Cam Lộ: tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội"

Cập nhật 08/11/2020 Lượt xem 896

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Huyện đoàn Cam Lộ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội".

Năm 2019, BTV Huyện đoàn tổ chức Lễ ra mắt mô hình Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội. Theo đó,các chi đoàn phường, xã đăng ký thực hiện các tiêu chí “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và xây dựng chi đoàn 3 không “Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy” trên địa bàn của mình.

 

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tại các cơ sở đoàn. đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị.

 

Thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên,hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

Huyện đoàn tổng hợp

 

Cam Lộ Triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”

Cập nhật 05/11/2019 Lượt xem 996

 Cam Lộ Triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh phong trào  “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị.  

          Công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng tư pháp, các trường THPT, THCS trên địa bàn được duy trì thường xuyên nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, trang bị các kỹ năng thực hành xã hội trong cho học sinh nhằm góp phần nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế số lượng thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, cùng tham gia công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng.
Đặc biệt, BTV
Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn đến 100% Đoàn xã, thị trấn có biện pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội bằng cách phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức khảo sát, điều tra số thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, tổng hợp danh sách để theo dõi, nắm bắt tình hình và phân loại đối tượng hỗ trợ giúp đỡ, trực tiếp tiếp cận, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư tình cảm của đối tượng được phân công giúp đỡ, tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh vận động thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội cùng tham gia; đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh thiếu niên học tập nâng cao trình độ, học nghề..

                Xã đoàn Cam An tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy găn với khu dân cư không có
thanh thiếu niên mắc TNXH

BTV
Huyện đoàn chỉ đạo Xã đoàn Cam Thành và Xã đoàn Cam An đã tổ chức tuyên truyền về luật Hình sự, ma túy và triển khai ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” với sự tham gia của đông đảo  ĐVTTN. Thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng lối sống lành mạnh.


 

        Xã đoàn Cam Thành tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy găn với khu dân cư
không có 
thanh thiếu niên mắc TNXH
Một số hình ảnh 
   
Có thể nói, phòng, chống tệ nạn xã hội là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự kiên trì và lòng nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc triển khai các hoạt động. Đặc biệt là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sư phối hợp của các ban, ngành đoàn thể mới thực hiện có hiệu quả. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ
Huyện đoàn sẽ tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” sâu rộng trong toàn thành phố nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, qua đó góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt phong trào Bảo vệ an ninh trật tự và trật tự An toàn xã hội.


 

Huyện đoàn Cam Lộ tổng hợp

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0