Phát huy vai trò của Hội LHTNVN huyện trong chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới


Cập nhật 04/11/2022 Lượt xem 124

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt là hưởng ứng thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện kế hoạch số 38-KH/HU ngày 06/7/2017 của BTV Huyện ủy, UB Hội LHTNVN huyện đã chỉ đạo các UB Hội cấp cơ sở cụ thể hóa các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các kế hoạch, với những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào của Hội phù hợp với đặc thù của từng địa phương và tập trung thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

Một là: Tổ chức các hoạt động cụ thể, thể hiện vai trò, trách nhiệm của hội viên, thanh niên trong thực hiện phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở Hội đã tích cực vận động, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hai là: tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như:“Chủ nhật xanh”, “Thứ 7 tình nguyện” với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, như: vệ sinh Trung tâm Học tập cộng đồng, chỉnh trang nông thôn, làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, 


Ba là: Phối hợp với Ngân hàng chính sách và xã hội huyện giải ngân nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình. Thường xuyên giới thiệu các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đến đông đảo đoàn viên thanh niên, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên làm ăn, phát triển kinh tế, tiêu biểu mô hình trang trại của đ/c Nguyễn Văn Chương (xã Đoàn Cam Chính); Đ/c Trần Nhật Mỹ (Xã đoàn Cam Nghĩa),…Bốn là
, Đảm bảo an ninh trật tự tốt tại địa phương góp phần giúp người dân an tâm sản xuất thông qua việc triển khai nhiều mô hình thiết thực, như: “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”.


          Phát huy những kết quả đạt được, với sự quan tâm của các cấp ủy và chính quyền các cấp cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UB Hội LHTNVN huyện sẽ góp phần đưa huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

         

 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0