo viên phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề: "Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam", "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay", "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh". Đồng thời, sau các chương trình học tập 04 bài học lý luận chính trị, đoàn viên được viết bài thu hoạch và tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức đánh giá, thông báo kết quả dành cho đoàn viên mới kết nạp.

Qua các chương trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tập trung giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.Huyện đoàn tổng hợp.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cập nhật 29/10/2021 Lượt xem 209

Ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tổ chức đã nhận được 22 bài dự thi chất lượng của đơn vị Cam Lộ, vượt chỉ tiêu được giao (về cả số lượng sản phẩm dự thi theo từng cấp và tổng số sản phẩm được giao chỉ tiêu). Cụ thể: Huyện đoàn tiếp nhận 31 sản phẩm dự thi, lựa chọn và gửi 22 sản phẩm chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, sản phẩm tuyên truyền về NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII là 9 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 3 sản phẩm), tuyên truyền NQĐH Đảng bộ tỉnh là 6 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 5 sản phẩm), tuyên truyền NQĐH Đảng cấp huyện và cơ sở là 7 sản phẩm (chỉ tiêu được giao 7 sản phẩm).

Các tác phẩm tham gia dự thi cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các thí sinh, sự đầu tư về ý tưởng dàn dựng, đã có nhiều cách trình bày sáng tạo, đầu tư công phu về mặt hình ảnh, âm thanh, lời bình ấn tượng, hiệu ứng, kỹ xảo thiết kế đồ họa sinh động, hiện đại.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 38 tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm truyền thông chất lượng. Đơn vị Cam Lộ dẫn đầu về số lượng Giải và cơ cấu Giải thưởng, cụ thể: Huyện đoàn Cam Lộ được nhận Bằng khen tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Cuộc thi; Giải Nhất được trao cho tác phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của tác giả Hoàng Thị Thùy Linh - Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; Giải Nhì được trao tác phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Chính của nhóm tác giả xã đoàn Cam Chính, huyện Cam Lộ; 04 Giải Khuyến khích được trao cho nhóm tác giả xã đoàn Cam Thành; đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Bí thư xã đoàn Cam Tuyền; đồng chí Lê Phước Hải - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chế Lan Viên; đồng chí Lê Thị Hoài Thương - Bí thư chi đoàn khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.Cuộc thi là dịp để các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên có được cơ hội để tìm hiểu sâu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thể hiện kỹ năng, năng khiếu, góp phần đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu CNTT trong công tác truyền thông các chủ trương, chính sách lớn của Đảng; thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn; tạo ra sự lan tỏa và nâng cao hiệu quả tiếp cận các đối tượng trong xã hội; góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Diệu Linh

Quan tâm và đồng hành với thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số

Cập nhật 20/10/2021 Lượt xem 232

Thời gian qua, với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, sự khích lệ của nhân dân, tuổi trẻ Cam Lộ luôn quan tâm và đồng hành với thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khích lệ thanh niên tạo việc làm để giảm nghèo đồng  thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm  nâng cao sức khỏe.

         Vừa qua Huyện đoàn Cam Lộ - Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2021" tại Bản Chùa, Cam Lộ, trao tặng quà cho bà con và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cắt tóc tình nguyện và tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại đây.

Huyện đoàn tổng hợp

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Cập nhật 24/10/2021 Lượt xem 223

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, thời gian qua, Huyện đoàn Cam Lộ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Với phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”.

Hàng năm, để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, BTV Huyện đoàn triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các bí thư chi đoàn khối xã, thị trấn trong toàn huyện; tập huấn hè cho các đồng chí cán bộ tổng phụ trách Đội trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt tại nơi cư trú theo chủ đề. Nội dung sinh hoạt mang tính thời sự gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên; duy trì, củng cố, nhân rộng và thành lập các mô hình, các câu lạc bộ, đội nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu của thanh niên...


Qua thực tiễn, hiện nay đã có nhiều mô hình được triển khai góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, tiêu biểu tại các chi đoàn Thượng Lâm (xã Cam Thành), chi đoàn Đốc Kỉnh (xã Cam Chính), chi đoàn khu phố 2 (thị trấn Cam Lộ)..., các mô hình cụ thể như: phát hiện đoàn viên là công chức, giáo viên, đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn;  tổ chức gặp mặt thanh niên đi làm ăn xa trong dịp nghỉ lễ tết; thành lập các CLB, đội, nhóm sinh hoạt định kỳ, giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động tình nguyện tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên, thu hút tập hợp đoàn viên
.

Đặc biệt, trong năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ gặp mặt và tuyên dương Bí thư chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc (khu vực Bắc Trung Bộ). Trong đó, đơn vị Cam Lộ đã vinh dự có 02 đồng chí: Lê Trần Đồng (Bí thư chi đoàn Thượng Lâm, xã Cam Thành), Nguyễn Tuấn Tùng (Bí thư chi đoàn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính) được tuyên dương.

Các cấp bộ Đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ bí thư chi đoàn; trau dồi kỹ năng tập hợp ĐVTN thông qua các hoạt động thực tế; quán triệt thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đoàn; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm các chức danh cán bộ Đoàn.

Đây là  một trong những nội dung trọng tâm và quan trọng được BTV Huyện đoàn chỉ đạo sát sao, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá công tác triển khai theo từng quý, giai đoạn cụ thể... Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao  hiệu quả chi đoàn tại địa bàn dân cư, góp phần đắc lực vào chất  lượng tổ chức xây dựng Đoàn các cấp và đẩy mạnh hơn nữa những hiệu quả của công tác Đoàn từ cấp huyện cho tới cấp chi đoàn một cách đồng bộ.

Diệu Linh
 


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022

Cập nhật 22/10/2022 Lượt xem 228

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐTN ngày 26/4/2022 về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022, trong thời gian từ ngày 23-26/5/2022, Đoàn kiểm tra của BTV Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác 06 tháng đầu năm đối với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn.
Trong đợt kiểm tra lần này, BTV Huyện đoàn tập trung kiểm tra Kế hoạch số 136-KH/ĐTN ngày 26/4/2022 về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022, các nội dung chủ đề nămXây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, phong trào Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thăm các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn.


Tuổi trẻ Cam Lộ thực hiện có hiệu quả các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Cập nhật 24/10/2021 Lượt xem 93

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai thực hiện các mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.
            

Huyện đoàn có 25 TCCS Đoàn sau khi sáp nhập. thực tế tại một số địa phương lực lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.
          

Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã tập trung chỉ đao xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, cụ thể: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn, Phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn cơ sở trực tiếp phụ trách giúp đỡ các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn kiêm thôn đội trưởng, Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ TK&VV, Bí thư Chi đoàn là cán bộ công chức, viên chức, Tuyên dương, khen thưởng các Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn…

Huyện đoàn tổng hợp

Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh cho đoàn viên, thanh niên.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 105

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài huyện cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định công tác hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động ngoài nước, việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài huyện cho đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức.

Tính từ cuối năm 2020 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đã bị tác động nghiêm trọng, kéo theo ảnh hưởng thu nhập của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động. Trước tình hình đó, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc kết nối cung - cầu, mở rộng các kênh tiếp cận với đoàn viên, thanh niên. Ngay cả trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động này cũng không bị gián đoạn mà được chuyển sang hình thức mới phù hợp, phát huy lợi thế các kênh thông tin, truyền thông của Đoàn – Hội các cấp, ngoài ra, còn tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu được thực hiện thông qua kênh trực tuyến như điện thoại, website, mạng xã hội, thư điện tử… Tiêu biểu có các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được các Diễn đàn trực tuyến về nội dung này theo các đợt cao điểm, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các hoạt động liên quan đến nội dung này đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức triển khai, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Các hoạt động đã thu hút hơn 4.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, các em được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất, phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
Đây là một trong những chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn huyện Cam Lộ trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiêu niên, đặc biệt là thanh niên các Đoàn trường học và thanh niên đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Qua đó, góp phần tạo ra cơ hội để nguồn nhân lực trẻ được tiếp cận với thông tin thị trường lao động phù hợp, chính thốn, phát huy lợi thế, phát triển và lựa chọn hướng đi tương lai đúng đắn cho bản thân.

Diệu Linh


Cam Lộ: Tăng cường khối đoàn kết thông qua hoạt động kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư, trong trường học.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 105

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện hiệu quả phong trào đoàn kết 3 lực lượng (lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư), chủ động xây dựng chương trình phối hợp và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong năm 2021, Đoàn TN huyện Cam Lộ đã cùng với MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia ký kết giao ước phối hợp với lực lượng quân sự đóng quân trên địa bàn, thực hiện chương trình "Chia nắng thao trường", "Bát nước thao trường", "Hát cùng chiến sỹ", "Bữa cơm gia đình"...
Nhằm vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, dân quân tự vệ. Số đoàn viên, thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các địa phương đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao; tổ chức nhiều hình thức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà và tặng cho tân binh; phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Ngoài ra, Chi đoàn Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn trường học và Đoàn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh về phòng chống ma túy, các loại tệ nạn xã hội, chấp hành luật An toàn giao thông, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đối với chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi, lực lượng Chi đoàn Công an đã phối hợp với Đoàn TN Thị Trấn Tân Lạc thành lập đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh, đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, thuận lợi. Bên cạnh đó, mô hình kết nghĩa trên địa bàn tiếp tục được Huyện đoàn chỉ đạo nhân rộng ở các cơ sở. Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, trường học kết nghĩa với chi đoàn trên địa bàn dân cư. Thông qua mô hình kết nghĩa trên địa bàn, đã tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các lực lượng thanh niên, tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng đa dạng phong phú như: thường xuyên tặng quà cho em nuôi trong năm học mới; thăm hỏi các gia đình thương binh,liệt sỹ; giúp đỡ, tặng quà các cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia tấn công truy quét tội phạm, cảm hoá giáo dục thanh niên chậm tiến; giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão về; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền lưu động phòng chống dịch và xung kích tham gia trực các chốt kiểm soát dịch Covid – 19 tại các xã trên địa bàn huyện, chỉnh trang, tạo cảnh quan sạch đẹp tại nghĩa trang liệt sĩ huyện; ra quân nạo vét  kênh mương; ra quân tổng dọn về sinh môi trường…

Các hoạt động phối hợp trên của Tuổi trẻ Cam Lộ đã đem lại những kết quả thiết thực về lợi ích kinh tế - văn hóa – xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường củng cố, xây dựng các tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học năm 2021 trên địa bàn huyện./.

Cam Lộ: Chú trọng đẩy mạnh hơn nữa việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành cho đoàn viên, thanh niên khối trường học

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 82

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch công táthúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho đoàn viên, thanh niên khối trường học, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường học trên địa bàn huyện làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng trong việc đồng hành với đoàn viên, thanh niên, học sinh thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên khối trường học.

Vừa qua, tại trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp định hướng nghề nghiệp, tư vấn khởi nghiệp cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện. Các đơn vị phối hợp đã trực tiếp tư vấn truyền đạt nội dung hướng nghiệp, tư vấn chọn trường, chọn nghề, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; những mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên học sinh, các nội dung thúc đẩy hành trình khởi nghiệp trong tương lai cho các em. Cũng tại chương trình, đoàn viên thanh niên học sinh đã có sự giao lưu, đối thoại sôi nổi với nhiều câu hỏi giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn được cho mình một nghề, một hướng đi phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, xu hướng phát triển của xã hội.


Diệu Linh

Xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 93

Hiện nay, nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động phải về nước do bị ảnh hưởng COVID-19 ở Cam Lộ, Quảng Trị đang là những đối tượng thanh niên yếu thế, những người bị tác động rõ rệt của đại dịch, họ thường gặp căng thẳng tâm lý vì cảm thấy tương lai bấp bênh, khó tìm việc làm có thu nhập để chi trả cho cuộc sống hằng ngày, hạn chế trong việc tiếp cận kỹ năng sống, trong đó có giáo dục giới tính và tình dục toàn diện.

Nằm trong một nội dung của Chương trình Hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng COVID-19, một trong những hợp phần của Dự án “Giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam; Huyện đoàn Cam Lộ đã giúp đỡ, hỗ trợ 02 thanh niên thuộc đối tượng trên hoàn tất những thủ tục pháp lý nhận hỗ trợ gần 174 triệu đồng/2 dự án và đã được giải ngân trong tháng 9/2021.

Ngoài ra, 
Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tích cực xây dựng và duy tì các đội hình TNV tư vấn viên có am hiểu về kiến thức pháp ly, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tâm lý, chọn ngành, chọn nghề, vay vốn, hôn nhân và gia đình... luôn sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại địa phương thông qua các kênh kết nối của Đoàn thanh niên tại địa bàn dân cư. Thành viên của các đội hình TNV này đa số là đoàn viên có kiến thức, kinh nghiệm; cùng các đồng chí là cán bộ Đoàn công tác trong ngành Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội... Nhìn chung, các đội hình này hoạt động rất hiệu quả, phát huy được các lợi thế vốn có trong việc thực hiện vai trò là người tư vấn viên, tuyên truyền viên về kiến thức pháp ly, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tâm lý, chọn ngành, chọn nghề, vay vốn, hôn nhân và gia đình..., tạo được lòng tin trong các hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc giúp các thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên cai nghiện ma túy... tái hòa nhập cộng đồng...

 
Bản ký kết dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi COVID-19.


Mô hình trang trại của anh Nguyễn Đức Bảo, Cam Chính được hỗ trợ máy móc.


Mô hình cơ khí của anh Đoàn Quôc Anh, Cam Tuyền được hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Diệu Linh


Cam tuyền xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 129

Nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo đoàn xã Cam Tuyền thành lập điểm mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; đồng thời phát huy vai trò thanh niên dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


          Cụ thể các mô hình hỗ trợ 3 nội dung chính: trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, mô hình còn có một số hỗ trợ khác, như: chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng.
           

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn trong huyện Cam Lộ đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Hoạt động động viên các thanh dân tộc thiểu số cố gắng hơn nữa trong sản xuất, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

                                         Huyên đoàn tổng hợp

Đoàn cơ sở thị trấn "điểm sáng" trong thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 91

 

Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh được Đoàn cơ sở thị trấn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đoàn kết, tập hợp, giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên. Với 03 tiêu chí mạnh về tư tưởng, chính trị; về phong trào hoạt động và về tổ chức;
          

Với khí thế thi đua thực hiện của cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh, nhiều mô hình có chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai tại  địa phương, đơn vị như: mô hình "chi đoàn tham gia xây dựng văn minh đô thị",Mô hình  CLB thể dục thể tha, Mô hình CLB ĐVTN tuyên truyền CoVid, Mô hình CLB ĐVTN xây dựng vườn Rau Vượt qua Đại dịch...Các mô hình tiêu biểu đã và đang ngày được nhân rộng trên địa bàn không những nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn mà còn hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế từ đó làm tốt công tác duy trì, phát triển mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thông qua cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, gắn bó với thanh niên, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, nhiều gương Bí thư chi đoàn tiêu biểu được phát hiện và bồi dưỡng từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn - hạt nhân liên kết của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
           
           

Đứng trước thách thức của các cuộc cách mạng công nghệ, để tránh "nhạt Đảng, khô Đoàn", góp phần nâng cao, vị trí vai trò của tổ chức Đoàn, thu hút, tập hợp, đoàn kết tập hợp thanh niên và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh là một trong những nội dung cần kíp. Tin tưởng rằng với tinh thần của cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh sẽ thực sự thấm sâu trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và với sự nhạy bén của những thanh niên Cam Lộ sẽ xuất hiện và lan tỏa nhiều hơn nữa những mô hình xây dựng chi đoàn mạnh./.

                                               

Huyện đoàn tổng hợp

Cam Lộ: Phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ Tiếng Anh trong Đoàn trường học

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 78

Nhằm góp phần hình thành và trau dồi, phát triển thêm năng lực và kỹ năng tiếng anh của ĐVTN, học sinh; thời gian qua, các Đoàn trường trên địa bàn huyện đã tích cực duy trì và không ngừng mở rộng các câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường học, qua đó giúp các em học sinh phát huy năng khiếu và đam mê của mình. Đây không chỉ là nơi trải nghiệm, mà còn là công cụ để đoàn trường xây dựng một môi trường học tập tích cực hơn, qua đó, tập hợp, đoàn kết ĐVTN có hiệu quả.

Qua thực tế cho thấy các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm là một trong những hoạt động trải nghiệm sáng tạo đầy thú vị. Khi tham gia hoạt động, ngoài mục tiêu rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng, học sinh còn được định hướng, trải nghiệm các nội dung học tập để phát triển năng khiếu. Mô hình các câu lạc bộ học tập và hoạt động theo sở thích đang phát triển ngày một sâu rộng, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực. Từ đó, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em khi đang ngồi trên ghế nhà trường, vừa hạn chế học sinh mắc vào các tệ nạn xã hội”. Mỗi mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, đóng vai trò là “tế bào” cho hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội. Đến nay, 100% các Đoàn trường học đều có  với hơn 158 đoàn viên, thanh niên là thành viên.

Ngoài ra, các Đoàn trường còn chỉ đạo thành lập mới và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, tiêu biểu như: Câu lạc bộ Lý luận trẻ, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sách và hành động, võ thuật, câu lạc bộ tổ chức sự kiện… Các câu lạc bộ đều đã được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức, gần gũi hơn với thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên trở thành chủ thể của hoạt động.

Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, em Nguyễn Minh Anh học sinh khối 11, trường THCS&THPT Tân Lâm được thầy, cô, bạn bè nhận xét kỹ năng giao tiếp đã tiến bộ từng ngày. Trước khi tham gia câu lạc bộ, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của em chỉ tạm được. Khi biết trường có câu lạc bộ tiếng Anh, em đăng ký tham gia ngay. Sau giờ học trên lớp, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, em tham gia rất đầy đủ. Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô và sự hỗ trợ của các bạn trong câu lạc bộ, giờ đây em rất tự tin về khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài việc giúp các thành viên vui chơi, giải tỏa áp lực học tập, câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em tiến bộ hơn. Giờ đây, môn học đó không còn khó khăn với em nữa”.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm cũng chính là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến thanh niên; đồng thời là nơi phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực bổ sung cho lực lượng cán bộ đoàn, hội tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, sở thích; tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện và phát triển năng lực cho hội viên thanh niên; để các câu lạc bộ đó thực sự trở thành “Cánh tay nối dài” của Đoàn và Hội, thời gian tới, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường tiếp tục tổ chức, duy trì các hoạt động ý nghĩa của CLB, từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh theo hướng toàn diện, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về trí tuệ, thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội.

       

Hoạt động sinh hoạt thường kỳ của CLB Tiếng Anh Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.                         

 Diệu Linh

Hiệu quả của hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 61

Trong năm 2021, Huyện đoàn Cam Lộ và các cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê của Ban Thường vụ Huyện đoàn, năm 2021, toàn huyện có 3170 đoàn viên và hơn 4000 thanh niên, 7000 thanh thiếu niên. Đa số TTN nêu cao ý thức học tập, lao động, tham gia khởi nghiệp, tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận TTN thiếu ý chí phấn đấu, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Do đó, BTV Huyện đoàn luôn xác định công tác hỗ trợ, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL và có biểu hiện VPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện hàng năm. Trong năm 2021, BTV Huyện đoàn tiếp tục cùng với các ngành: Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện phối hợp thực hiện  tốt công tác này trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác cảm hóa TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL, từ đầu năm, BTV Huyện đoàn đã lập kế hoạch, và phân bổ số lượng cảm hóa TTN VPPL và có dấu hiệu VPPL cho các Xã, Thị trấn đoàn trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch phù hợp theo tình hình tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lập danh sách các trường hợp TTN VPPL và có biểu hiện VPPL để quản lý. Thường xuyên đến gia đình gặp gỡ, tiếp xúc, nắm tình hình, từ đó đề ra những biện pháp để giúp họ sống có ích cho xã hội, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp phục vụ cho công tác cảm hóa TTN chậm tiến..

Thời gian qua, Xã đoàn Cam Thành là một trong những đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhiều TTN VPPL và có biểu hiện VPPL, thanh niên chậm tiến tiến bộ. Trong năm 2021, Xã đoàn tiếp tục phối hợp với Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã và tổ cảm hóa TTN VPPL của thôn trực tiếp đến gia đình có TTN chậm tiến để tuyên truyền, giáo dục và có các hình thức hỗ trợ. Đến đầu quý IV năm 2021, TN Đặng Văn Luận, sinh năm 1993, trú tại Thôn Quật Xá - xã Cam Thành, là thanh niên chậm tiến đã có dấu hiệu tiến triển tốt, chấp hành tốt quy định tại địa phương không tái phạm hành vi trộm căp, sử dụng chất cấm, chí thú làm ăn. 

Mặt khác, để đạt được hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bản thân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần một cách bình thường, BTV  Huyện đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, trong đó có Đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư, Đoàn cơ sở Công an huyện, các Đoàn trường học trên địa bàn tích cực làm tốt công tác này. Tiêu biểu, nhiều hoạt động đã được triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên để nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng kể trên có thể tái hòa nhập công đồng, trở thành những công dân có ích.

Hoạt động của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.


Diệu Linh

100% Đoàn trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 53

Nhằm góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, xây dựng đời sống học đường an toàn, lành mạnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường trên địa bàn huyện tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021

Chuỗi hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức đổi mới, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn, qua đó các em có cơ hội được giao lưu, trao đổi, chia sẻ về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp; các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân, thực trạng của bạo lực học đường; giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay; tham gia cuộc thi ảnh Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường; xem các tiểu phẩm tuyên truyền truyền thông về tình bạn đẹp, ngăn chặn bạo lực học đường do đoàn viên, thanh niên trong nhà trường dàn dựng và biểu diễn...

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2021
tại t
rường THPT Chế Lan Viên

Tiêu biểu, Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức hoạt động đồng loạt Học sinh cùng hành động đẩy lùi bạo lực học đường được phát sóng trên Chương trình Vì trẻ em phát trên VTV1; Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động: Diễn đàn trực tuyến trong 100% đoàn viên, thanh niên nhà trường; phát động Cuộc thi ảnh Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; phong trào “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi đồng chí đoàn viên chia sẻ về kỷ niệm liên quan đến chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”. 

Hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp - 
Nói không với bạo lực học đường” năm 2021
tại trường THPT Chế Lan Viên
.


Diễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường THCS&THPT Tân Lâm.


Các Diễn đàn trực tuyến“ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các chi đoàn trường học.
Cuộc thi ảnh “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường


Diễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường THPT Lê Thế HiếuDiễn đàn trực tuyếnXây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"
của Đoàn trường Cam Lộ

Chuỗi hoạt động hưởng ứng và các diễn đàn đã tạo môi trường để các em đoàn viên, thanh niên, học sinh Đoàn trường học trau dồi kỹ năng sống; được giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các trường THPT.

 Diệu Linh

Cam Lộ: “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” sau khi kết thúc lệnh phong tỏa tạm thời do diễn biến dịch COVID-19

Cập nhật 13/10/2021 Lượt xem 54

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ tham gia các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân gắn với phong trào 3 trách nhiệm, hướng tới cải cách thủ tục hành chính, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sáng thứ 7- ngày 09/10/2021, Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo chi đoàn trực thuộc là các cơ quan hành chính nhà nước đồng loạt ra quân “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19  trên địa bàn huyện Cam Lộ diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng khá cao, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND, ngày 26/9/2021 về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ. Đến ngày 08/10/2021, UBND huyện Cam Lộ mới ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về việc mở cửa trở lại hoạt động này. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của nhân dân trong thời gian áp dụng các quy định được ban hành, BTV Huyện đoàn đã chủ động xin ý kiến cấp trên và chỉ đạo chi đoàn trực thuộc thực hiện “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”.

Trong ngày ra quân đầu tiên, lực lượng cán bộ, đoàn viên tham gia tiếp đón, sát khuẩn, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tới giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ. Đồng thời, các cán bộ, đoàn viên còn kết hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực như: hộ tịch, tư pháp, đất đai... cũng như giải đáp những thắc mắc cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động ra quân được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo yêu cầu 5K.

Một số hình ảnh về hoạt động 
“Ngày thứ bảy tình nguyện” tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Cam Lộ:Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo các đồng chí cán bộ, đoàn viên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các công dân đến làm thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của bà con sau thời gian dài Bộ phận phải tạm dừng hoạt động.

Diệu Linh

Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Cập nhật 18/10/2021 Lượt xem 58

Quý III năm 2021, BTV Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối Đoàn trường học.

Việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh  là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức các
Buổi tập huấn dưới hình thức trực tuyến, tập trung hướng dẫn cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh, thiếu nhi.

Các đồng chí tham
gia buổi tập huấn đã được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.Quý III năm 2021, BTV Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối Đoàn trường học.

Việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh  là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức các
Buổi tập huấn dưới hình thức trực tuyến, tập trung hướng dẫn cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh, thiếu nhi.

Các đồng chí tham
gia buổi tập huấn đã được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

 Diệu Linh


Hướng đi mới cho mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa

Cập nhật 08/10/2021 Lượt xem 82

Ngày 26/3/2021, Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa chính thức đi vào hoạt động, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Mặc dù vừa ra đời và đi vào hoạt động hơn nửa năm nay nhưng Câu lạc bộ đã và đang thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đăng ký tham gia với mong muốn sẽ tạo ra hướng đi mới trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho thanh niên trên địa bàn xã.


Ban đầu từ 10 thành viên, sau một thời gian thử nghiệm, tới nay nhờ công tác tuyên truyền, vận động tích cực của xã đoàn Cam Nghĩa, số thành viên tới nay đã là 17, với t
ổng đàn giao động từ 210 đến 320 con (ban đầu chỉ từ 110-120 con), bao gồm cả hộ nuôi nhốt và hộ bán chăn thả. 
Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ là bước tiền đề góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã.

Sau nửa năm triển khai, qua khảo sát thực tế triển khai mô hình trên địa bàn xã, bên cạnh những khó khăn, thách thức đặt ra, cùng một số hạn chế còn tồn tại, Câu lạc bộ chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ bước đầu đã
góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển cũng như tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên Câu lạc bộ để lập nghiệp, làm giàu từ mô hình kinh tế này trên địa bàn xã, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho các thành viên viên và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ bà con nhân dân. Từ kết quả của mô hình này, trong tương lai gần, Huyện đoàn Cam Lộ sẽ nghiên cứu khảo sát, thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, hứa hẹn mang lại nhiều hướng đi, giúp đoàn viên, thanh niên tự tin, mạnh dạn chuyển đổi việc làm để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo./.
BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện đoàn đến thăm mô hình của anh Nguyễn Lương Tâm - thành viên Câu lạc bộ
chăn nuôi dê thôn Nghĩa Phong.Giống dê bán chăn thả mang lại lợi nhuận kinh tế cao được các thành viên CLB nuôi thử nghiệm tại địa phương.BTV Tỉnh đoàn tặng quà cho mô hình mẫu chăn nuôi dê thông Nghĩa Phong.


Diệu Linh


Cam Lộ: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh niên khối Đoàn trường học

Cập nhật 23/11/2021 Lượt xem 139

Chiều 25/5, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh niên (đợt 1) năm 2021, thu hút sự tham gia của hơn 250 đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Tại Hội nghị trực tuyến thông qua Zoom, các bạn cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh được tuyên truyền những điểm trọng tâm về công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: Khái quát về biển đảo và Chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển của Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến đến biển đảo, biên giới; vai trò thế hệ trẻ trong công tác tuyên truyền biên giới, biển đảo. Qua đó nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Cam Lộ về về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.


Điểm cầu chính - Huyện đoàn.

 
Điểm cầu trực tuyến 1 - Các đồng chí cán bộ Đoàn.


Điểm cầu trực tuyến 2 - Các đồng chí Bí thư chi đoàn, đoàn viên.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh phải là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân xung quanh mình nắm rõ về tình hình chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay, đặc biệt là tình hình Biển Đông và công tác phân giới cắm mốc đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Huyện đoàn tổng hợp


Cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật 21/10/2021 Lượt xem 119

Ngày 26/5/2021, tại Hội trường cơ quan Huyện đoàn, các đồng chí là cán bộ Đoàn cấp huyện, UV BCH Huyện đoàn đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, do Trung ương Đoàn tổ chức.

Tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh – HUV, Bí thư Huyện đoàn, cùng các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai Chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” với 08 nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề: “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” gồm 08 chương trình hành động và 13 chỉ tiêu.

Sau Hội nghị trực tuyến do Trung ương Đoàn triển khai, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã xây dựng Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể, các kế hoạch, công văn triển khai cụ thể, trong đó chú trọng các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện để triển khai một cách có hiệu quả nhất các nội dung trọng tâm được định hướng, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong các cấp bộ Đoàn toàn huyện, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo thanh thiếu nhi; các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị trong huyện.
Đồng thời, các cơ sở Đoàn lần lượt quán triệt phổ biến, triển khai học tập 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị mình.

Huyện đoàn tổng hợp.


Cam Lộ: Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung

Cập nhật 05/10/2021 Lượt xem 55

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn huyện ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng với nhiều nguy cơ lây nhiễm cao; trước thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, BTV Huyện đoàn đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tăng cường vào cuộc, nhanh chóng phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch.

Theo đó, 100% Đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã thành lập và duy trì hoạt động của các CLB “Thanh niên xung kích”, “Đội hình tình nguyện viên thường trực phòng, chống dịch”, “Đội hình tuyên truyền lưu động”… kịp thời ra quân ứng cứu và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp được cấp trên giao và thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện thường xuyên như: trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; tuyên truyền lưu động trong cộng đồng; hỗ trợ tuyên truyền phòng, chống dịch tại các điểm công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; cấp, dán mã QR Code “Check-in”, “Check-out”; vận động bà con nhân dân ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh…


Đội hình “Thanh niên xung kích” trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.


Tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin tại TTYTDP huyện.

Các TCCS Đoàn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, đồng hành cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch, vận động các nguồn lực xã hội, kết nối MTQ ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch và các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch, ủng hộ bà con nhân dân Cam Lộ, Quảng Trị gặp nhiều khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh miền Nam, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong khu vực bị phong tỏa, các em thiếu nhi, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu cách ly…
Kết quả, thông qua các kênh do Đoàn TN kết nối đã vận động được hơn 200 triệu đồng, nhiều tấn nông sản, hiện vật… qua nhiều đợt kêu gọi.

 

Huyện đoàn Cam Lộ vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Đây là một trong những hoạt động phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Cam Lộ tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của áo xanh trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng.

Huyện đoàn Cam Lộ


Cam Lộ: Tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Cập nhật 07/10/2021 Lượt xem 57

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và BTV Huyện ủy, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022… và một số văn bản có liên quan khác.


 
Theo đó, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, tập huấn, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã có 13 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 12/12 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 182/182 chi đoàn trực thuộc (đạt 100%) tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết quả
, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.


Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ 


Đoàn trường THPT Chế Lan Viên


Huyện đoàn tổng hợp

Đoàn trường THPT Chế Lan Viên tổ chức điểm Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 07/10/2021 Lượt xem 92

Ngày 18/9/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ chỉ đạo tổ chức điểm Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn trường THPT Chế Lan Viên bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 110 đồng chí là đại diện cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BTV Huyện đoàn đã phát động các cơ sở Đoàn tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở vẫn phát huy tối đa hiệu quả đạt được. Trên tinh thần đó, được sự chỉ đạo của cấp trên, BCH Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai tại 06 điểm cầu chính, mỗi điểm không tập trung quá 20 người và do 01 đồng chí cán bộ Đoàn phụ trách. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu tham gia đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên (sửa đổi), các điểm mới cơ bản và tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 9 tháng đầu năm 2021, triển khai Kế hoạch hành động, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện của Đoàn trường 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị được đổi mới về nội dung, lồng ghép tổ chức 01 mini game trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung đã triển khai, chú trọng đến 08 điểm mới cơ bản của Luật Thanh niên. Kết quả Ban tổ chức đã trao tặng 08 phần thưởng cho các đại biểu trả lời đúng và nhanh nhất. Qua đó, tạo sự tương tác giữa các đại biểu và đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập Nghị quyết của các đại biểu tham gia Hội nghị. Đồng thời, tạo nên không khí sinh động trong thời gian học tập.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản nắm vững các nội dung, những điểm mới trong Luật Thanh niên (sửa đổi). Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên tham gia Minigame trong Hội nghị học tập, phổ biến Luật Thanh niên.

Diệu Linh

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng

Cập nhật 27/09/2021 Lượt xem 85

Thiết thực lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và thực hiện các công trình phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021. Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi, BCH Huyện đoàn Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Được sự chỉ đạo của BCH Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc đã rà soát, tổng hợp, phân loại và tiến hành trao danh sách 15 đoàn viên ưu tú năm 2021 cho cấp ủy Đảng – cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đảng viên trẻ đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của tuổi trẻ Cam Lộ.
 Huyện đoàn tổng hợp.

Cam Lộ: Triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”

Cập nhật 27/09/2021 Lượt xem 64

Nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, BCH Huyện đoàn Cam Lộ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thanh niên, trong số đó phải kể đến việc thực hiện mô hình “Vườn ươm thanh niên xây dựng NTM” tại xã Cam Thủy.

Mô hình được thực hiện tại xã Cam Thủy với khoảng 1.000 bầu, ươm trồng, dâm 1.400 cây, hoa các loại; xây dựng vườn ươm thanh niên kiểu mẫu với diện tích khoảng gần 100m2, quy mô từ 3.000 bầu/vườn. Trước đó, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo thực hiện điểm tại xã Cam Hiếu, sau quá trình triển khai bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan đã triển khai nhân rộng tại xã Cam Thủy. Mô hình được thực hiện trên cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất vườm ươm bằng cách xây dựng mái che, hệ thống tưới nước tự động, bảng hiệu… Các giống cây được lựa chọn để ươm là loại phù hợp với khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, dễ sống, dễ trồng như: hoa giấy, ngũ sắc, chiều tím, hoa phượng, cây bàng, cây osaka…

Có thể nói, “Vườn ươm thanh niên” là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh do Huyện đoàn phát động và được các cấp bộ Đoàn hưởng ứng tích cực, được sự ủng hộ của nhân dân. Nhận thấy ưu điểm của mô hình là không tốn nhiều kinh phí thực hiện, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh nhiều lứa tuổi; tận dụng được các khu vực đất trống để xây dựng vườn ươm; thiết thực hỗ trợ các thôn xóm xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, làm đẹp khuôn viên nhà văn hóa thôn, khu phố; góp phần giảm chi phí cho các địa phương… Trong thời gian tới, BCH Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh duy trì và nhân rộng mô hình, đồng thời quan tâm triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc tập trung đóng góp sức trẻ vào xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao của địa phương.Diệu Linh


Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Cập nhật 12/10/2021 Lượt xem 90

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện Cam Lộ (01/12/1991-01/12/2021), trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo xã đoàn Cam Chính tổ chức Hội nghị điểm cấp huyện “Học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh" tới các đồng chí là UV Ban Chấp hành xã đoàn, Bí thư chi đoàn và một số đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên đã được học tập, quán triệt các
 nội dung cơ bản sau: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN còn được tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.


Qua đó, mỗi cán bộ, ĐVTN tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho cán bộ, ĐVTN; góp phần đưa nội dung các chuyên đề đã được tập huấn vào đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn, Hội.

Diệu Linh

[Cam Lộ] Áo xanh Thanh niên sôi nổi tổ chức các hoạt động chào đón năm học mới 2021-2022

Cập nhật 07/09/2021 Lượt xem 78

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chào đón năm học mới đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế và chỉ đạo của cấp trên, ngày 06/9/2021, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai các đội hình tình nguyện phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc hỗ trợ cho công tác dạy và học đi vào nề nếp. Tiêu biểu với các hoạt động: Ra quân các đội hình tình nguyện trực tại các cổng trường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, hỗ trợ phụ huynh đưa các em học sinh vào lớp…, trong đó tập trung ưu tiên cho các trường khối Mầm non; tặng sách, vở cho 02 học sinh vượt khó học giỏi, tích cực trong phong trào hoạt động của Đoàn trường... Trước đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, trồng cây, làm đẹp khuôn viên trường, chuẩn bị các điều kiện để công tác dạy và học có thể bắt đầu từ ngày 06/9/2021.


Trong niềm vui của ngày tựu trường, với những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn toàn huyện, hy vọng rằng năm học mới 2021-2022 sẽ diễn ra suôn sẻ, đạt được kết quả tốt đẹp, các em học sinh gặt hái nhiều thành công trên con đường học tập phía trước.

Diệu Linh

Cam Lộ: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của "Áo xanh thanh niên" trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật 31/08/2021 Lượt xem 94

Trước tình hình đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư của nước ta đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Trị nói chung và Cam Lộ nói riêng tiếp tục đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Tới thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện tuổi trẻ, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong việc giữ vững thành quả đã đạt được của công tác phòng, chống dịch bệnh; cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cam Lộ đã ra sức triển khai nhiều đợt ra quân, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đáp ứng đòi hỏi của tình hình phòng, chống dịch rất cấp bách như hiện nay.

Ngay khi tỉnh vừa công bố các ca mắc COVID-19 trên địa bàn và ban hành các văn bản hỏa tốc trong chỉ đạo, triển khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tình hình mới, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn khẩn trương tổ chức các đội hình tuyên truyền lưu động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đưa các thông tin chính thống tiếp cận với đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, đồng thời phát huy lợi thế của các kênh thông tin, tuyên truyền của các trang mạng xã hội, đài FM, bản tin thanh niên... trong công tác truyền thông, vận động.

Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đội hình tình nguyện hướng dẫn các hộ kinh doanh, cơ quan... tạo mã QR-Code nhằm kiểm soát người đến/người đi, kiểm soát và truy vết nhanh các trường hợp nếu nghi nhiễm. Đồng thời vận động bà con nhân dân đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp.

Diệu Linh


Khánh thành và bàn giao "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 26/08/2021 Lượt xem 130

Ngày 7/8/2021, Sư đoàn 968 phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành "Ngôi nhà 100 đồng" tặng gia đình Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Công Cường.

Trung úy Phan Công Cường, sinh năm 1993 là lái xe thuộc Sư đoàn 968, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con còn nhỏ và chưa có nhà ở, hiện đang công tác tại vùng biên giới. Sư đoàn 968 đã phối hợp với BTV Huyện đoàn Cam Lộ hỗ trợ cho gia đình Trung úy Phan Công Cường 80 triệu đồng làm nhà ở. Đây là số tiền được trích từ quỹ "Ngôi nhà 100 đồng" do Cục Chính trị Quân khu phát động mỗi ngày một cán bộ, đoàn viên, thanh niên đóng góp 100 đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn.
Sau gần 7 tháng thi công, "Ngôi nhà 100 đồng" đến nay đã được hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng. Nhờ đó, gia đình của Trung úy Phan Công Cường đã có được nơi ở đảm bảo hơn để ổn định cuộc sống. Đây là một trong những nội dung phối hợp của Đoàn TN với lực lượng Quân sự trong việc tổ chức thực hiện các công trình, phần việc, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", chăm lo đời sống và giúp đỡ quân nhân cùng thân nhân, gia đình họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, an tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Diệu Linh


Chủ nhật xanh 15/8/2021 với các phần việc Thanh niên sôi nổi, thiết thực được tổ chức

Cập nhật 19/08/2021 Lượt xem 117

Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, ngày 15/8/2021, tuổi trẻ Cam Lộ đã tổ chức các phần việc Thanh niên thiết thực, hướng về cộng đồng, tiêu biểu như: tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tai nạn đuối nước tại các nơi có nguy cơ cao; ra quân làm vệ sinh, cắt cỏ tại thành Tân Sở và chỉnh trang tuyến đường Thanh niên; tổ chức dọn dẹp, làm đẹp Trung tâm học tập cộng đồng khu phố 2 và tuyến đường Thanh niên tự quản... Các phần việc được triển khai ở cả cấp Đoàn cơ sở và cả ở các chi đoàn, tạo ra phong trào tình nguyện tuổi trẻ sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ĐVTN.
Các hoạt động được tổ chức dưới các hình thức đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, bên cạnh đó vẫn đạt được yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần tạo thành thói quen tốt, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ mỗi "Ngày Chủ nhật xanh" hàng tuần.
Diệu Linh

Sôi nổi tổ chức các hoạt động đồng loạt hưởng ứng Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" năm 2021

Cập nhật 17/08/2021 Lượt xem 85

Tiếp nối chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, hưởng ứng Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" năm 2021; với tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm cao, nhiều phong trào, hoạt động, phần việc Thanh niên của tuổi trẻ Cam Lộ đã được triển khai tổ chức đồng loạt vào ngày 15/8/2021.

Ở cấp huyện, BTV Huyện đoàn đã tổ chức ra quân đội hình tình nguyện tổng vệ sinh, dọn dẹp, phát quang khu cách ly tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón công dân về cách ly; phát động các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Cam Lộ, Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội.

Ở cấp cơ sở, khối các Đoàn trường học đã đồng loạt hưởng ứng Chiến dịch Hoa phượng đỏ, cao điểm là ngày "Chiến sỹ tình nguyện Hoa phượng đỏ" 15/8/2021, tổ chức ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức tổng vệ sinh, làm đẹp khuôn viên trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới; thăm, tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho 03 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trang bị kỹ năng thực hành xã hội, bạo lực học đường và tư vấn tâm lý học đường trực tuyến cho đội ngũ Bí thư các Chi đoàn trường học.

Mặc dù điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các phong trào hành động của tuổi trẻ, tuy nhiên các hoạt động, phần việc đã được linh hoạt đổi mới về hình thức tổ chức, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Qua đó tạo nên sự lan tỏa rộng lớn, góp phần mang các giá trị tốt đẹp của áo xanh Thanh niên đến với cộng đồng.


Diệu Linh


Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ huyện Cam Lộ

Cập nhật 18/09/2021 Lượt xem 174

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, được sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị và BTV Huyện đoàn Cam Lộ, vừa qua, Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ huyện Cam Lộ đã được tổ chức nhanh gọn, đủ các bước, đảm bảo yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh.

Tham gia Câu lạc bộ có 07 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên. Việc thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ với mục đích tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có trình độ, khả năng nghiên cứu, có tâm huyết, đam mê khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất. Câu lạc bộ là diễn đàn để các thành viên được trao đổi, học hỏi, truyền cảm hứng, tạo động lực và giúp đỡ biến những ý tưởng của đoàn viên thành những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và công việc, hiện thực hóa những dự án, mô hình hữu ích, thiết thực, khả thi vào thực tế cuộc sống.Diệu Linh


Tuổi trẻ Cam Lộ sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021 (25/7/2021)

Cập nhật 04/08/2021 Lượt xem 166

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2021) và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021; ngày 25/7/2021, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với các đơn vị, chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội và phần việc Thanh niên thiết thực, ý nghĩa.
Ở cấp huyện, BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã phối hợp với BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công Nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn là ông Nguyễn Minh Tâm, thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng; Đến thăm, tặng 02 suất quà cho người có công cách mạng và cựu TNXP cô đơn thuộc địa bàn xã Cam Nghĩa.
BTV Huyện đoàn Cam Lộ đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 3 năm 2021 với các nội dung công trình, phần việc Thanh niên cụ thể như: Chăm sóc cây xanh; tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp, chăm sóc, thay hoa, cát tại các phần mộ Liệt sỹ trên tất cả các NTLS và Nhà bia ghi danh thuộc địa bàn huyện; quét dọn vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm, xoá điểm đen tập kết rác thải; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, cựu TNXP… trên địa bàn huyện; tiếp tục hưởng ứng Chương trình “San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác” cùng các tỉnh phía Nam theo phát động của BTV Huyện đoàn; chăm sóc, bảo trì các công trình Thanh niên…tiêu biểu như: Xã đoàn Thanh An tổ chức lao động vệ sinh 02 Nghĩa trang Liệt sỹ của xã; xã đoàn Cam Thành tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình 02 Liệt sỹ trên địa bàn (thuộc đoàn KTQP 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ) và huy động lực lượng ĐVTN giúp gia đình Liệt sỹ Lê Tuấn Anh dọn dẹp vệ sinh, làm hàng rào xung quanh mộ Liệt sỹ; xã đoàn Cam Chính tổ chức ra quân thay cờ Tổ quốc trên Tuyến đường cờ Thanh niên và dọn vệ sinh, chỉnh trang, thay hoa, cát tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã; chi đoàn Thiện Chánh - Thọ Xuân, Cam Thuỷ tổ chức ra quân dọn vệ sinh Bia chứng tích của thôn; xã đoàn Cam Tuyền ra quân diệt ốc bươu vàng, xoá điểm tập kết rác thải tự phát; Đoàn trường THPT Chế Lan Viên tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cựu TNXP hiện đang sinh sống tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ; tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 tri ân bằng hình thức online và tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Giang, xã Thanh An, huyện Cam Lộ...
Diệu Linh

Sắc xanh thanh niên trên các tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp

Cập nhật 28/07/2021 Lượt xem 200

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, Huyện đoàn Cam Lộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. Đây là mô hình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và đô thị.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, các cơ sở đoàn đã khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đảm nhận duy trì các Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, cụ thể: trồng và chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường; thường xuyên chỉnh trang, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xóa các điểm đen tập kết rác sai quy đinh; thực hiện Ngày "Thứ 7 tình nguyện""Ngày Chủ nhật xanh" hàng tuần; thường xuyên theo dõi, duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, pano tuyên truyền, các cột treo cờ dọc tuyến đường. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 08 xã, thị trấn thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp cùng các mô hình tiếp tục được triển khai, nhân rộng. 

Diệu Linh

Trường THPT Chế Lan Viên ủng hộ gần 12 triệu đồng Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 27/07/2021 Lượt xem 116

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 09/6/2021, Đoàn Trường THPT Chế Lan Viên đã chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần tham gia “Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”  trong toàn thể ĐVTN đoàn trường.
              

Theo đó , tuổi trẻ Đoàn trường THPT Chế Lan Viên đã tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên quyên góp số tiền hơn 3 triệu đồng, hơn 200 kg gạo, củ quả và các nhu yếu phẩm như: miến,  20 kg cá khô, tép khô, lạc, 30 chai nước mắn…
             

Những việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa của trường THPT Chế Lan Viên thể hiện tinh thần tương ái của tuổi trẻ, đúng với phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” để cùng chung sức, đồng lòng với nhân dân cả nước vượt qua đại dịch.

                                              Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Cam Lộ: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

Cập nhật 23/07/2021 Lượt xem 152

Nhằm hưởng ứng Ngày “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cam Lộ chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện ra quân triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa.
           
          

Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh đến thăm, tặng quà cho 3 nữ cựu TNXP trên địa bàn huyện (mỗi suất trị giá 500.000đ), phối hợp với Đoàn TN Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang, cắt cỏ, tỉa cây, thay hoa, cát tại, tại NTLS huyện; đồng thời các TCCS Đoàn toàn huyện đã đồng loạt triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức làm vệ sinh, phát quang, dọn dẹp nhà ở cho các nữ cựu TNXP cô đơn trên địa bàn huyện…Kết quả, đã trao 10 suất quà với tổng trị giá 3.400.000đ.
           

Ở cấp cơ sở, các cơ sở Đoàn ra quân vệ sinh, thay cát, thay hoa các phần mộ nghĩa trang liệt sỹ; ra quân cắt cỏ, chăm sóc cây hoa tại tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xử lý các tụ điểm rác thải, gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa cho cho hộ nghèo Nguyễn Đình Phương trị giá hơn 30 triệu đồng.
           

Đây là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, lòng biết ơn của tuổi trẻ huyện nhà đối với các anh hùng liệt sỹ, các gia đình chính sách góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới./.

                                        Kim Nhung huyện đoàn Cam Lộ

Tuổi trẻ Cam Lộ tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã, thôn nông thôn mới"

Cập nhật 19/10/2021 Lượt xem 234

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, trong năm qua, các cơ sở đoàn trên toàn huyện Cam Lộ đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện nhà xây dựng đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới. Tuổi trẻ Cam Lộ ra sức chung tay vì mục tiêu xây dựng huyện nhà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao thông qua nhiều nỗ lực được minh chứng bằng các chương trình, hoạt động, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Cụ thể, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở các xã nông thôn mới" thông qua nhiều hình thức như: Lồng ghép trong nội dung các buổi sinh hoạt chi đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào hành động của tuổi trẻ và đặc biệt là trong các dịp ra quân tình nguyện của đoàn viên, thanh niên...; tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, văn minh trong đám cưới, đám tang...; duy trì các câu lạc bộ sở thích về văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng; các hoạt động, phong trào hành động của tuổi trẻ.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các đội hình xung kích tình đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh tiến tới xây dựng cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp; vận động ĐVTN, nhân dân chung tay trong việc bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như ra quân "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày Thứ bảy tình nguyện", đảm nhận chỉnh trang định kỳ, chăm sóc các tuyến đường thanh niên, các điểm sinh hoạt công cộng, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng các thôn/bản/khu phố...; phong trào thanh niên cùng chung tay trồng và chăm sóc cây xanh tại các Di tích lịch sử, điểm công cộng, trường học, cơ quan, trục đường chính...; Thu gom rác thải nhựa, xóa các điểm tập kết rác sai quy định; Tổ chức phát động chương trình "Nói không với bao, bì bằng nhựa" tại các chợ trên địa bàn... Nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức rộng khắp, có tính lan tỏa, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngoài ra, BTV Huyện đoàn đã cùng với CA huyện, các ban, ngành cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia Lễ Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATXH; ra mắt mô hình "Nhà trường tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường trên địa bàn huy