XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN TOÀN ĐOÀN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ


Cập nhật 08/11/2023 Lượt xem 39

Xây dựng Chi đoàn mạnh là một nội dung then chốt được BTV Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ cấp cơ sở, trong đó, Sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên; đồng thời là cầu nối quan trọng đưa các thông tin, quy định của Đoàn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là một trong những nội dung giải pháp được BTV Huyện đoàn Cam Lộ chỉ đạo nghiêm túc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, vững mạnh về cả tổ chức, chính trị và tư tưởng.

 


Hiện nay, việc thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn nói chung và các Chi đoàn trên địa bàn dân cư nói riêng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi đó, việc tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Đoàn. Nhìn nhận được vấn đề trên, BTV Huyện đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐTN, ngày 19/10/2023 về việc xây dựng Chi đoàn mạnh; Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 10/11/2023 về việc đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn định kỳ hàng tháng năm 2023; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên, xây dựng Chi đoàn vững mạnh về cả 3 phương diện theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thúc đẩy tổ chức Đoàn vững mạnh đi lên từ cơ sở - tế bào của hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kế hoạch và lịch sinh hoạt đã được ban hành, Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành triển khai sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Ngoài việc lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với tuổi trẻ, các nội dung về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên tại đơn vị cũng được các Chi đoàn thông tin kịp thời tại các buổi sinh hoạt; bên cạnh đó, còn tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu và tổ chức tọa đàm để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên…

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục triển khai các nội dung sinh hoạt hè với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo hướng các em học sinh, đội viên, đoàn viên thanh niên vào sinh hoạt tập thể, làm việc thiện, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn với các hoạt động như: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật; phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; sinh hoạt văn nghệ, hoạt náo, tổ chức trò chơi tập thể…


Có thể nói, từ việc vận dụng mô hình sinh hoạt chi đoàn toàn Đoàn hàng tháng nói riêng và việc vận dụng các giải pháp xây dựng Chi đoàn mạnh nói chung đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến tham gia sinh hoạt cũng như tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các chi đoàn trên toàn huyện; trên cơ sở đó, tạo điều kiện để Huyện đoàn Cam Lộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò trong hệ thống chính tri nói chung.
Huyện đoàn tổng hợp./.

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: HUYỆN ĐOÀN CAM LỘ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


Huyện Đoàn Cam Lộ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0533.871.331
- Email: huyendoancamlo@yahoo.com , tuoitrecamlo@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0